Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln

Korruption bakom förlusten av Krim

Linus Valtersson
Språklärare och frilansjournalist
23 mars 2016

Situationen i Ukraina utnyttjas av politiker och debattörer som vill finna argument för Natomedlemskap, mer pengar till försvaret och rent av kärnvapeen. Men i själva verket överlämnade Ukrainas korrumperade politiska elit Krim mer eller mindre frivilligt, skriver Linus Valtersson i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln

Sverige behöver Somaliatowns

Harald Enoksson
Arbetar som översättare
15 mars 2016

Genom historien har invandrare ofta valt att bosätta sig bland landsmän, vilket har varit till fördel för dem. Syrien- Eritrea-, Polen- och Somaliatowns skulle ge en mer gynnsam socioekonomisk utveckling för de berörda och därmed minska segregationen, skriver Harald Enoksson på veckans Under ytan.

Läs hela artikeln

Att inbegripa andra än mänskliga varelser

Lisa Gålmark
Verksam som kritiker och essäist i dagspress och tidskrifter
07 mars 2016

Bristen på respekt för andra varelsers egenvärde, lidandeförmåga och rätt att leva fritt bidrar till den ekologiska och ekonomiska kris som drabbar världens mänskliga underklass – till största delen kvinnor och yngre, skriver Lisa Gålmark på veckans Under ytan.

Läs hela artikeln

Nato kan inte skydda oss mot framtidens hot

Stina Oscarson
Regissör, fri skribent och initiativtagare till Natoutredningen
29 februari 2016

Försvarsdepartementet framställer värdlandsavtalet med Nato som en rent teknisk fråga, när det i själva verket handlar om mycket mer djupgående saker, skriver Stina Oscarson på Under ytan. Hon menar att ett svenskt närmande till Nato bara skulle öka polariseringen, och att militär upprustning inte är vad som behövs.

Läs hela artikeln

Dags för ett nytt parti?

Birger Schlaug
Före detta språkrör för MP. Numera krönikör, författare, föreläsare, debattör och samtalsledare. Han brinner för bland annat sänkt arbetstid, Elin Wägner och rock’n’roll.
25 februari 2016

Ett fritt och solidariskt samhälle där vi tar hand om jorden och varandra, hur ska vi nå dit? Dagens politiska partier har fastnat i gamla system som inte fungerar, menar Birger Schlaug. I veckans Under ytan föreslår han nya vägar mot en värld som funkar.

Läs hela artikeln

Gemenskaps-företag kan stärka demokratin

Håkan Björk
Arbetar som senior rådgivare hos Social Business Kommunikation AB
24 februari 2016

Vi behöver företag som arbetar för samhällets bästa, inte för att maximera sin egen ekonomiska vinst, skriver Håkan Björk på Under ytan. Dessa företag kan mycket väl sträva för att gå med vinst, menar han, men vinsten ska gå tillbaka till företaget som ska använda den för att göra mer social nytta.

Läs hela artikeln

Kan hampan rädda världen?

Mari Elfving
09 februari 2016

Hampa är en växt som har funnits med mänskligheten genom hela historien – tills en amerikansk lag nästan stoppade användningen i Europa och Nordamerika. I veckans Under ytan skriver Mari Elfving om vilken roll hampan skulle kunna spela för en hållbar framtid i dag.

Läs hela artikeln

När fördomarna inte bekräftas blir det tyst

Karen Austin
28 januari 2016

Medierna behandlar våldsbrott på helt olika sätt beroende på vem som blir utsatt. Unga män från förorten väcker inget intresse som brottsoffer, bara som förövare. Och när ”nyheten” att media hade mörkat unga sexbrottslingars etniska ursprung visade sig vara ren spekulation – då blev det tyst, skriver Karen Austin på veckans Under ytan.

Läs hela artikeln

Tiden är mogen för konkreta modeller för basinkomst

Krister Segergren och Susanne Fladén
fristående gröna debattörer med bakgrund i MP (Krister Segergren) och Enhet
26 januari 2016

En basinkomst kan utformas på många sätt, ligga på väldigt olika nivåer och ersätta olika stor del av dagens trygghetssystem. Krister Segergren och Susanne Fladén presenterar på Under Ytan en variant av negativ inkomstskatt som de skulle vilja se.

Läs hela artikeln

Fria marknader bidrar till en bättre resurshushållning

Mattias Svensson
författare, debattör och tidigare redaktör för det liberala magasinet Neo
24 januari 2016

När det kommer till ägande, prissättning och marknader har många miljöengagerade sina blinda fläckar, skriver Mattias Svensson.

Läs hela artikeln

Nutidens nazister följer gamla mönster

Heléne Lööw
historiker och forskare
21 januari 2016

Mellan 1930-talets nazism och nutida ideologiskt näraliggande rörelser går obrutna linjer. Historikern Heléne Lööw gör en grundlig genomgång av den ideologiska bakgrunden till dagens nazistiska strömningar.

Läs hela artikeln

Arbeta mot krig innan de uppstår

Martin Jordö
13 januari 2016

Det är lätt att vara efterklok när det gäller krigen i Syrien, Irak och Afghanistan. Men Sverige kan göra mycket för att förhindra nya krig. Det viktiga är att inte bara se bistånd som fattigdomsbekämpning och utrikespolitik som ett sätt att föra fram svenska intressen, skriver Martin Jordö på Under ytan.

Läs hela artikeln

Viktigt rödgrönt experiment

Per Gahrton
04 januari 2016

Gör Miljöpartiet rimliga kompromisser eller säljer de ut grön politik? Per Gahrton ger slutreplik i debatten med Birger Schlaug om den gröna politikens förutsättningar.

Läs hela artikeln

Var är den gröna politiken?

Birger Schlaug
04 januari 2016

Gör Miljöpartiet rimliga kompromisser eller säljer de ut grön politik? Birger Schlaug svarar Per Gahrton i en debatt om den gröna politikens förutsättningar.

Läs hela artikeln

MP prövar en ny regeringsstil

Per Gahrton
04 januari 2016

I december skrev Per Gahrton i Syre om erfarenheterna av gröna partiers regeringsmedverkan och varför det vore förödande för MP att hoppa av regeringen. Birger Schlaug undrar i sitt svar till Per Gahrton om det är makt att administrera sådant som en anser leder åt fel håll. Här kommer Per Gahrtons replik.

Läs hela artikeln

Makt är att få opinionen med sig

Birger Schlaug
17 december 2015

Birger Schlaug reagerar på Per Gahrtons försvar av Miljöpartiet och deras regeringspolitik på Under ytan. Är det makt att administrera sådant som man anser leder åt fel håll? I politiken måste man våga driva det man tror på och man måste våga förlora, skriver han.

Läs hela artikeln

Grön idealism räcker inte alltid

Per Gahrton
Initiativtagare till Miljöpartiet, dess första manliga språkrör med mera
06 december 2015

I Under ytan resonerar Per Gahrton om Miljöpartiets regeringsmedverkan. Han ger 10 råd till gröna partier som är på väg att sätta sig i en regering.

Läs hela artikeln

Kan vi bli fria från jakten på tillväxt?

Robert Höglund
02 december 2015

Enligt EUs tillväxtstrategi är ekonomisk tillväxt enda sättet för oss att finansiera vår livsstil. Samtidigt leder jakten på tillväxt till förödande utsläpp och annan miljöförstöring. Robert Höglund har pratat med en forskare och en ekonom som har undersökt frågan om hur samhället kan klara en minskad tillväxt – eller ingen alls.

Läs hela artikeln

Ekonomin ska tjäna det allmänna bästa

Maria Mutt
frilansskribent och konstnär
16 november 2015

I dag, den 16 november, kommer Christian Felber, aktivist, akademiker och dansare, till Sverige. Efter att funderat över hur ekonomin kan bli ett medel istället för ett mål tog han fram den ekonomiska modellen Economy for the Common Good. På veckans Under ytan reflekterar Maria Mutt över Felbers modell.

Läs hela artikeln

Vad har vi missat som gör att de bruna väller fram?

Lotta Hedström
kommunpolitiker i Tomelilla, före detta språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet
11 november 2015

2005 flyttar jag till Skåne och köper ett gammelhus. Vi tar en hantverkare till hjälp, noggrann, pålitlig och genomskånsk. Hen vet att jag har varit politiskt aktiv och vill få igång en diskussion. Snart kommer det fram vilka feta bidrag jag har medverkat till att ge invandrarna.

Läs hela artikeln

Satsa på glesbygden – nu

Monica Armini
samhällsdebattör, språkvetare och samhällsdebattör och medlem i Miljöpartiet
20 oktober 2015

Tömda köksskåp. Fullt med lådor i hallen. Påsar, travar, högar: vi ska flytta. Inget konstigt med det – vi har blivit sambo och vill skaffa ett nytt hem, där vi startar en gemensam historia, och om några veckor går flytten. Men det är mer än en flytt till nytt hem. Det är en flytt från stad till land. Vi byter identiteten göteborgare mot Ramhultabor. Vi gör tvära kast i vår livsstil och ger oss ut på vischan, mitt i livet.

Läs hela artikeln

Natodebatten har bara börjat

Håkan Larsson
ombud för Krokom vid Centerstämman i Falun, tidigare riksdagsledamot och tidigare chefredaktör för Ung Center, Hudiksvalls Tidning (C) och Östersunds-Posten (C
14 oktober 2015

Under mer än 200 år har den alliansfria utrikes- och säkerhetspolitiken medverkat till att hålla Sverige utanför krig. Detta under drastiskt skiftande förhållanden i omvärlden. Den långa fredsperioden är unik för vårt land och något vi kan vara stolta över.

Läs hela artikeln

Argumenten mot Nato börjar ta slut

Alfred Askeljung
ordförande i Centerstudenter, partistyrelseledamot för Centerpartiet, vicepresident i Nordisk Centerungdom
13 oktober 2015

Nyligen röstade Centerpartiet för att säga ja till ett svenskt Natomedlemskap på sin stämma i Falun. Beslutet är kulmen på en lång utveckling inom den svenska säkerhetspolitiska debatten.

Läs hela artikeln

”Full sysselsättning” är en auktoritär utopi

Kurt Nurmi
utbildare, författare och chefredaktör för Pockettidningen R
05 oktober 2015

För nu 48 år sedan, 1967, kom Elise, det riktiga livet. En mycket uppmärksammad bok av Claire Etcherelli om arbetet på en bilfabrik i Paris, rasism och politisk aktivism i Frankrike vid den tiden. I en efterskrift intervjuas Etcherelli av Simone de Beauvoir och får då frågor om bland annat vad som behöver ske för att samhället skall bli bättre och för att människor skall få ett värdigare liv.

Läs hela artikeln

Att ödelägga jorden är ett brott

Pella Larsdotter Thiel
End Ecocide Sweden
28 september 2015

Lördagen den 15 augusti i år tog sig 1 500 människor till Garzweilergruvan i sydvästra Tyskland, Europas största källa till koldioxidutsläpp, i en aktion kallad Ende Gelände – hit men inte längre.

Läs hela artikeln

”Ta första chansen att dra vidare”

László Gönczi
flykting, avhoppad kärnfysiker, grönavågare, ekologisk bonde, miljöpartistisk politiker och sexbarnsfar
21 september 2015

Hösten 1956 slog den sovjetiska armén ner det ungerska upproret mot kommunistpartiets diktatur. Elvaårige László Gönczi och hans familj blev tvungna att fly, liksom miljoner människor i dag. Här berättar han om sin farofyllda resa från Ungern till Medelpad.

Läs hela artikeln

Regeringen smyger in oss i Nato

Birger Schlaug
debattör och före detta språkrör för Miljöpartiet
14 september 2015

Onsdagen den 3 juli 2013 drar ett regnväder in över Sverige. Det kommer västerifrån. Det är Moderaternas dag i Almedalen. På serveringarna samtalas om att Muhammad Mursi just tvingats bort från presidentposten. Och om Gustav Fridolins tal kvällen innan. Han avslutade sitt tal med att citera Ellen Key om vikten av att brinna för sin uppgift.

Läs hela artikeln

Äntligen lyssnar någon på sexarbetare

Pye Jakobsson
nationell samordnare för Rose Alliance, Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare
07 september 2015

För fyra veckor sen röstade Amnesty International igenom ett policyförslag till stöd för avkriminalisering av sexarbete. Sedan dess har Amnesty anklagats för att vara styrt av sexindustrin, vilja avkriminalisera hallickar och vara naiva gällande människohandel.

Läs hela artikeln

Konservativ ideologi har humana rötter

Magnus Brohult
journalist, tidigare på SvDs kulturredaktion, och en av grundarna till tidskriften 80-tal
24 augusti 2015

Under 80-talets Ebbe Carlsson-affär (Ebbe Carlsson hade etablerat sig som privatspanare i sökandet efter Olof Palmes mördare och därför importerat olaglig spaningsutrustning) publicerade SvD på kultursidan en artikel som utmålade homosexuella som potentiella landsförrädare.

Läs hela artikeln

Äta, odla – eller dö

Lotta Hedström
22 augusti 2015

Alla måste vi äta, det är en sak som förenar alla levande varelser. För människosläktets del har världen på bara hundra år i princip ställt om från små familjejordbruk till ett globaliserat industrijordbruk. Många hävdar att det är det som är den ”gröna revolutionen”.

Läs hela artikeln

Där rött och grönt möts

Göran Dahl
forskare och författare
17 augusti 2015

Jag uppfattar mig själv som grön med starkt röda inslag. Eller tvärtom. Men ekologisk medvetenhet och socialistisk ideologi utgör knappast ett långt och lyckligt äktenskap. Tänk bara på hur lite miljön värdesattes i till exempel DDR och i Sovjetunionen, hur miljö och natur i kommunistiska och socialistiska partier sågs som resurser att utnyttja utan tanke på konsekvenser på vägen till paradiset.

Läs hela artikeln

Universell trygghet fungerar bäst

Gunilla Palm
07 augusti 2015

Den 30 juni i år stod Världsbankens chef Jim Yong Kim och skakade hand med Guy Ryder, generaldirektören för den internationella arbetarorganisationen ILO. Anledningen till detta handslag var både överraskande och oerhört glädjande, men gick säkerligen de flesta förbi.
Särskilt ett år som detta, då flera avgörande beslut för det internationella utvecklingssamarbetets framtid pockar på uppmärksamheten hos politiker och media.

Läs hela artikeln

Konsten att tänka bort löneslaveriet

Lasse Ekstrand
författare och forskare
23 juli 2015

Vardagslevandet i löneslaveriets samhälle är systembundet och därmed främmande för oss. Löneslaveriets diskurs tillåter inte att vi är individuella och särskilda. Det fångas i det vardagliga språkbruket av att många har för vana att säga ”man” och inte ”jag”.

Läs hela artikeln

Allmänningen tar plats bortom offentligt och privat

Erik Persson och David Johansson
05 juli 2015

Det gemensamma kan beskrivas som kollektivt ägande, bortom staten. Ett ägande där deltagande är fritt och frivilligt, där processen är öppen, och där resultatet är tillgängligt för alla. I veckans Under ytan beskriver Erik Persson och David Johansson detta tredje alternativ – mellan det offentliga och privata.

Läs hela artikeln

Surrogatmoderskap – min väg från nej till ja

Barbro Westerholm
Läkare, forskare samt riksdagsledamot för Folkpartiet
30 juni 2015

Barn som blivit till genom surrogatmoderskap finns och blir fler och fler. I veckans Under ytan skriver Barbro Westerholm om varför hon efter att ha djupdykt i den kunskap som finns i länder där surrogatmoderskap är tillåtet har svängt från nej till ja i frågan.

Läs hela artikeln

Alla har rätt till syre, vatten och pengar

Harald Enoksson
pol mag i nationalekonomi
08 juni 2015

Eftersom vår ekonomi är dopad av arbetstvång måste bas­inkomsten fasas in långsamt. På veckans Under ytan föreslår Harald Enoksson att vi som ett första steg ska ta bort den övre åldersgränsen för barnbidraget.

 

Läs hela artikeln

Penningsystemet är inte funktionellt

Susanne Ekelin
Aktiv i Positiva Pengar och International Movement for Monetary Reform
27 maj 2015

”De flesta vet att det är förbjudet för alla utom Riksbanken att trycka sedlar och mynt, och det är lätt att ta för givet att detsamma gäller för de pengar vi har på våra bankkonton. För visst vore det väl märkligt om det var så att pengar på konton i själva verket uppstår ur skuldrelationen mellan en bank och en låntagare, och att pengar lånas in i existens till priset av ränta för att försvinna i samma stund som ”lånet” betalas tillbaka?” skriver Susanne Ekelin från Positiva Pengar.

Läs hela artikeln

Den som flyr har inget val – men det har EU

Sanna Vestin
ordförande i Farr, Flyktinggruppernas riksråd
14 maj 2015

När våra politiska ledare i dag talar om lagliga vägar in i Europa kan man tro att det är något svårt och avlägset. Men det fanns lagliga vägar tills politikerna avsiktligt tog bort dem, skriver Sanna Vestin.

Läs hela artikeln

Lämna inte de sjuka utanför

Monica Armini
samhällsdebattör, arbetar på Social Aktion i Göteborg och är aktiv i Solrosuppropet
14 maj 2015

Den som blir sjuk riskerar att bli utsatt för missunnsamhet och misstänkliggörande. När en sjuk människa ska tillbaka till arbetslivet finns inte de rättigheter som andra har. Låt oss ändra på det, skriver Monica Armini.

Läs hela artikeln

Pengar – hur farliga är de egentligen?

Ulf Bodach Söderström
13 maj 2015

Bankerna tar en risk när de lånar ut pengar, en risk som inte bara omfattar dem själva utan oss alla. I veckans Under ytan skriver Ulf Bodach Söderström att vi behöver diskutera finanssektorns sårbarhet. Samtidigt förklarar han varför påståendet att bankerna skapar pengar ”ur ingenting” är fel fokus för diskussionen.

Läs hela artikeln

Från Three Miles Island till Fukushima

Eia Liljegren Palmær
Aktiv i Vänsterpartiet och tidigare i Folkkampanjen nej till kärnkraft-kärnvapen, med mera
25 april 2015

Lögnerna som spreds av kärnkraftsindustrin och myndigheterna i Pennsylvania efter härdsmältan i kärnkraftverket Three Miles Island 1979 har sedan dess fortsatt att spridas om Tjernobyl, Fukushima och alla andra olyckor på kärnkraftverk. Det skriver Eia Liljegren Palmær inför Tjernobyldagen den 26 april.

Läs hela artikeln

EUs tre kriser

Guy Standing
Översättning: Malin Bergendal
19 april 2015

Europeiska Centralbanken försöker lösa den ekonomiska krisen i EU genom att pumpa in pengar i finansmarknaderna. Det är ineffektivt, menar Guy Standing. Han anser att försök med basinkomst skulle ha bättre effekt – och lösa andra problem samtidigt.

Läs hela artikeln

Vad i helvete är det som händer?

Birger Schlaug
före detta språkrör för Miljöpartiet
15 april 2015

Miljöpartiet genomgick en kris inför valet 2002, då de nästan hamnade under riksdagsgränsen, vilket de löste genom att gå ifrån sin grundläggande ideologi, skriver Birger Schlaug.

Läs hela artikeln

Att ha rätt eller få rätt

Tord Björk
Aktiv i Jordens Vänner
01 april 2015

Tord Björk var med när Miljöpartiet föddes ur miljörörelsen och fredsrörelsen. Här ger han sin syn på vad som hände – och berättar varför han valde folkrörelserna istället för partipolitiken.

Läs hela artikeln