Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Från Three Miles Island till Fukushima

Under ytan, Eia Liljegren Palmær - 9 år sedan

Lögnerna som spreds av kärnkraftsindustrin och myndigheterna i Pennsylvania efter härdsmältan i kärnkraftverket Three Miles Island 1979 har sedan dess fortsatt att spridas om Tjernobyl, Fukushima och alla andra olyckor på kärnkraftverk. Det skriver Eia Liljegren Palmær inför Tjernobyldagen den 26 april.

Härdsmältan i Three Miles Island (TMI) utanför Harrisburg var den första stora kärnkraftsolyckan som omvärlden fick reda på. I Sverige medförde den att vi fick en folkomröstning om kärnkraftens vara eller inte vara i mars 1980.
Argumenten för kärnkraften var bland andra att förneka att det blev några allvarliga följder av olyckan, just de lögner som kärnkraftsförespråkarna och myndigheterna i USA spred. Man medgav visserligen att det hade skett utsläpp av radioaktivitet, men mängderna var så små att de inte kunde skada någon. Någon härdsmälta var det inte tal om. Inte förrän en robotkamera hade fotograferat innandömet många år senare medgav myndigheterna att det var en härdsmälta, men vidhåller att den inte skadat någon. I dag vet vi att all strålning är farlig och att det inte finns någon nedre gräns.
Sanningen om TMI är att ingen vet hur mycket radioaktivitet som släpptes ut. Industrins experter garanterade att det inte var mer utsläpp än motsvarande en röntgenundersökning. Samma experter bortsåg helt från att radioaktiviteten inte spreds jämnt fördelat utan uppträdde i koncentrerad form i vindriktningen från kärnkraftverket.
I dessa områden har en markant ökning av cancerfall konstaterats. Att dessa cancerfall skulle ha något med TMI att göra förnekades bestämt av industrin, men stora summor betalades ut i ”förlikningskostnader” till de drabbade och deras efterlevande på villkoret att de inte berättade om det.

Efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl den 26 april 1986 fick vi höra samma historier. Det var bara en handfull människor som dog och de var alla sysselsatta med det direkta räddningsarbetet. Detta konstaterades i en undersökning som gjordes av WHO (World Health Organisation) i samarbete med IAEA (den internationella atomenergiorganisationen). Dagarna efter Tjernobylkatastofen anordnade Folkkampanen mot kärnkraft-kärnvapen en konferens i Stockholm om just IAEA och dess roll när det gällde att sprida kärnkraften över världen. På konferensen deltog, bland många andra kunniga människor, dr Rosalie Bertell. När hon varnade för strålningen blev hon oförskämt bemött av Gunnar Bengtsson, dåvarande chef för SSI, som skrev en artikel där han kallade dr Bertell för ”damen från Amerikat” som man inte skulle lyssna på.

Vet vi då hur många som dog, skadades eller på annat sätt drabbades av Tjernobylkatastofen? Vi vet att flera städer fick utrymmas, bland andra Pripjat, vars pariserhjul och öde bostadshus har visats på otaliga bilder. I boken Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and Environment av Alexey Yablokov, Vassily Nesterenko och Alexey Nesterenko beräknar författarna att närmare en miljon människor har dött till följd av katastrofen.
Tjernobyl fortsätter att stråla. För att minska strålningen till luften byggdes en ”sarkofag” över reaktorn. Denna är nu så dålig att en ny behövs. Ett franskt företag håller på att bygga den men det fattas pengar, mycket pengar, för att färdigställa den. Vad som har hänt inne i reaktorn, det vill säga där härdsmältan befinner sig, är det mycket tyst om. Reaktorn ligger ju vid floden Pripjat som mynnar ut i den stora sötvattenreservoaren som försörjer Kiev med färskvatten. Ukraina har fortfarande många reaktorer från Sovjettiden i det område som nu är en krigszon.
I debatten om varför och hur en sådan olycka kunde inträffa var två argument tongivande: bristande säkerhetskultur och bristande teknologiskt kunnande. Något sådan skulle aldrig kunna inträffa i ett västerländskt kärnkraftverk, sa man.
Men så den 11 mars 2011 hände det i Fukushima Dai-ichi. Fyra härdsmältor i reaktorer konstruerade av amerikanska General Electric. Det var mycket som blev fel när det byggdes. De placerades för nära vattnet och reservbatterierna som skulle förse reaktorerna med ström placerades i bottenvåningen.

När jordbävningen och den efterföljande tsunamin svepte in över området var katastrofen ett faktum. Byggnaderna rasade och reservbatterierna dränktes. Detta vet vi. Vi vet inte var de skadade och smälta härdarna är. Ett försök att skicka in en robot gjordes nyligen. Den klarade inte av många timmar i den strålande miljön, men visade tydligt hur skadad reaktorns inredning är. Men följderna för befolkningen vet vi inget om. Hur många strålskadade, hur många döda? Genetiska skador på djur och natur?

Enligt professor Hiroaki Koide, vid universitet i Kyoto, så har 30 gånger mer cesium 137 släppts ut än vad som frigjordes vid atombombsanfallet mot Hiroshima. Till detta kan vi också lägga det radioaktiva vatten som släpps ut till havet, 300 ton om dagen. Därtill kommer de hundratusentals ton kontaminerat vatten som lagrats i behållare vid reaktorerna.
Ytterligare ett orosmoment är de hundratals trasiga bränslestavar som ligger i bassänger i reaktorernas övervåningar. Vad händer med dem? Och vi vet inte när nästa olycka kommer. Vi kan bara hoppas att den inte kommer, att våra makthavare inser vansinnet med en gammal, överspelad och farlig teknologi. Men utan folkets protester går det inte. Så heja Japans borgmästare som vågar trotsa regeringen och industrin. Fortfarande står alla Japans 54 kärnkraftverk stilla.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar