Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Aktiv dödshjälp är fel väg

Debatt, Jacob Schönning - 8 år sedan

I den gröna ideologin är solidaritet ett nyckelord. Miljöpartiet har de tre solidariteterna – för djur, natur, ekosystem; kommande generationer samt världens alla människor. När jag söker en kärna i detta ser jag en kärlek till alla varelsers liv, nu och i framtiden. Livet ska försvaras så långt som möjligt, det ska inte behöva prestera för att få existera, utan får sin mening i sig självt, men i samspel med andra.

Valentina Maureira i Santiago, Chile, tar en selfie med president Michelle Bachelet i februari 2015. Valentina Maureira led av cystisk fibros och bad om hjälp att avsluta sitt liv. Men är aktiv dödshjälp rätt väg att gå? Jacob Schönning tycker inte det. Foto: Ximena Navarro/AP/TT

Valentina Maureira i Santiago, Chile, tar en selfie med president Michelle Bachelet i februari 2015. Valentina Maureira led av cystisk fibros och bad om hjälp att avsluta sitt liv. Men är aktiv dödshjälp rätt väg att gå? Jacob Schönning tycker inte det. Foto: Ximena Navarro/AP/TT

När vi tillämpar detta kan vi stöta på etiska dilemman. Ett sådant är frågan om aktiv dödshjälp. På kongressen 2015 beslutades att partiet ska verka för en statlig utredning i frågan. Frågan lyfts även på Grön Ungdoms riksårsmöte i februari. Även om jag inser frågans komplexitet har jag kommit till ståndpunkten att aktiv dödshjälp gör mer skada än nytta, och jag vill vara ärlig med att jag grundar det delvis i min kristna tro.

För det första är det viktigt att klargöra skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp. Det senare är redan tillåtet i Sverige och innebär att läkare avstår från att sätta in, eller avbryter, livsuppehållande vård av en svårt sjuk patient. Aktiv dödshjälp innebär istället att en läkare skriver ut en dödlig dos av ett preparat till patienten för att denne ska kunna ta sitt liv smärtfritt eller att patienten ber läkaren att injicera det dödliga preparatet.

För att tillåta detta argumenterar vissa för barmhärtighet mot lidande personer samt hävdar att alla människor har rätt att bestämma när deras liv ska vara över, särskilt i stunder av svårt lidande. I en grön värld vore detta kanske önskvärt, men vårt samhälle i dag är långt ifrån grönt. Svaghet och sjukdom, behov av hjälp, betraktas i dag med högsta skepsis och ibland förakt. Hur fritt skulle valet mellan liv och död egentligen vara för den som upplever sig som en belastning för anhöriga, sjukvården, äldreomsorgen eller samhället?

Människovärdet är så urholkat av gråa, blåa och bruna idéer att ett införande av aktiv dödshjälp bara skulle påskynda en än värre samhällskultur. Den som ser mot Nederländerna – som redan 2002 legaliserade detta – upptäcker att normer och principer inom sjukvården förskjutits. När en ny princip infördes i vården utöver att bota och lindra så öppnade det för allt vidare definitioner och slappare krav. Allt fler grupper inkluderas bland de som betraktas som outhärdligt lidande, och läkare verkar allt mer tro sig ha mandat att avsluta en persons liv utan dennes medgivande.
Ett bättre alternativ är att satsa på livshjälp – att förebygga och behandla psykisk ohälsa och på annat sätt söka efter att lindra människors lidande och att förbättra vården i livets slutskede. Här behövs en tydlig prioritering, eftersom Nederländerna och dess grannländer även verkar visa att det inte går att ha både aktiv dödshjälp och en god palliativ vård.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar