Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Argumenten mot Nato börjar ta slut

Under ytan, Alfred Askeljung - 9 år sedan

Nyligen röstade Centerpartiet för att säga ja till ett svenskt Natomedlemskap på sin stämma i Falun. Beslutet är kulmen på en lång utveckling inom den svenska säkerhetspolitiska debatten.

Omvärldsutvecklingen har varit snabb de senaste åren. 2008 invaderade Ryssland Georgien, med den uppenbara ambitionen att bryta loss delar av landet. Det var en vattendelare i den process vi nu har identifierat som Rysslands tillbakagång till en auktoritär och aggressiv regim. Repressionen av dissidenter, den statliga styrningen av media och näringsliv och frånvaron av rättssäkerhet har karaktäriserat Ryssland allt mer under de senaste åren. Tillsammans med aggressionen mot grannländerna för det tankarna till tiden under Sovjet och det kalla kriget.

Under en tid såg det ut som att Georgienkriget var en isolerad händelse och att dåvarande presidenten Medvedev skulle modernisera Ryssland. Putin kom dock tillbaka som president efter ett ifrågasatt val, och den chauvinistiska nationalismen blev efter det ännu starkare.

Kriget i Georgien var bara en försmak till det som nu utspelar sig i Syrien och Ukraina, där Putinryssland varit instrumentalt i att antingen skapa eller förlänga och förstärka konflikterna. Aggressionerna mot de baltiska staterna och mot Sverige har varit talande för vad som kanske tyvärr är ett nytt normal-
läge. Den ”ryska påsken” under 2013 var den första av de kränkningar och hot som kommit från ryskt håll mot Sverige sedan dess. Allt detta har satt djupa spår i den svenska debatten och belyser varför Natofrågan har fått ett uppsving. Utan ett försvar, eller någon annan säkerhetslösning som kan garantera fred och säkerhet, riskerar människor att bli utlämnade till krig och förtryck. Det är inget fundament för ett sunt och tryggt samhälle med goda värderingar.
Som dominerande borgerligt parti under 1900-talets mitt höll Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna alliansfriheten som ett svenskt kärnvärde. Då svensk säkerhetspolitik genomgående har byggt på konsensus mellan de politiska blocken så har höger-vänsterdimensionen varit frånvarande, liksom Natoperspektivet.

Att Centerpartiet nu bytt fot i frågan gör att beslutet är en mycket viktig markering och utgör en tydlig förskjutning i säkerhetspolitiken. Att konfliktdimensionen blir aktuell till valet förutsätter en enig Allians och beslut från partistämmorna – att partistyrelsemajoriteter säger ja är inte samma sak som att de mer demokratiska partistämmorna gör det. Centerstämman visade att svängningen är reell och djupgående.

Även om Kristdemokraterna verkar mer oeniga så är det inte troligt att de landar i något annat än ett ja.
Väljarkåren verkar också svänga i frågan. Historiskt har det varit en liten minoritet som velat ansluta Sverige till Nato. Det senaste året har både Sifo och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gjort opinionsmätningar som visar på en pluralitet för ett svenskt Natomedlemskap. Vid djupare analyser så ser man att det främst är alliansväljare som svängt, att partierna har gjort samma resa som sina väljare är då en naturlig utveckling.

När det är uppenbart att Försvarsmakten inte kan lösa sin uppgift att försvara Sveriges gränser, samtidigt som väljare och politiska partier byter uppfattning så börjar argumenten för alliansfriheten ta slut. Inte minst med bakgrund av Försvarsmaktens nära samarbete med Nato.

Försvarsminister Peter Hultqvist försöker hantera säkerhetsläget och den politiska opinionen genom fördjupade försvarssamarbeten med bland annat Finland, Polen och USA. Detta skulle enligt den socialdemokratiska retoriken tjäna som ett fullgott alternativ till ett Natomedlemskap.

Den politiska och opinionsmässiga omsvängningen stannar nog inte av på grund av regeringens åtgärder. Samtidigt bygger Social-
demokraternas självbild på Sverige som 
alliansfritt land. Det är inget som kan överges snabb eller enkelt. Givet Centerpartiets ja så är vi garanterade att frågan ingalunda kommer försvinna.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar