Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

EUs tre kriser

Under ytan, Guy Standing - 9 år sedan

Europeiska Centralbanken försöker lösa den ekonomiska krisen i EU genom att pumpa in pengar i finansmarknaderna. Det är ineffektivt, menar Guy Standing. Han anser att försök med basinkomst skulle ha bättre effekt – och lösa andra problem samtidigt.

Den 22 januari förkunnade Mario Draghi storslaget att Europeiska Centralbanken (ECB) skulle pumpa in 60 miljarder euro i månaden i finansmarknaderna fram till september 2016. Förskönande kallar han det ”kvantitativ lättnad” (som förkortas QE på engelska och den benämningen kommer att användas i texten; övers. anm.). Beloppet utgör 10 procent av eurozonens BNP och 10 procent av dess offentliga bruttoskuld. Många tror att överföringarna kommer att pågå längre än de utlovade 19 månaderna.

ECBs president beskrivs som ”oberoende”, vilket innebär att han kan göra detta utan något demokratiskt fattat beslut. I själva verket är befolkningen i det land som ska bidra mest starkt emot den här planen. Oavsett om tyskarna har rätt eller fel visar det hur odemokratisk den ekonomiska politiken i Europa har blivit. Det demokratiska underskottet tvingar människor att protestera mot Europas förändring i nyliberal riktning. Det är olycksbådande att mr Draghi, tidigare anställd av Goldman Sachs, vill ge Europeiska Centralbanken makt att tvinga länder till strukturella reformer – en eufemism för att skära ner på socialpolitiken och göra medborgarnas liv otryggare.

När QE-planen presenterades sa folk inom finansmarknadsbranschen att den var ”djärv och övertygande”. Så klart att de sa det! Det är ju framför allt dem den gynnar.
QE är ett trubbigt, ineffektivt och orättvist instrument, skenbart avsett att sätta fart på den ekonomiska tillväxten, delvis med hjälp av inflation och delvis genom att få valutan att minska i värde. Att köpa statsobligationer minskar visserligen statens skulder på kort sikt, men vill man sätta fart på tillväxten är det bättre att EU skjuter till pengar. Särskilt som QE verkar bli en modern form av protektionism, som finansmarknaderna snart kommer att reagera på.

Två månader tidigare presenterade Europeiska Centralbankens nya chef, lika storslaget, en ”investeringsplan för Europa” på 315 miljarder euro, huvudsakligen för att hjälpa investerare, speciellt Europeiska investeringsbanken. Ingen av dem som gynnas av de här två åtgärderna kan sägas vara bland dem som drabbas av den ekonomiska krisen. Och Jean-Claude Junckers vaga prat om att prioritera ”strategisk infrastruktur” antyder att det ligger långt fram i tiden och inte kommer att minska lidandet inom överskådlig framtid.

Vi måste komma ihåg att det finns tre EU-kriser: brist på efterfrågan och investeringar, en växande ojämlikhet och farliga populistiska reaktioner på migrationen. Till och med OECD erkänner nu att ojämlikheten i sig är ett hinder för tillväxt. Det är också en orsak till migration från södra och östra Europa norrut och västerut.

Denna ökande ojämlikhet har dokumenterats till leda. Alla nya förslag till ekonomisk politik, inklusive QE, borde stresstestas: kommer det här att öka ojämlikheten? Om Mario Draghi svarar ja på den frågan, vilket han måste i fråga om QE, bör han försöka hitta ett alternativ. Folket i Europa har fått nog, och det sjudande missnöje som finns i dag kan växa. Om ilskan blir ännu större kommer det inte bara att påverka tillväxten och ge finansmarknaderna spatt.

Mer ojämlikhet kommer också att öka underskottet i regeringarnas budgetar, eftersom det är lätt för de mycket rika, speciellt de aktiva på finansmarknaderna, att undgå att betala skatt. Ökande ojämlikhet tenderar också att försämra handelsbalansen, eftersom de rika köper oproportionerligt mycket importerade varor och tjänster i relation till inhemska.

Krisen kring migrationen kan bero på missuppfattningar i fråga om dess nivå och inverkan. Stora delar av EU behöver mer invandring och inte mindre, eftersom låga födelsetal och ökande livslängd skapar en allt äldre befolkning. Men den viktigaste frågan är tyvärr den populistiska reaktionen inom hela EU. Det är den som måste desarmeras. Den populistiska, nyfascistiska högern växer verkligen.

Ett sätt att komma tillrätta med alla dessa tre kriser – ojämlikheten, migrationen och bristen på efterfrågan – vore om ECB och EU-kommissionen styrde en del av pengarna som ska gå till QE och mr Junckers ”investeringsplan” åt ett nytt håll. De skulle kunna styra till exempel en procent (gärna mycket mer) till flera av de regioner där inkomsterna är lägst och utflyttningen högst. Pengarna skulle kunna betalas ut i form av basinkomst.
Även om det är önskvärt i sig att öka efterfrågan och tillväxt, bör det ju göras på ett sätt som kan stimulera lokala investeringar och efterfrågan på lokala varor och tjänster. Den effekten kommer QE inte att ha, men man får den genom att ge folk pengarna direkt.

Man skulle kunna göra en pilotstudie under ett eller två år, där varje man, kvinna och barn i till exempel fyra områden får pengar varje månad. Enda villkoret skulle vara att de bor kvar i området. De skulle vara fria att flytta, men utbetalningarna skulle göra det lättare för dem att bo kvar.

I många utflyttningsområden är genomsnittsinkomsten omkring 400 euro i månaden. Om man gav var och en halva den summan i bas­inkomst skulle två miljarder euro räcka långt. Det skulle ha tre positiva effekter: Det skulle minska pressen att emigrera. Det skulle öka tillväxten genom att stimulera efterfrågan, mycket mer direkt och effektivt än QE. Och det skulle minska ojämlikheten inom EU litegrann.

Till skillnad från QE skulle direkta överföringar inte minska trycket på regeringar att minska budgetunderskottet. Det borde även vara mer aptitligt för tyska politiker, bankirer och väljare. Dessutom vore det mer förenligt med en moralisk migrationspolitik, eftersom det skulle minska fattiga rumäners och bulgarers behov av att emigrera till länder där ökande främlingsfientlighet skapar en mer auktoritär politik.

QE kommer däremot att förstärka ojämlikheten, ha liten inverkan på tillväxten och få världens regeringar att tävla i valutanedskrivning. Det skulle vara en farlig väg mot 2000-talets form av protektionism. Varför inte använda en del av pengarna för att öka tillväxten och minska ojämlikheten istället?

De fyra triljoner dollar som USA har lagt på QE kunde uppskattningsvis ha gett varje ickemiljonärshushåll i landet 40 000 dollar. Istället bidrog det till en ny omgång fastighetsbubblor. Ojämlikheten fortsätter att växa. På samma sätt hade Storbritanniens QE kunnat användas till att ge varje medborgare en basinkomst på 50 pund i veckan i två år. Den ekonomiska ojämlikheten hade minskat och tryggheten hade ökat, liksom den inhemska tillväxten.

Istället har bubblorna vuxit, speciellt i fastighetsbranschen, liksom hushållens skuldsättning, hemlösheten och antalet människor som måste vända sig till matbanker. Eftersom regeringarna skär ner mer och mer på socialpolitiken borde de inte bli förvånade om vreden vänds mot dem.

Behovet av alternativ är desperat. Ett pilotförsök skulle ge beslutsfattarna en fantastisk möjlighet att se om det fungerar. Att göda bankirerna har ju inte åstadkommit något mer än att ge dem äckligt höga bonusar.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar