Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Att inbegripa andra än mänskliga varelser

Under ytan, Lisa Gålmark - 8 år sedan

Bristen på respekt för andra varelsers egenvärde, lidandeförmåga och rätt att leva fritt bidrar till den ekologiska och ekonomiska kris som drabbar världens mänskliga underklass – till största delen kvinnor och yngre, skriver Lisa Gålmark på veckans Under ytan.

Det är ett privilegium att kunna tänka bort utrotningen och slakten av varelser i kategorin djur; att kunna se bort från konsekvenserna, skriver Lisa Gålmark. Foto: Christophe Ena/AP Photo/TT.

Det är ett privilegium att kunna tänka bort utrotningen och slakten av varelser i kategorin djur; att kunna se bort från konsekvenserna, skriver Lisa Gålmark. Foto: Christophe Ena/AP Photo/TT.

Varför måste mänskliga rättvisesträvanden innefatta kritik av människors behandling av andra levande varelser? På vilket sätt innebär feminismer som inkluderar andra varelser en inkludering av alla världens människor?

Att mänskliga handlingar och samhällen påverkar andra varelser både inom samhället och i det fria, i det vi traditionellt kallar miljö eller natur, är något människor inte gärna talar om. Relationerna till andra varelser erkänns inte i lagstiftningen som relationer och ingår inte heller som viktiga i vad som anses vara grundläggande kunskap, exempelvis i skolans läroplaner.

Men relationerna har och har haft djupgående och långtgående verkan – på varelserna och på oss själva, som samhälle och som individer.

Varelser med egna liv

Antalet fria varelser har decimerats till hälften i jämförelse med 1970-talet till följd av biotopförändring och biotopförstörelse, bebyggda och asfalterade marker, nedhuggna skogar, bortsprängda dalgångar och bergsmassiv, utfiskade, förgiftade och demolerade vattensystem. Inom de mänskliga samhällena har mängden djurindivider samtidigt eskalerat och försvunnit; mänsklig djuruppfödning till slakt för produktion av animalier omfattar i dag över 65 miljarder dödade djur årligen.

De fria djuren påverkas av behandlingen av de instängda djuren, biotopförstörelsen beror till stor del på den storskaliga uppfödningen för animalieproduktion. Båda relationerna har utsläckta kroppar som absolut och konkret slutresultat.

För att skilja på själva varelserna och de mänskliga föreställningar som skapats om dem bör ”djur” erkännas som en av människor socialt och politiskt skapad kategori, förenad av den mänskliga överordning och behandling varelserna utsätts för. Eftersom varelser i djurkategorin har egna liv, och intressen av att leva artegna liv, drabbas de av patriarkala samhällens etik, politik och näringsverksamhet. Genom de livsförnekande uppfödningssystemen, genom slakten, genom att jagas till döds, genom att fördrivas från naturområden.

Med början i det tidiga 1900-talet har världens animalieindustrier via reklam och propaganda fått människor att trängta efter en elitär livsstil där slaktprodukter ingår som symbolmättad huvuddel. Vad branschen talat tyst om är de utsläpp av kväve och ammoniak, klimatgaser som metan, dikväveoxid, koldioxid, och den markförstörelse, vattenförbrukning och markåtgång med mera som nu överskuggar alla andra branschers inverkan på människors försörjning.

Vad animaliebranschen inte berättar är: När världen förtär de egna planetära medvarelsernas kroppar och biotopiska hem, förtär den samtidigt sina egna framtider.

Förakt för svaghet

Berättelsen börjar i en historiskt rotad inflytandehierarki med skapade spelregler och system som är större än spelarna själva; en elitmaskulin hållning som betraktar den andra som någon att antingen söka undertrycka eller förgöra. Kategorierna kvinnor, yngre och kroppsarbetare, det vill säga samhällenas överväldigande majoritet, har uråldrig och aktuell erfarenhet av samhällsordningar i vilka makt är lika med rätt att utnyttja och härska över andra.

Samhälleliga förhållningssätt som börjar i relationen till andra varelser och fortsätter i relationer till andra människor där cirkeln sluts i förstörelsen av jordklotets livsuppehållande system.

Ett annat ord för detta beteende, denna kultur, är förakt för svaghet: Ser du någon i underläge, ser du någon du kan använda – bruka tillfället för egen vinning. Motsatsen till fascistoid hållning heter sympati och solidaritet: Ser du någon i underläge, ser du någon du skulle kunna använda för egen vinning – bruka istället tillfället för att stärka denna någons eget försvar.

Men de ekonomiska spelreglerna erkänner inte sympati och solidaritet som värden. Snarare skruvar de åt tumskruvarna i den svaghetsföraktande hållningen och gör den till materiellt förverkligad ideologi: Biotopförstörelse, kroppsförstörelse och kroppsexploatering kan bokföras som intäkt, ackumuleras och belönas som pekuniär vinst.

Våldsamt förhållningssätt 

Från den ekonomiska modellens botten strömmar de mångas arbete uppåt, transformerat till kapital på bankkonton som de privilegierade kan debitera för att själva komma undan verksamhetens förlopp: Beordra att dörrarna är reglade från insyn till det löpande slaktbandet – arbetsstressen, skadorna och ångestskrina. Ta direktflyg till metropolerna när ekosystemen kollapsat och utvecklats till naturkatastrofer och flyktingkriser.

Det är ett privilegium att kunna tänka bort utrotningen och slakten av varelser i kategorin djur; att kunna se bort från konsekvenserna för medmänniskorna utan att ens eget vardagliga liv påverkas till det sämre.

Bristen på respekt för andra varelsers egenvärde och lidandeförmåga, bristen på erkännande av andra människors och andra varelsers rätt att leva fritt, bidrar till den ekologiska och ekonomiska kris som först och värst drabbar världens mänskliga underklass – till största delen kvinnor och yngre. Kroppdestruktionen för föda uttrycker samhällets våldsamma förhållningssätt: Så här löser vi näringskravet, så här bemöter vi andra varelser, så här löser vi konflikter. Så här våldsamt beter vi oss fast vi inte behöver. Så här tanklöst och känslolöst äter vi sönder världen.

Och det trots att förverkligandet av rättvisa och mänskliga rättigheter förutsätter ”hands off” från exploatering av andra levande varelser: Utan omställd livsmedelsproduktion i vegetabilisk riktning minskar chanserna att häva miljöförstöringen och klimatproblemen, ökar riskerna för torka, färskvattenbrist och markbrist, översvämning av öar och kuster, konflikter och påtvingad migration.

Feminismer kan revolutionera

Feminismer med utvidgade, ömsesidiga, respekterande, strävande grundprinciper kan vända utvecklingen genom fördjupat motstånd: Du har inte rätt att kontrollera mig, jag har inte rätt att kontrollera dig, din frihet är lika viktig som min, min frihet är lika viktig som din.

Världstillvända feminismer kan revolutionera genom att ta avstånd från alla destruktiva – i längden självdestruktiva – relationer och därigenom vinna världen som unison möjlighet.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 7 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 7 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 7 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 7 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 7 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 7 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 7 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 7 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 7 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar