Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

”Full sysselsättning” är en auktoritär utopi

Under ytan, Kurt Nurmi - 9 år sedan

För nu 48 år sedan, 1967, kom Elise, det riktiga livet. En mycket uppmärksammad bok av Claire Etcherelli om arbetet på en bilfabrik i Paris, rasism och politisk aktivism i Frankrike vid den tiden. I en efterskrift intervjuas Etcherelli av Simone de Beauvoir och får då frågor om bland annat vad som behöver ske för att samhället skall bli bättre och för att människor skall få ett värdigare liv.

Etcherelli säger då: ”Samhället måste ställa upp med en hel organisation som kan befria kvinnan från en del uppgifter som hon nu sliter ut sig på i onödan. Vi måste också ändra på arbetsförhållandena, få kortare arbetstid – åtta timmar är för mycket. Arbetsdagen måste kortas av för männen lika väl som för kvinnorna”.

Tretton år senare, 1980, gav den franske debattören André Gorz ut Farväl till proletariatet – bortom socialismen, som uppehåller sig kring frågan vad som sker i kölvattnet av den accelererande tekniska utvecklingen. I den står bland annat att läsa: ”Arbetslöshetens samhälle är det som gradvis växer fram inför våra ögon. Å ena sidan har vi en växande massa av ständigt arbetslösa, å andra en aristokrati av skyddade arbetare (heltidsarbetande. min anm). Mellan de två finns ett proletariat av arbetare i osäker ställning som utför de minst kvalificerade och mest otacksamma uppgifterna”.

Gorz förutspår att makthavare kommer att tala om nödvändigheten av att ”skapa arbeten”. Och det kommer att uppstå marknader för allt mera av sådant som vi skulle kunna göra själva – om vi hade mera egen tid. Men utrymmet krymper och ökade klasskillnader, mera rasism och protektionism av det man erövrat följer i spåren av en fortsatt uppfattning om att heltidsarbetet är det grundläggande för samhällsmaskineriet. Ett heltidsarbete, för en privilegierad grupp som kommer att överkonsumera, med rovdrift på resurserna som följd. I sin yttersta förlängning kan storkriget bli det sätt på vilket produktionen ska hållas igång.

Läser så lite om Viktor Larsson, radikal socialdemokratisk samhällsdebattör i skiftet 1800-tal – 1900-tal. Han säger att i den socialistiska statens typsamhälle ska människor ha ”fullt upp med mat och allt vad till kroppens nödtorft hörer”. Sedan tillägger han att människan dock inte ”är en arbetsmaskin, en levande död”. ”Ty människan lever icke av bröd allena”. Utan en som i lika hög utsträckning trängtar efter och behöver kultur och bildning.

Alla tre var i sina respektive tider förespråkare för arbetstidsförkortningar. Och alla tre riktade kritik mot en alltför stark fokusering på arbetet som den enda riktigt centrala frågan i människors liv och i organisationen av ett samhälle. Därtill ansåg de, utifrån delvis skilda utgångspunkter, att det ensidiga stirrandet på arbetet är ett sätt att disciplinera människor och vidmakthålla en auktoritär vision och fiktion av vad som fordras för att få ett fungerande samhälle.

Det är anmärkningsvärt lite av nytänkande i den politiska debatt som pågår i vårt land. Arbetet, i synnerhet heltidsarbetet, är alltjämt den axel kring vilken merparten av diskussionen kretsar. Det släpas omkring på ett tungt cementblock, där honnörsord uttalas och utfästelser görs om så kallad full sysselsättning, trots att egentligen alla vet att denna är utopisk, ifall ett traditionellt synsätt på arbetet och heltiden är utgångspunkten.

Anmärkningsvärt nog verkar det ha gått många förbi att vi är inne i ett paradigmskifte på flera plan. Industrisamhället, som vi vant oss vid det, är under upplösning. De patriarkala strukturerna faller sönder. Varför inte möta detta med framsynta förslag, istället för att stå kvar i gången tid, undrar jag allt oftare. Och inte minst efter läsningen av de tre böcker jag nämnt ovan.

För snart 50 år sedan kunde en fransk författare och arbeterska tydligt se behovet av kortare arbetstid för att vi människor ska må och ha det bättre. För 35 år sedan kunde en debattör relativt tydligt teckna en bild av det samhälle vi nu har fått, och se att det redan 1980 var hög tid att tänka nytt. För över 100 år sedan kunde en av arbetarrörelsens företrädare i vårt land tala om människors rätt att få ett drägligare liv och då djärvt förespråka ”åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars sömn”.

I dagens diskussion kunde man önska långt mera av mod. Och lite mera fantasi. Där krav på förkortad arbetstid kan ingå. Och som komplement – förslag till försök, som nu i Utrecht i Holland, med medborgarlön. Detta för grupper som annars finns i skilda bidragssystem eller annat så kallat utanförskap, som i en av sina yttersta och värsta former tar sig uttryck i förslavande och förnedrande fas 3-projekt – i den heliga trångsynta sysselsättningens namn. Och medborgarlön skulle även exempelvis kunna lyfta många kulturarbetares vardag, som i dag förmörkas av en kraschad ekonomi som hämmar skaparkraften.

Och det är hög tid att återuppta en från arbetarrörelsens barndom tro på kulturens och folkbildningens stora betydelse. Möjligen kan den bilda ett visst alternativt värn mot det i stunder groteska knäfallet inför det materiella konsumtionstänkandet – det som säger att vi kan köpa oss sinnesfrid och livskvalitet och en mening med livet. Kanhända vore det samma väg möjligt att skapa en motvikt till girighetens evangelium som har spridits i decennier, på bekostnad av solidaritetstanken.

De allt starkare feministiska strömningarna, som finns över hela jordklotet, behöver få ett bättre bemötande. Hur vore det om progressiva partier i vårt land, som ett litet första steg i varje fall, såg till att bara föra fram kvinnor på listor inför valen? Jamen, det går ju inte an. Klart att det går an, det är bara att bestämma sig för det. Och endast kvinnor i skilda politiska församlingar, kanske är det dags för det nu, efter tusentals år med i huvudsak styrande män vid rodret. Inte skulle det bli sämre om platserna lämnades till kvinnorna, det är det väl ingen som tror.
Det finns massor att diskutera, goda idéer att ventilera och pröva. Och som Olof Palme sa en gång: ”Politik är att vilja”.

Politik är att vilja, sa Olof Palme, här med sin dåvarande chef, statsminister Tage Erlander 1963. I dag behövs mer vilja i politiken, tycker Kurt Nurmi. Foto: Gunnar Lantz/TT

Politik är att vilja, sa Olof Palme, här med sin dåvarande chef, statsminister Tage Erlander 1963. I dag behövs mer vilja i politiken, tycker Kurt Nurmi. Foto: Gunnar Lantz/TT

”Låt oss vilja något – på riktigt igen” borde de som vill ha förändringar säga till sig själva. Och även uttala med kraft utåt. Om inte politiken radikaliseras, hur ser alternativet ut? Ja, det vet vi redan. Då kliver mörkermännen fram och påstår att de har förklaringarna till att samhällskroppen krackelerar. De påstår sig också ha lösningarna. De lösningarna har en förskräckande historia, och den vägen leder oss in i en helvetesvärld i samtid och framtid.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar