Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Suveräna pengar är mindre farliga

Under ytan, Susanne Ekelin - 9 år sedan

Susanne Ekelin från Positiva Pengar svarar Ulf Bodach Söderström i debatten om pengar, banker och hur systemet kan förbättras.

 

Jag och Ulf Bodach Söderström är överens om att vi behöver en debatt om hur vi får en banksektor som inte trillar på näsan regelbundet. I den debatten borde det vara självklart att diskutera olika alternativ för hur den finansiella stabiliteten kan säkras. Till skillnad från vad som antyds i ingressen kan jag inte i Bodachs Söderström artikel finna en förklaring till varför det är fel att fokusera på bankernas skapande av pengar. Varför ska vi i debatten utelämna något för samhällsekonomin så grundläggande som hur pengar skapas?

Som Bodach Söderström nämner har skapandet av pengar debatterats i brittiska parlamentet. Även i Holland äger snart en parlamentarisk debatt rum, efter att ett medborgarinitiativ fått över hundra tusen namnunderskrifter. På Island har finansutskottet på uppdrag av statsministern genomfört en utredning kring problemen med det nuvarande penningsystemet och hur de kan lösas. Frågan har väckts på allvar i en rad länder, men i Sverige är det knäpptyst. Här har ämnen som hushållens skulder, amorteringskrav, Riksbankens senaste räntebesked och statens överskottsmål självklara platser i den offentliga debatten. Men om vi blundar för det faktum att pengar skapas genom skuldsättning får vi en felaktig bild av hur samhällsekonomin fungerar och riskerar att fatta dåligt underbyggda beslut. Pengar må vara farliga, men det är nog även farligt att låta våra beslutsfattare hysa en felaktig förståelse av vad pengar är.

Bodach Söderström ger i sin artikel inte några konkreta förslag på åtgärder för att tygla de farliga pengarna. Den penningreform som debatterades i brittiska parlamentet är det förslag som Positive Money/Positiva Pengar verkar för, som innebär att digitala pengar ska ges ut av Riksbanken utan skuld och ränta på samma sätt som sedlar och mynt. Banker och pengar skulle efter reformen fungera så som de flesta tror att de fungerar redan i dag. Det är även denna reform som föreslogs som lösning i det isländska parlamentets utredning. Därför har Positiva Pengar skrivit till Finansiella stabilitetsrådet för att efterfråga en analys av förslaget. Det vore intressant med en reflektion från Bodach Söderström om han tror att en sådan utredning skulle kunna tillföra något av värde.

Bodach Söderström fokuserar i sin artikel på banker och pengar som faktorer som kan tillföra instabilitet i det finansiella systemet. Det är en viktig aspekt, och han beskriver på ett förtjänstfullt sätt hur pengar skapas i samband med skuldsättning och konsekvenserna av att låta samhället bära risken för bankernas verksamhet. Men jag ser fler skäl till att se över skapandet av pengar. Bodach Söderström berör till exempel inte konsekvenserna av att pengar och skulder är två sidor av samma mynt. Vilken typ av samhälle får vi när skuldsättning är ofrånkomligt för att pengar skapas i samband med lån, och försvinner när lån betalas av?

Om vi alla står risken för bankernas agerande bör även en del av vinsterna tillfalla det gemensamma. När det gäller kontanter säljer Riksbanken sedlar och mynt till deras nominella värde, vilket genererar en inkomst för staten som kallas seigniorage. Idag tillfaller seignioraget för digitala pengar bankerna, något som bidrar till nya vinstrekord kvartal efter kvartal. Står de vinster bankerna gör i proportion till den risk de tar, när deras agerande backas upp av samhället? Är det rimligt att företag skyddas av staten samtidigt som de gör vinster i mångmiljardklassen?

Om pengar är farliga borde vi söka sätt att göra dem mindre farliga. Jag tror att suveräna pengar kan bidra till det. De försök som gjorts att reglera finansmarknaden, såsom Basel-reglerna, har lett till tusentals sidor lagtext och förmodligen lika många kryphål. Komplexiteten i det finansiella systemet är i sig en faktor som bygger risk. Genom en penningreform som suveräna pengar minskar komplexiteten, och många av dagens regleringar skulle inte längre behövas.
Vi kan väl åtminstone överväga förslaget innan vi kastar det i papperskorgen?

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar