Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Nato kan inte skydda oss mot framtidens hot

Under ytan, Stina Oscarson - 8 år sedan

Försvarsdepartementet framställer värdlandsavtalet med Nato som en rent teknisk fråga, när det i själva verket handlar om mycket mer djupgående saker, skriver Stina Oscarson på Under ytan. Hon menar att ett svenskt närmande till Nato bara skulle öka polariseringen, och att militär upprustning inte är vad som behövs.

Nato får inte tala om huruvida deras flygplan eller fartyg bär på kärnvapen. Foto: AP/TT.

Nato får inte tala om huruvida deras flygplan eller fartyg bär på kärnvapen. Foto: AP/TT.

”Värdlandsavtalet är inget att bry sig om. Det är en fråga om vem som ska betala Natosoldaternas tandläkarräkningar när de är här” säger den ansvarige på Försvarsdepartementet. ”Det är en helt och hållet tekniskt fråga. Det handlar bara om regler för skatt och moms.”

Även försvarsministern menar att detta avtal, troligen den största säkerhetspolitiska frågan på decennier i Sverige, enbart är en teknisk fråga. Och visst, avtalet reglerar vissa skattetekniska detaljer, men att reducera avtalet till enbart dessa är att styra bort uppmärksamheten från dess verkliga innehåll och syfte.

För hela idén är att ytterligare underlätta för samarbetet med Nato både i samband med övningar, men också vid kriser och krig. Avtalet ger nämligen Nato möjlighet att använda Sverige som transitland för en fullt utrustad Natostyrka och även att bedriva krig mot tredje land med Sverige som utgångspunkt. Det ger Nato möjlighet att upprätta baser på svenskt territorium och Natosoldater immunitet i Sverige. I avtalstexten kan man också läsa att avtalet står ”i samklang med Natos doktrin” som ju innefattar kärnvapen. Att reducera detta en teknisk fråga är att visa förakt för demokratin.

Motsägelsefullt läge

Avtalet skrevs under av förre ÖB tio dagar innan valet och ska underställas riksdagen innan det träder i kraft den 1 juli. Omröstningen sker preliminärt den 25 maj och man har hittills gjort allt för att undvika en seriös debatt. När utredningen kring avtalet skickades på remiss gjordes det mitt i semestern, och inte till en enda folkrörelse. Men trots det verkar nu verkligheten kommit ikapp och många människor har börjat fråga sig vart Sverige egentligen är på väg.

För läget är minst sagt motsägelsefullt, med en regering som säger nej till Nato-medlemskap, men ändå till synes utan betänkligheter knyter oss allt närmare denna militärallians. Försvarsministern säger att det ”är problematiskt att det systematiskt sprids lögner om avtalet” och syftar då på de kritiker som tolkar avtalets paragrafer annorlunda än han själv men undviker samtidigt aktivt att bemöta kritiken i sak. Istället upprepar han gång på gång att det ”inte kommer bli några Natobaser eller kärnvapen på svenskt territorium”.

Vad händer vid maktskiften?

Nu har vi därför hamnat i ett läge där båda sidor anklagar varandra för att ljuga, och striden handlar just om avtalets känsligaste delar: Natobaser och kärnvapen.

Men hur kan då detta avtal tolkas så olika? Jo, det hänger ihop med en genial detalj. Nämligen den att all verksamhet som avtalet reglerar ska ske på inbjudan av värdlandet, alltså Sverige. Och med den skrivningen anser försvarsministern att han kan vara lugn. För han och hans regering ämnar inte bjuda in Nato för att öppna baser eller tillåta utplacering av kärnvapen.

Problemet är bara att han med denna läsning agerar som att Socialdemokraterna alltid kommer att regera och att han alltid kommer att vara försvarsminister. Men ledare kan och kommer att växla både i Sverige och Nato, och ett avtal måste vara vattentätt även för maktskiften, och det är inte värdlandsavtalet.

Säkerhet genom avskräckning

Dessutom är det naivt att säga sig veta säkert att det inte blir några kärnvapen på svensk mark. Av två anledningar. För det första har USA en regel som gör att de aldrig talar om huruvida deras fartyg eller flygplan har kärnvapen ombord. För det andra gäller eventuella undantag och garantier angående kärnvapen bara i fredstid.

Men alldeles oavsett frågan om kärnvapen är det ett stort steg bort från den säkerhetspolitik som tidigare förts i Sverige att skriva under ett avtal som står i samklang med Natodoktrinen. För Natos doktrin bygger på en idé att säkerhet skapas genom avskräckning. Och frågan är om det verkligen är den väg svenska folket vill att att Sverige ska gå?

Frågan är om det alls är möjligt? Jag tror inte det, och här kommer vi till kärnan av debatten. För oavsett hur mycket fakta vi gräver fram om Nato och värdlandsavtalet är säkerhetspolitiska vägval en fråga om värderingar och människosyn.

I Bertha von Suttners berömda roman ”Ned med vapnen” från 1889 får huvudpersonen frågan om man kan rusta sig till fred. Hon tycker att tanken är så dum att hon känner sig tvungen att berätta historien om mannen Gribouille, som varje gång nån säger att det ska börja regna hoppar i floden för att inte bli blöt.

Lika dumt tycker jag att det är. Men detsamma anser mina meningsmotståndare om min åsikt. I en debatt förra veckan sa en moderat riksdagskvinna att det jag förespråkade var att vi skulle ”sitta med blommor i munnen och hoppas att Putin inte ser oss”. Det var hennes bild av ickevåld.

De små stegens politik

Men tillbaka till värdlandsavtalet. Varför tecknar man då detta? Sedan 1994 har Sverige via de små stegens politk ingått ett tjugotal olika samarbeten med Nato och vi är i dag ett av alliansens mest interoperabila länder.

Varje steg kan tyckas logiskt utifrån de närmast föregående, men tillsammans leder de till en helt ny säkerhetspolitisk situation. För Ryssland och Nato är i dag uttalade fiender, och ju närmare Nato vi ställer oss riskerar vi att spänningarna ökar. Det oroar oss som tror att säkerhet måste byggas gemensamt med sina potentiella fiender och genom ett aktivt arbete för att förebygga konflikter.

Men om man tror att vi behöver rusta upp för att garantera vår säkerhet är det en logisk utveckling, både värdlandsavtalet och slutligen ett fullvärdigt medlemskap, för Nato är den militärt överlägsna partnern.

Nya hot – nya samarbeten

Nato uppkom som en motvikt mot Warszavapakten och jag tänker att frågan om ett svenskt närmande till Nato och ett eventuellt medlemskap är fel ställd. Istället borde vi fråga oss varför Nato alls finns kvar efter murens fall när de stora hoten vi står inför troligtvis är helt andra än Putin och Ryssland. Det handlar om klimatförändringar, en växande global ojämlikhet, naturkatastrofer och flyktingströmmar. Och dessa varken kan eller bör en militärallians som Nato hantera. För det krävs helt andra typer samarbeten och andra medel.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar