Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Vi är inte arbetsmaskiner – vi är större än så

Krönika, Nike Markelius - 9 år sedan

Basinkomst är framtiden. Fördelarna är så många att de knappast ryms inom ramen för en liten krönika som den här och jag har skrivit om det förut. Ett införande av basinkomst skulle ge oss chansen att genomföra stora förändringar av våra skapade konsumtionsbehov, kring vilka samhället nu är uppbyggt.

Det skulle även innebära radikala förändringar av det ekonomiska systemet, slopande av bidragssystem med mera, men framför allt skulle var och en få ompröva djupt liggande föreställningar om hur vår arbetsplikt och arbetsmoral ser ut i vårt förhållande till samhällskroppen. Så som det är i dag går de flesta till jobbet av plikt. Det vore både skuld- och skamfyllt att ens tänka sig att göra något annat med sina dagar. Samhället har hjärntvättat oss sen barnsben att det är dåliga människor som inte drar sitt strå till stacken. De är parasiter och soffliggare.

Så har även självbilden och blicken på medmänniskor påverkats och formats. Samhället, så som det är uppbyggt nu, tar inte hänsyn till individuella förutsättningar, talanger eller önskemål. Vi har, enligt detta förlegade synsätt, inte fötts till denna jord för att få lov att ta hand om, njuta av och förverkliga våra liv så som vi önskar, utan vi ska göra som storebror säger. Storebror har bestämt att alla måste slita hårt för att ha rätt att existera. Och drivkraften hos storebror är avundsjuka, misstro och rädsla för oliktänkande och opposition.

Storebror sitter inte bara i politisk ställning utan han lyser med stark närvaro hos våra myndigheter, i olika sammanträdesrum där han uppfinner onödiga jobb, beslutar om kontrollsystem och kvävande reformer som förstör många medborgares liv. Han förordar tillväxt och en arbetslinje som alltmer liknar ett djupt skärsår i samhällskroppen, en djup avgrund mellan de som har och de som inte har.

Men tillväxt är lika omodernt som bakåtsträvande. Liksom den ohållbara konsumtion som pågår och som tillåts växa genom att sittande regeringar, den ena efter den andra, tjatar om att fler jobb ska skapas, trots robotisering och effektivisering, när vi tvärtom borde dela på de jobb som finns, och dela på friheten som frigörs genom arbetstidsförkortning. Varför sitter storebror och viftar med piskan med huvudet i sanden? Och framför allt: varför låter vi det ske?

Med basinkomst ökar jämlikheten, minskar klimatpåverkan, arbetslösheten och fattigdomen, minskar kriminaliteten, utjämnas klassklyftor och orättvisor, ökar föräldranärvaron, ökar tryggheten och hälsan, befrämjas kulturutbudet, men framför allt innebär det en själslig revolution.  Att inse att vi inte är arbetsmaskiner vars huvudsyfte är att arbeta tills vi stupar i graven. Vi är större än så. Vi måste inte göra oss förtjänta av livet, ingen ska behöva motivera sin rätt att existera – alla kontrollanter och tvingande åtgärder för att få folk i meningslös sysselsättning stör våra tankar, stör vår kreativitet och kränker vårt livsrum. Livet är vårt eget att göra vad vi vill med.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar