Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Palestinas folk behöver vår hjälp

Under ytan, Anna Wester - 8 år sedan

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Livet under ockupation är otryggt – även för barnen som leker på stranden i Gaza city. Foto: Hatim Moussa/AP/TT

Livet under ockupation är otryggt – även för barnen som leker på stranden i Gaza city. Foto: Hatim Moussa/AP/TT

Ockupation, blockad och apartheid. Ovisshet, rädsla och maktlöshet, men också kamp och motstånd. Den israeliska ockupationen påverkar alla delar av palestiniernas liv. Att inte veta om man ska kunna ta sig till jobbet, sjukhuset eller hälsa på sina vänner. Rädsla för att fängslas på väg till skolan eller för att bomberna ska börja falla från stridsflygplanen som regelbundet cirkulerar över Gaza. Maktlöshet. Att se sina barns drömmar slås i spillror och frustration över omvärldens tystnad. Friheten för det palestinska folket känns i dag långt borta.

68 år sedan Al Nakba

Det har nu gått 68 år sedan den stora katastrofen, Al Nakba, då staten Israel bildades och fler än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och över 400 byar jämnades med marken. Den började 1948 men har aldrig tagit slut. En majoritet av palestinierna lever fortfarande som flyktingar i eller utanför Palestina och väntar på att få återvända som de utlovats, bland annat genom FN-resolution 194. Det har nu gått 49 år sedan Israel ockuperade Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem och Golanhöjderna efter 1967 års krig. Sedan dess har palestinierna på ockuperad mark levt under israeliska militärlagar.

Den stora frågan är inte hur detta kunde ske, utan varför det har fått pågå under alla dessa år. Hur Israel tillåts bryta mot FN-resolutioner, konventioner och mänskliga rättigheter, utan att behöva stå till svars för sina brott. Hur kan det palestinska folket nekas sina rättigheter, medan Israel bjuds in till förmånliga samarbeten med länder och institutioner som EU?

Ingen fred utan rättvisa

Palestina–Israel-konflikten beskrivs ofta som komplex och trots att det är en av de frågor som det rapporteras mest om, saknas oftast sammanhang och djupare analyser. Självklart finns det saker som är svåra att lösa. Men en sak är enkel; ockupationen måste upphöra och palestiniernas rättigheter måste tillgodoses. Ingen fred utan rättvisa.

För att ockupationen skall kunna upprätthållas har Israel skapat system av förtryck och använder metoder för att kontrollera det palestinska folket på Västbanken, Gaza och i Östra Jerusalem. Metoder som också är de största hindren för fred, då de innebär att mer och mer av palestiniernas mark tas över av Israel. Västbanken, Gaza och Palestinas tänkta huvudstad Östra Jerusalem utgör 22 procent av det historiska Palestina. Vägspärrar, bosättningar, murar, militärområden och vägar där palestinier inte tillåts köra har förvandlat dessa 22 procent till en schweizerost, där palestinierna i dag lever på mindre än 12 procent av sin mark. Förhindrade att ta sig mellan byar och städer.

Över hela Västbanken slingrar den sig fram genom städer och odlingsmarker. Skiljer människor från varandra, sina marker, sjukhus och skolor. Muren, som egentligen är flera murar i olika skepnader är på vissa ställen en sex till åtta meter hög betongmur och på andra ställen ett stängsel med vakttorn och patrullvägar där de israeliska soldaterna åker med sina stridsvagnar. Det är på få ställen som muren går längs den så kallade gröna linjen, det som enligt det internationella samfundet skall utgöra den erkända gränsen till Israel. Det är därför som den internationella domstolen i Haag för tio år sedan förklarade muren olaglig enligt internationell rätt. Vart man än vänder blicken på Västbanken syns en israelisk bosättning. Precis som muren har bosättningarna byggts i strid med internationell rätt på stulen palestinsk mark. I dag bor ca 600 000 bosättare illegalt på palestinsk mark.

Våldet finns alltid där

Muren och bosättningarna, tillsammans med militärområden, har förutom att påverka människors liv också haft en stor påverkan på det palestinska landskapet och miljön. Genom att kontrollera och exploatera de palestinska naturresurserna har Israel skapat en ohållbar situation på Västbanken och i Gaza. Israel har också från början exploaterat vattenresurserna, och orättvisan när det gäller vattenfördelningen är slående. I Jordandalen som tillhör Västbanken torkar de palestinska grödorna av bristen på vatten, medan det prunkar av grönska i de illegala bosättningarna. Palestinierna tvingas köpa sitt eget vatten – dyrt – från israeliska företag.

Att växa upp under ockupation är att aldrig vara trygg. För alla barn i Palestina är våldet ständigt närvarande. De lever med rädslan att utsättas för våld eller att se sina föräldrar eller syskon förnedras eller misshandlas. Varje år döms 500–700 barn mellan 12 och 17 år i israeliska militärdomstolar efter att ha arresterats, förhörts och fängslats av den israeliska armén. Sedan år 2000 har ungefär 8 000 palestinska barn fängslats. De flesta hämtas mitt i natten när soldaterna kommer till deras hem, tungt beväpnade. Andra grips på gatan eller i någon vägspärr. Rädda barnen, Unicef och andra organisationer rapporterar kontinuerligt om dessa övergrepp, men även här slipper Israel undan utan konsekvenser.

Bojkott, desinvestering, sanktioner

Genom åren har vi sett fredsförhandlingar misslyckas, och omvärldens makthavares oförmåga att tvinga fram en lösning. Trots att Israel är en av världens starkaste militärmakter och palestinierna ett statslöst folk utan någon armé, framstår det ofta som att de är två likvärdiga parter som borde sätta sig ner och lösa den här konflikten. Utan omvärldens press på ockupationsmakten kommer en rättvis lösning aldrig bli verklighet.

Omvärlden var med och startade den här konflikten, och har ett ansvar att lösa den. När politikerna inte gör vad de borde, ligger hoppet hos det civila samhället. Vi måste stödja det palestinska motståndet och det finns ett mycket konkret sätt vi kan göra det på.

2005 slöt över 270 palestinska organisationer upp bakom kravet på omvärlden att bojkotta, desinvestera och införa sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår. Det kallas BDS-uppropet och stöds i dag av en växande internationell rörelse. Palestinier har med BDS-uppropet samlats i en enad ickevåldsrörelse precis som omvärlden efterfrågat, och det är vår skyldighet att stödja det. Historien har visat att BDS kan leda till resultat, med Sydafrika under apartheid som ett exempel. Vi har redan sett flera exempel på att det gör skillnad i kampen mot ockupationen och den israeliska regeringen har kallat BDS-rörelsen ett strategiskt hot. Senaste BDS-framgången skedde förra veckan när säkerhetsföretaget G4S som har haft verksamhet i Israel och på ockuperad mark förklarade att de tänker avsluta samarbetet med Israel. Detta efter en lång och intensiv kampanj mot företaget.

Solidaritet med det palestinska motståndet genom BDS är ljuset i mörkret. En liten insats här i Sverige blir viktig och betydelsefull när samma sak görs över hela världen.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar