Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Tondövheten breder ut sig

Krönika, Kurt Nurmi - 8 år sedan

Vill meddela att jag även 2016 ämnar tillhöra dem som allt oftare kommit att kallas naiva. Ja, en sådan som alltjämt tror att en okänd inte måste utgöra ett hot, inte måste vara min fiende. Som fortfarande tror att världen kan bli bättre och envist håller fast vid att det kanske finns en avgörande poäng med att så rättvist som möjligt försöka fördela våra gemensamma resurser.

Det är viktigt, tänker jag, att i denna tid våga stå för det humana och medkännande, hur än de hatiska sprider lögner om sina medmänniskor, hur än ledarskribenter och andra skriver nidramsor om oss som inte förstår det angelägna i att misstänkliggöra och se till det sämsta hos människor.

Ja, det behövs ett motstånd mot dem som anser att vi särskilt bör se upp med dem som kommer från de svåraste omständigheterna, de som påstås vilja göra oss särskilt illa. Kort sagt: i denna tid behövs en motvikt till dessa mörka krafter, som svartmålar sin nästa. Nu, när rasisternas fälla har slagit igen.

För snart går det inte att föra en enda diskussion i landet utan anknytning till härkomst och så kallad kulturell bakgrund. Glömt är det vi lärt omkring sociala och socioekonomiska bakgrunder, utbildningsnivå, uppväxtmiljö, personliga erfarenheter av trauman med mera.

Det pågår en sorts idiotisering av debatten. När man tror sig ha svar på allt genom att enbart fråga: varifrån kommer du? Svara på det först, sedan ska vi ta ställning till vem du är, vad du är värd, hur du ska behandlas.

I sammanhanget: Vem är det som är naiv, förresten? Det är märkvärdigt hur enkelt diskussionen i det offentliga samtalet leds i riktningar som har en klang från de svartaste historiska källarhålen.

Hur protektionistiska stämningar och nationella begränsningar och ett planterande av ett vi och dom kan få företräde, framför det att vi alla ingår i ett gemensamt sammanhang.

Tondövheten breder ut sig, och de självutnämnt ”förnuftiga” lierar sig aningslöst med vanvettet. Och glömmer hur det lät 1920 när nationalsocialisterna, NSDAP, i Tyskland formulerade sitt partiprogram.

Som i punkt 4: ”Endast folktyskar kan bli medborgare. Folktysk kan endast den vara som är av tyskt blod”. Punkt 5: ”Den som inte är medborgare skall endast som gäst kunna bo i Tyskland och måste lyda under utlänningslagen”.

I punkt 6 fortsatte det med ”Rättigheten att utöva inflytande över statens styre och lagstiftning tillkommer endast medborgarna. Därför kräver vi att offentliga tjänster, oavsett vilken art, såväl i stat och län som kommun endast skall kunna tillträdas av medborgare”.

Och punkt 7 innehöll den tydliga markeringen av vilka som räknas först: ”Vi begär att staten skall vara förpliktigad att i första hand sörja för medborgarnas försörjningsmöjligheter och levnadsvillkor. Om det inte är möjligt att försörja hela befolkningen i staten, skall de som tillhör främmande nationer (icke-medborgare) utvisas ur riket.” Vilket förtydligas brutalt i punkt 9: ”Varje invandring av icke-tyskar skall förhindras”.

Den som inte ser släktskapet mellan dessa utestängande formuleringar och hur samtalet i vårt land utvecklas är inte bara tondöv utan också gravt svagsynt.

Och om man nu är intresserad av nationalstatens väl och ve, så borde man kunna tänka ett steg längre, till det historien visar: att utan invandrare och flyktingar stannar Sverige – moraliskt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar