Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Ta en självkritisk titt på narkotikapolitiken

Ledare, Malin Bergendal - 9 år sedan

Nolltolerans är tanken bakom den svenska narkotikapolitiken. Den har fått mycket kritik den senaste tiden, bland annat på grund av den höga narkotikarelaterade dödligheten. Ändå kallas den lyckad och framgångsrik av sina företrädare, med argumentet att relativt få svenska ungdomar provar olagliga droger.

Men en tillbakablick i CANs enkätundersökningar sedan tidigt 1970-tal ger en annan bild. I början på 1970-talet var det många unga – mycket unga – som någon gång hade använt någon form av narkotika, främst cannabis. I årskurs 9 var det cirka 15 procent. 1973 började den siffran sjunka, och i slutet på 1980-talet var den nere på 3 procent.

På den tiden bestraffades inte innehav av små mängder narkotika för eget bruk, men det ändrades 1988. Då kriminaliserades också själva användningen. 1993 skärpte man straffet för eget bruk av narkotika, så att fängelse blev ett möjligt straff, för att polisen skulle kunna tvinga misstänkta till blod- eller urinprov. Avsikten var att snabbt hitta och hjälpa ungdomar som var på väg in i missbruk, och därigenom minska bruket av narkotika.

Men det som hände var något annat. Enligt Brå:s utvärdering av lagändringarna år 2000 lade polisen onödigt mycket resurser på att jaga ungdomar och göra blod- och urinprov. Det var dyrt, ineffektivt och integritetskränkande, och gick ut över annat polisarbete, skrev Brå.

Dessutom slutade drogbruket bland ungdomar att minska. Istället började det öka snabbt. Inte bara antalet narkotikabeslag och gripanden, som ju kunde förväntas öka, utan även andelen ungdomar som angav i CANs skolenkäter att de hade provat olagliga droger. Bland eleverna i nian ökade den andelen på några år från till 6–8. Bland eleverna i tvåan på gymnasiet planade ökningen ut först omkring 2010, på 16–17 procent.

Den 4 juni kom den årliga rapporten från EUs narkotikaorgan EMCDDA. Där kan man se att Sverige fortfarande ligger jämförelsevis lågt bland EU-länderna när det gäller cannabis. Men amfetamin är vanligare i Sverige än i de flesta andra länder – bara tre länder ligger högre.

För opioider, som till exempel heroin, redovisas inga siffror. Men i hela EU har Sverige flest fall av hepatit i relation till folkmängden, och näst flest narkotikarelaterade dödsfall – mer än fyra gånger fler än genomsnittet.

WHO rekommenderar i sin rapport om hivprevention 2014 att beteenden som innebär risk för hivsmitta ska avkriminaliseras, för att man lättare ska nå riskgrupperna med skademinimerande arbete. Det verkar inte finnas några goda grunder för Sverige att göra precis tvärtom. Snarare verkar det som om den svenska nolltoleransen gör redan utsatta människor mer utsatta.

Ett land som har gjort som WHO föreslår – innan WHO föreslog det – är Portugal. Där är bruk och innehav av små mängder av alla typer av narkotika avkriminaliserat (inte legaliserat) sedan 2001. Istället för straff erbjuder man vård. I Portugal används mindre narkotika i Sverige, oavsett vilken drog man jämför. Antalet narkotikarelaterade dödsfall per miljon invånare och år är 3 – att jämföra med Sveriges 70. Eller 21 personer, att jämföra med 426 i Sverige, i ett land med 11 miljoner invånare.

Nästa år kommer FN att hålla en specialsession, Ungass, för att diskutera och komma fram till nya riktlinjer för narkotikapolitiken i världen. Inför Ungass vore det bra att ta en självkritisk titt på den svenska narkotikapolitiken. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att framgångarna är en myt och att det är dags att tänka om.

*CAN = Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 

Eftersom ett elfel i tryckeriet har försenat veckans tidning bjuder vi här på hela veckans nummer.
Läs tidningen som pdf genom att klicka här.
Läs tidningen som ”on-screen-paper” (bläddringsbar) genom att klicka här.

Vill du prenumerera gör du det här.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar