Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Prekariatet behöver stöd för att resa sig

Debatt, Bernhardina Hörnstein - 9 år sedan

Inget inlägg i debatten om medborgarlön har varit så nedslående som Mr Medborgarlön, Lasse Ekstrands, senaste: Det är kört. Han frågar sig hur prekariatet, en heterogen och splittrad grupp som knappt känner till sin kollektiva existens, ska kunna enas och kräva nödvändiga politiska reformer – inte minst medborgarlön.

Ekstrand utgår från Guy Standings verklighetsuppfattning och jag vill klargöra min egen position: basinkomst är en nödvändighet, förenlig med liberalism och dagens krackelerande arbetsrätt. Förhoppningsvis blir den arbetsrättens räddning. Jag är övertygad om att medborgarlön kommer att införas så småningom, men vi behöver inte Ekstrands pessimistiska analys. ”Det kan i mina mörkaste stunder kännas som om loppet redan är kört”, skriver han, och vilken förespråkare har inte känt så? Låt mig därför förklara varför vi ofta tror att loppet är kört, och varför det faktiskt inte är det.

Kämpar man för något är det naturligt att vilja se resultat. Tyvärr är kampen för medborgarlön en sådan där målet får alltför stort fokus och eventuella delmål nedvärderas. Anledningen är troligen att delmålen är diffusa, svåra att mäta, rent statistiskt. De kan handla om hur många som stöder förslaget eller hur stort utrymme det får i media. Just nu startas ett nationellt initiativ, där jag själv är involverad, som ska ta tag i detta: hur bas
inkomströrelsen ska kunna mäta sina framgångar innan själva målet med medborgarlön är nått.

Vi har alltså svårt att se hur vårt engagemang gör skillnad. Det är därför vi känner hopplöshet i mörka stunder. Tro dock inte att vårt engagemang är förgäves! Prekariatet lär inte resa sig av sig själva. Enbart kunskap om medborgarlön och stödet från en rörelse kan få en sådan stor grupp att samlas kring det gemensamma målet.

Olikheterna behöver inte heller vara en nackdel. Ta kampen för kvinnlig rösträtt under 1900-talets början. Om prekariatet är en heterogen grupp som anses vara svår att ena, hur splittrad var inte kvinnorörelsen? Konservativa kvinnor väntade på att Högerpartiet skulle svänga i rösträttsfrågan medan liberala kvinnor fnös åt deras naivitet. Socialdemokratiska kvinnor manades av arbetarpartiet att först och främst vara socialister, snarare än kvinnorättskämpar. Dagny, Hertha och Morgonbris uppmanade ständigt sina läsare till sammanhållning. Det visar att splittringen i kvinnorörelsen var stor. Men vi vet vad som hände: kvinnlig rösträtt blev ett faktum.

Det finns förstås skillnader i jämförelsen med prekariatet, men kvinnorörelsens exempel visar att mångfald och meningsskiljaktigheter inte betyder nederlag. Dagens basinkomströrelse kan mycket väl gynnas av detta. Genom att varken komma från höger eller vänster har den möjlighet att armbåga sig in i partipolitiken från alla håll, om än inte från alla håll samtidigt.
Ekstrands text satte åtminstone fingret på en av basinkomströrelsens stora utmaningar: Det är aldrig lätt att få människor att agera. Även prekariatet har det som bäst där det är bekvämt. Men engagemanget ökar när vi lär oss att identifiera våra framsteg. Därför behövs delmål, ökad kunskap och statistik – och detta är på väg.

Läs tidigare inlägg i diskussionen:
http://arkiv.tidningensyre.se/mr-medborgarlon-det-ar-kort/

Och läs fortsättningen:
http://arkiv.tidningensyre.se/prekariatet-behover-stod-for-att-resa-sig/
http://arkiv.tidningensyre.se/revolten-maste-komma-inifran/
http://arkiv.tidningensyre.se/vi-behover-eldsjalar-och-fritankare/
http://arkiv.tidningensyre.se/det-ar-inte-latt-for-ett-gammalt-rodskagg/

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar