Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Ökad klyfta i a-kassan är fel väg

Ledare, Lennart Fernström - 9 år sedan

Regeringen vill höja taket i a-kassan, men vad man borde göra är att höja golvet. Solidariteten med dem som har minst är viktigare än trygghet för medelklassen, skriver Lennart Fernström.

A-kassan ska höjas, har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om. De rödgröna jublar överlag, inte minst facken. Medan högern som förväntat förblindat håller fast vid arbetslinjen och idén att ju jävligare vi gör det för sjuka och arbetslösa desto fler arbeten blir det.
Att ökade klyftor mellan dem som arbetar och dem som inte gör det skulle skapa fler jobb är lika dumt som själva idén att försöka skapa fler jobb. Det är bara att titta på hur arbetslösheten ökat under de senaste 20 årens omfördelningspolitik. En politik som fört över ekonomiska resurser från dem som har det sämst till medel- och överklassen.

Men även om det är lätt att avfärda högerns idéer som ett haveri styrt av ideologisk övertygelse snarare än något slags verklighetsförankring så är de rödgrönas förslag bara något bättre.

Visst är det generellt bra att a-kassan höjs, de som går på a-kassa tillhör dem som har minst i samhället. Men även inom a-kassan finns stora skillnader. De som får mest får drygt dubbelt så mycket som de som får minst. Och nu vill de rödgröna göra en rejäl höjning för dem som får mest (en höjning med 230 kr per dag), men bara en symbolisk höjning (0-30 kr per dag) för dem som får minst. Klyftan inom a-kassan kommer därmed öka så mycket att de som får mest kommer att få nästan tre gånger så mycket som de som får minst. Med andra ord, medelklassens trygghet går före solidariteten med dem som har det sämst.

Ska en hålla på och laborera med a-kassan så finns det mycket som borde gå före höjt tak. Först och främst förstås att den lägsta ersättning höjs, men även ett borttagande av den successiva nedtrappningen av nivån och den bortre parentesen. Liksom en höjning av den procentuella ersättningen, till 90 eller 100 procent. Bättre vore dock att införa basinkomst, även kallad medborgarlön, som garanterar alla en frihet.

Förutom att detta skulle ge större rättvisa då din trygghet inte är avhängig av vad du tjänat innan, så skulle det också befria a-kassorna från staten. Vänstern är alltid noga med att påpeka att a-kassan inte är ett bidrag utan en försäkring. Problemet är bara att merparten av pengarna kommer från staten efter att de beskattat lönerna genom arbetsgivaravgiften. Därför sätter också staten, in i minsta detalj, upp reglerna för a-kassan. A-kassorna blir därför, trots att det i huvudsak är fackföreningarna som står bakom, mer som en statlig administrativ myndighet än fristående kassor som tillvarar tar sina medlemmars intressen.

Om statens del av a-kassan istället gick till en allmän basinkomst som garanterade alla en viss inkomst så skulle a-kassorna kunna drivas vidare med den avgift som medlemmarna betalar in. Medlemmarna skulle då fritt få möjlighet att forma a-kassans upplägg utan statlig inblandning.

Men fram till en basinkomst har införts bör vi göra precis tvärtemot vad de rödgröna föreslår, nämligen höja golvet istället för taket i a-kassan, så att klyftorna inom a-kassesystemet minskar.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar