Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Miljöbilspremien – en missriktad politisk lösning

Debatt, Hugo Ström - 9 år sedan

Miljöbilspremien är tänkt att stimulera tillväxten av en hållbar och fossiloberoende fordonsflotta. Ändå är denna premie inte nödvändigtvis ett hållbart och intellektuellt godtagbart förslag; hypotesen här är snarast det motsatta: miljöbilspremiens verkan är att segmentera klyftorna i samhället, vilket innebär en minskad social – och därmed i förlängningen ekologisk – hållbarhet.

 

 

Jämlikhet är den enda hållbara grunden för ett framtida ekologiskt samhälle. I detta specifika sammanhang eftersom ojämlikhet ökar de sociala motsättningarna, och tenderar att skapa ett kluvet samhälle där en individualistisk klara-sig-själv-moral ersätter det solidariska ansvaret.

När det är liktydigt med ekologisk hållbarhet att ha råd att köpa dyr teknologisk utrustning bildas en moralisk segmentering mellan den monetärt överlägsna, och därmed potentiellt moraliska, medelklassen och de monetärt, och därmed även moraliskt, underlägsna klasserna.

Miljöbilspremien gynnar främst de redan ekonomiskt starka grupperingarna. Ett förslag som på detta sätt upprätthåller moraliska kategorier som utesluter stora grupper i samhället, är varken ett inkluderande eller ett hållbart förslag: det är endast ett led i att upprätthålla medelklassens goda självbild – möjligheten att köpa en miljöbil, och därmed döva sitt mer eller mindre dåliga samvete, är den perfekta lösningen.

Det är dock inte ett förslag som gräver på djupet i samhällsstrukturen; det rör sig om borgerlig ideologi: lösningen ligger som vanligt i de privilegierade klassernas privata konsumtion. Därmed särskiljer sig en ekologisk överklass som har råd att äta ekologiskt och köra miljöbil, mot en socialt och moraliskt stigmatiserad underklass, som för att hantera frågorna förskjuter dem till periferin, vilket innebär att de upphör att existera.

Grunden för en hållbar ekologisk politik måste vara att skapa ett jämlikt socialt klimat; förståelse kan endast vinnas genom att upphäva individualismen som överordnad norm och istället skapa en moralisk berättelse som förmår inkludera hela befolkningen. En berättelse som ensidigt innefattar den bildade borgerliga publiken, är aldrig en berättelse som kommer att få fäste i de breda folklagren. Därmed måste politiken i hög grad omvärdera utformningen av sina förslag. Det är de grönas uppgift att vara miljöpopulister – inte att springa borgerlighetens ärenden.

En populistisk miljöpolitik gör gemensam sak med klassanalysen: den framvisar de härskande klasserna som huvudansvariga för sakernas tillstånd. Den vänder på så sätt på bevisbördan och lierar sig med den solidariska kampen för jämlikhet inom de ekologiska ramarna. Rent konkret innebär det höjda skatter på produktion, konsumtion, råvaruutvinning och energi. Dessa åtgärder kan dock aldrig genomföras utan att också samtidigt ersätta de grupper som drabbas hårdast: landsbygdsbefolkning, transportsektorer och prekära klasser.

Dessa ersättningar bör dock utformas så att de inte direkt gynnar ohållbara ekonomiska mönster. Gratis kollektivtrafik, medborgarlön och skatteavdrag för nödvändiga bilresor på landsbygd, är kompletterande förslag som skulle förändra samhällsklimatet, bort från det individualistiska grodperspektivet, med detta tröttande moraliska kväkande, mot ett genuint medborgarsamhälle där vi alla, oavsett diverse tillfälligheter, kan befinna oss på samma nivå. Ett samhälle där vi kan föra samtal om samma verklighet.

Hållbarhet ska inte vara en fråga för dem som har råd. Därför är miljöbilspremier ingen bra lösning, tycker Hugo Ström. Foto: TT

Hållbarhet ska inte vara en fråga för dem som har råd. Därför är miljöbilspremier ingen bra lösning, tycker Hugo Ström. Foto: TT

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar