Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Ideologisk strid i det gröna hjärtat

Debatt, Elina Jansson - 9 år sedan

Ingen bestämmer var man föds, men det är en mänsklig rättighet att bestämma var man vill leva. Jag vet inte hur många gånger jag upprepat de orden när jag i höstas åkte Västsverige runt för att sprida det gröna budskapet inför valet.

Frågan om den fria rörligheten är starkt kopplad till liberalismen, men den är även central i den gröna rörelsen. Men precis som det inom liberalismen finns en konflikt mellan den fria rörligheten och äganderätten, så är inte heller den gröna rörelsen befriad från intressen som står emot varandra.

Jag tror på fri rörlighet. Faktum är att jag tror på den så mycket att den, tillsammans med miljöfrågan, utgör en så solid grund för mitt politiska engagemang så att jag hittills inte kunnat identifiera en enda fråga jag prioriterat högre. Din rätt att som fri individ kunna röra dig som du vill är en av dina mest fundamentala rättigheter, och ska inte kunna kränkas av någon. Landsgränser stänger människor ute och ställer oss emot varandra, och bygger på tanken om ett “vi” och ett “dom”.

På sin kongress i juni beslutade Miljöpartiet att verka för en statlig utredning om basinkomst, eller medborgarlön om man så vill. En inkomst som varken är baserad på behov eller förtjänst kan inte liknas vid någon annan form av socialt skydd. Den är helt och hållet villkorslös. Resultatet blir en utopisk tanke med en ideologisk vänstervridning och en rejäl dos eskapism, som vid första anblicken kan verka välvillig. Begreppet ”medborgarlön” syftar till en grupp människor: medborgarna. Dessa medborgare är oftast begränsade till ett område som definieras av landsgränser. Om vi vill ha en basinkomst som ska fördelas till medborgarna i en stat, samtidigt som vi vill ha en värld där den fria rörligheten står i centrum, hur ska vi kunna besluta vilka som har rätten till denna inkomst?

En inkomst utan förtjänst leder till att mottagare måste handplockas, och om vi skulle införa medborgarlön så skulle vi göra denna till en rättighet. När denna i sin tur blir en rättighet så blir det så trots vetskapen om att alla inte kommer att kunna inkluderas. Man skapar således rättigheter som man i sin tur exkluderar vissa människor ifrån. Skulle man mot förmodan på ett bra sätt lyckas definiera vilka som skulle ha rätten till basinkomsten så slutar ändå inte problemen. Hela tanken om basinkomst bygger på att individen är knuten till staten och inte alls är fri, som den gröna rörelsen hävdar att individen bör vara.

Tanken om basinkomst vilar på att det finns gränser, samma gränser som den gröna rörelsen säger sig vilja riva. Skulle en eventuell statlig utredning yrka på ett ja till medborgarlön så kan Miljöpartiet kyssa sin gränslösa utopi adjö. Att driva fri rörlighet tillsammans med basinkomst är ingenting annat än en grön kollisionskurs, där slutdestinationen blir en explosion av välvilliga tankar som en efter en tar död på varandra.

Här får Elina Jansson svar av Lukas Yassin och David Ling.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar