Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Gör inte korna till problemet

Debatt, Gunnar Rundgren - 8 år sedan

Är det rätt att säga att köttindustrin är ett hot mot klimatet? Nej, säger Gunnar Rundgren i sin debattartikel. Syres ansvarige utgivare Lennart Fernström svarar honom och förklarar varför Syre driver en vegansk linje.

Enligt bland annat FAO alstrar den djurindustrin växthusgaser i samma storleksordning som alla transporter tillsammans. Gunnar Rundgren tycker dock att fokuseringen på idisslarnas metanutsläpp är olycklig och leder oss bort från ett hållbart jordbruk. Foto: Gaetan Bally/Keystone/TT

Enligt bland annat FAO alstrar den djurindustrin växthusgaser i samma storleksordning som alla transporter tillsammans. Gunnar Rundgren tycker dock att fokuseringen på idisslarnas metanutsläpp är olycklig och leder oss bort från ett hållbart jordbruk. Foto: Gaetan Bally/Keystone/TT

Syre har en julspecial med ett veganskt julbord. Och det är inget fel med det. Men att pimpa den veganska kosten med påstående om ”glada planeter” och minskade koldioxidutsläpp är mycket tvivelaktigt. En rad olika missförhållanden och problem i den storskaliga djurhållningen — och det finns gott om dem, allt från antibiotikaresistens till vedervärdiga produktionssystem — tas som argument för att vi helt ska sluta äta kött.

Underligt nog är det ingen som använder samma resonemang på vegetabilier. Vi uppmanas inte att sluta använda vegetabiliskt fett för att palmoljeplantager är en av de absolut största källorna till växthusgasutsläpp från jordbruket. Odlingen av grönsaker använder stora mängder bekämpningsmedel, och förgiftar grundvatten i hela världen, men vem varnar för tomater?

Att jordbruket och kosten sett ut på olika sätt i världen beror på att de ekologiska förutsättningarna har varierat stort. Indien som ofta framställs som ett föredömligt land byggt på vegetarianism har ett jordbrukssystem och en kost där kon spelar oerhört stor roll som omvandlare av resurser som människan inte kan äta. Kor och bufflar är den biologiska dragkraften i stora delar av det indiska jordbruket, kogödsel och biogas används för att laga mat och mjölkprodukter är mycket viktiga i kosten.
Antalet nötkreatur per innevånare i Indien är större än i Sverige (även inräknat de djur vars kött vi importerar). Att många indier inte vill äta köttet minskar inte växthusgasutsläppen från korna, utan medför bara en resursslösande export av nötkött till andra länder.

Det är bara växter och alger som kan omvandla solenergi till biomassa, men detta betyder inte att djuren är ”ineffektiva” eller skadliga, tvärtom de fyller viktiga roller också för växterna. Djur kan integreras i jordbruket så att vi får mer mat och bättre mat från samma yta.

En av nycklarna till den kraftiga ökningen i produktiviteten i det europeiska jordbruket under sjutton- och artonhundratalen var övergången från ett ensidigt växtjordbruk och separat boskapsskötsel till ett system där växter och djur samspelade. Kosten blev rikare och mer varierad med ett större inslag av animalier.

Fokuseringen på idisslarnas metanutsläpp som det främsta miljöproblemet är olycklig och leder oss bort från ett hållbart jordbruk. Resonemangen om tamdjurens metanutsläpp är byggda på tveksamma antaganden som att tamdjurs metanutsläpp är skadliga och vilda djurs utsläpp oskadliga. Det saknas väldigt mycket kunskap om metancykeln, till exempel vilka naturliga funktioner som bryter ned metan igen och vad som påverkar dessa samt vilken roll betande djur spelar där.

I Sverige sjönk antalet vuxna nötkreatur från nästan två miljoner 1932 till drygt en halv miljon i dag. Antalet bilar gick under samma tid från färre än hundra tusen till fyra och en halv miljon (och i hela världen en miljard bilar). Antalet utlandsresor gick från i princip inga alls till nästan tjugo miljoner om året. Det årliga metanöverskottet skulle helt försvinna om fossila bränslen fasades ut. Och så gör vi kor till problemet?
Gunnar Rundgren
Författare till böckerna Trädgården Jorden och Jorden vi äter

 

Svar från ansvarig utgivare:

SVAR Vi har veganskt i Syre av djur- och miljöetiska skäl. Att lyfta fram kött, mjölk eller ägg är att uppmuntra till dödande och tortyr. Samtidigt är en kraftig minskning av ätande av djur, ägg och mjölk en förutsättning för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Det finns redan, precis som Rundgren efterlyser, en levande diskussion om palmolja, bekämpningsmedel, bilismen och flyget. Att de aktiviteterna också är ekologiskt ohållbara gör dock inte djurindustrin mer hållbar.

Så olika instanser som FN, Naturvårdverket, Naturskyddsföreningen och Livsmedelsverket är överens om att köttkonsumtionen på den nivå vi har i Sverige är omöjlig om vi ska rädda klotet. Enligt bland annat FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) alstrar den globala djurindustrin växthusgaser i samma omfattning som all transport (bilar, flyg, båtar etc) tillsammans. Enligt Fredrik Hedenus och David Bryngelsson, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, så släpper vi med dagens matvanor i Sverige ut 1,8 ton växthusgaser per person och år. Om alla i Sverige var veganer skulle utsläppen från mat minska till 500 kilo per person och år.

Det stämmer att antalet vuxna nötkreatur i Sverige minskat, men frågan är hur relevant det är. Sveriges kött- och mjölkkonsumtion är högre nu än på 1930-talet. Minskningen beror på den högeffektiva kött- och djurindustrin där djuren dödas i låg ålder, i kombination med en allt större kött- och mjölkimport.
En ko i dag producerar cirka tre gånger så mycket mjölk som på 30-talet. Då var ungefär en sjättedel av nötkreaturen under ett år, i dag är den andelen dubbelt så stor.

Lennart Fernström
ansvarig utgivare

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar