Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

EU skjuter upp beslut om bekämpningsmedel

Madeleine Johansson - 8 år sedan

I juni löper EU-tillståndet att få använda det omtvistade bekämpningsmedlet glyfosat ut. I förra veckan skulle EU tagit beslut om en förlängning av tillståndet men beslöt att skjuta upp frågan, då ett antal medlemsländer lagt ner sina röster. Bakgrunden är att olika forskningsstudier pekar åt radikalt olika håll när det gäller riskerna.

Roundup är ett glyfosatbaserat bekämpningsmedel. I Sverige säljs varje år mellan 600 och 700 ton glyfosat enligt Kemikalieinspektionen. Foto Erik Abel / TT.

Roundup är ett glyfosatbaserat bekämpningsmedel. I Sverige säljs varje år mellan 600 och 700 ton glyfosat enligt Kemikalieinspektionen. Foto Erik Abel / TT.

För ett år sedan kom WHOs cancerforskningsavdelning IARC fram till att glyfosat, den aktiva substansen i de mest använda bekämpningsmedlen i dag, är ”sannolikt cancerframkallande”.

Senare under året konstaterade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, att glyfosat var ofarligt. Denna studie har dock blivit hårt kritiserad från många håll, då den till stor del baserar sig på en studie av tyska riskgranskningsmyndigheten BFR, som varit öppen med att de i sin tur använt sig av studier gjorda av European Glyphosate Task Force – det vill säga ett konsortium av företag som tillverkar just det ämne som skulle utredas. Bland de inblandade företagen kan nämnas Monsanto, vars storsäljande ogräsmedel Roundup inbringar omkring 5 miljarder dollar varje år. Företaget har, inte oväntat, starkt kritiserat IARCs slutsats att glyfosat troligtvis är cancerframkallande och skrev i ett uttalande att det handlar om ”selektiv ”körsbärsplockning” av data och är ett tydligt exempel på en agendadriven partiskhet.”

Men även EFSAs rapport har fått stark kritik. Som en följd skrev 96 cancerforskare från olika länder ett gemensamt öppet protestbrev till EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. I det beskriver de hur studien inte tar hänsyn till viktiga bevis för cancerogenitet som lagts fram  av IARC, hur den egna studiens resultat feltolkas, samt att mycket av materialet inte är tillgängligt för granskning:

”Vi protesterar kraftigt mot den nästan obefintliga vikt som BFR lagt vid redan publicerad litteratur och till beroendet av data som inte är offentliga för allmänheten, från ett begränsat antal essäer som uppfyller de minimiuppgifter som krävs för att få ett godkännande av ett bekämpningsmedel”, skriver forskarna. De avslutar brevet med att kräva att hälsokommissionären ”bortser från EFSAs bristfälliga slutsatser kring glyfosat” och att det görs en transparent och trovärdig genomgång av befintligt forskningsmaterial.

I Europa har debatten kring glyfosat varit omfattande och genom aktivistnätverket Avaaz skrev närmare 1,5 miljon människor på ett upprop till EU om att använda sig av försiktighetsprincipen och inte låta människor utsättas för ämnet tills det bevisats ofarligt.

Under omröstningarna för ett nytt tillstånd i förra veckan ställde sig Italien, Frankrike, Sverige och Nederländerna emot ett nytt tillstånd, som enligt förslaget skulle vara i 15 år. Miljöminister Åsa Romson uttalade sig i The Guardian:

– Vi kommer inte ta några risker rörande glyfosat och vi tycker inte att den analys som hittills har genomförts är bra nog. Vi kommer föreslå att inget beslut ska tas förrän en fortsatt analys har genomförts och EFSA:s forskare har varit mer transparenta om sina överväganden.

Avaaz kampanjledare Alice Jay sa till samma tidning att de är glada över att regeringarna nu protesterat och ”vägrar att använda medborgarna som labbråttor”. Hon tillade att de helst av allt vill se ett förbud på glyfosat. Men något sådant verkar inte vara inom synhåll.

Sverige har redan i dag mer långtgående begränsningar än många andra EU-länder när det gäller hur glyfosat får användas. Men handlingutrymmet är begränsat för större åtgärder som ett förbud.

– Eftersom vi har en harmoniserad lagstiftning inom EU är möjligheterna för enskilda länder att göra kraftfullare åtgärder ganska begränsad, säger Peter Bergkvist på kemikalieinspektionen.

Han berättar att man i dag till exempel inte får använda glyfosat strax innan skörd av spannmål, då det kan ge höga resthalter i livsmedlen.

– Det är något som förekommer i andra länder, men i Sverige har det aldrig funnits några preparat som är godkända för en sådan behandling. Däremot skulle ett företag kunna ansöka om att få utöka användningen, eftersom det är tillåtet i vissa andra länder, och därmed få sin sak prövad även i Sverige. Regeringen föreslår nu ett nationellt förbud, så att man kan permanenta den hållning vi har i dag, säger han.

Troligt är att EU-kommissionen nu kommer att ta fram ett nytt förslag där man förbjuder vissa tillsatser som kan öka växternas upptagning av glyfosat, samt eventuellt ett tillstånd på kortare tid.

I dagarna har också Tyskland, efter påtryckningar, lämnat in en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet Echa, för att få en legalt bindande klassificering av glyfosat.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar