Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

En frivillig väntjänst är inte slaveri

Ledare, Malin Bergendal - 9 år sedan

En kvinna som vill föda barn åt någon annan kan göra det redan i dag. Hon kan bli gravid och låta barnets pappa få vårdnaden, och sedan kan pappans partner göra en närståendeadoption. Det förekommer, men om något går fel på vägen finns inget juridiskt skydd.

Sjukvården får inte inseminera eller ge IVF-behandling åt en kvinna som ska bli surrogatmamma, men det är fullt möjligt att anlita en surrogatmamma utomlands. Men eftersom svenska myndigheter räknar den biologiska mamman – som har burit barnet – som enda vårdnadshavare blir det problem när de nyblivna föräldrarna ska åka hem till Sverige.
Nu närmar sig ett slut på de här familjernas juridiska limbo, eftersom en statlig utredning pågår om behandling av ofrivillig barnlöshet. Uppdraget är bland annat att

• ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten att detta i sådant fall ska vara altruistiskt,
• ta ställning till om det behövs särskilda regler för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Altruistiskt innebär i sammanhanget att surrogatmamman ställer upp för att hjälpa till och inte får betalt, mer än exempelvis för vårdkostnader och förlorad arbetstid. Man vill dra en gräns mot att sätta kvinnor i en situation där de mot sin vilja bär någon annans barn för att försörja sig.
Men ändå vill bland annat Sveriges Kvinnolobby stoppa utredningen och totalförbjuda surrogatmödraskap. Det motiverar de med följande märkliga resonemang, hämtat från en debattartikel på deras hemsida:

”Surrogathandel är människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett brott mot vedertagna principer – avtal som i praktiken förutsätter slaveri är illegitima. Surrogathandeln exploaterar fattiga kvinnor i en cynisk kommersialisering. Surrogatförespråkarna gömmer sig bakom så kallad altruism. Det hjälper inte, principerna är precis likadana. Handel är handel.”

Nej, Sveriges Kvinnolobby vill inte dra någon gräns. Så hur tänker de när kvinnan som vill hjälpa sin vän eller syster hamnar i samma fack som hon som inte har något val? Vilka principer är det som är likadana, och på vad sätt är det handel att utan betalning bära ett barn åt någon annan? Jo: ”Det finns alltid en beställare, det vill säga den som ska ha barnet, en producent, det vill säga kvinnan vars hela kropp används för och vars liv regleras utifrån detta, och ett barn, en produkt, som ska byta ägare.”

Används. Regleras. Ägare. En kvinna som fattar beslutet att bära och föda ett barn åt en vän blir alltså i samma ögonblick slav, objekt och offer. Det låter nästan som om en graviditet i sig vore ett övergrepp. Och det hon föder är en produkt med en ägare, inte ett barn med föräldrar och vårdnadshavare. Äger lobbymedlemmarna själva sina barn, och varför är det i så fall inte slaveri?

Att skydda kvinnor i fattiga länder från att tvingas föda barn åt rika västerlänningar är förstås en god sak – men svår eftersom skyddet som behövs är global jämlikhet. I brist därpå kan vi försöka med lagstiftning, men svensk lag gäller i Sverige och inte till exempel i Indien, även om Sveriges Kvinnolobby skulle föredra att den gällde överallt. Vad man gör i dag är att juridiskt krångla till livet för familjen, vilket knappast gynnar någon och absolut inte barnen.

Idén att omyndigförklara kvinnor som självständigt väljer att bära och föda ett barn åt någon annan är nästan obegriplig. Debattören Kajsa Ekis Ekman får ihop den genom att förklara deras val som självskadebeteende, enligt principen att det måste vara fel på den som vill något som jag inte vill. Sveriges Kvinnolobby landar i att ”surrogatmödraskap uttrycker en av de äldsta patriarkala tankefigurerna i världen, att en kvinna förväntas ’ställa upp’ och att kvinnokroppen är ett redskap tillgängligt för andra”.

De orden för tanken till en annan patriarkal tankefigur: att kvinnor inte kan fatta beslut om sina egna liv. Det är paradoxalt på ett sorgligt sätt att just (vissa) feminister vårdar denna ömkliga figur så ömt. Kanske är det ett självskadebeteende?

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar