Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Demokratisera ekonomin

Ledare, Lennart Fernström - 9 år sedan

Etablissemanget vill gärna framställa demokrati som enbart rätten att i val utse dem som ska få härska. Men demokrati kräver betydligt mer än så. Demokrati kräver ständig utveckling.

Det vi i dag ser som en självklar del av det demokratiska samhället har successivt erövrats. Bit efter bit har lagts till den ofullständiga demokratin. På 1700-talet började civila rättigheter utvecklas och ett rättssystem som i någon mån skyddade individen skapades. På 1800-talet började de medborgerliga rättigheterna växa fram, det vill säga männen kunde genom val vara med och påverka hur samhället skulle formas. 1900-talet var de sociala rättigheternas århundrade. Och även om vi än i dag inte kommit så långt att det känns tillfredsställande på något av de tre områdena så är de alla viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Varje försämring på något av dessa områden, som till exempel decemberöverenskommelsen, urholkar demokratin.

Men även om ovanstående tre områden skulle vara fullt utvecklade så skulle det inte räcka. En viktig bit är nämligen utelämnad: den ekonomiska biten. En mycket stor del av makten över samhället ligger hos dem som har de ekonomiska resurserna. Ett demokratiskt samhälle kräver därför ett likvärdigt inflytande över ekonomin. Efter den civila, medborgerliga och sociala demokratin bör 2000-talet bli århundradet för den ekonomiska demokratin.

Diskussionen om ekonomisk demokrati är dock så gott som död. Begreppet förknippas alltför mycket med kommunism, likriktning och förstatligande av allt och alla. Och en förkrossande majoritet har förståt att en sådan utveckling inte leder till mer demokrati. Istället behöver makten över pengarna flyttas direkt till folket. Den representativa demokratin är otillräcklig i de flesta sammanhang och inte minst när det gäller ekonomin. Istället krävs direkt demokrati genom att resurserna fördelas på alla och inte på några få makthavare.

Grundstenar i att utveckla en ekonomisk demokrati bör därför vara medborgarlön (basinkomst), ett inkomsttak, en hög förmögenhetsskatt på stora förmögenheter och en utveckling av den sociala ekonomin. Medborgarlön, en ovillkorad inkomst till alla, ger var och en möjlighet att befria sig från såväl arbetsköparna som staten. Kan de som vill köpa arbetskraft inte erbjuda tillräckligt bra jobb så kan arbetssäljaren bara gå därifrån. Makten att bestämma vad var och en ska göra flyttas därmed från staten och kapitalet till varje individ.

Världens 85 rikaste personer äger i dag mer än den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammansenligt Oxfams rapport ”Working for the few”. Den rikaste procenten äger 65 gånger mer än den fattigaste hälften. Och på topplistan över länder där de rika blivit rikare sedan 80-talet ligger Sverige på tredje plats.

Att vissa ska tjäna och äga flera miljoner gånger mer än andra ger en oerhört skev maktsituation. Med stora pengar kan du genomföra nästan vad som helst. Medan de flesta i dag inte ens har makten över sina egna liv, finns det några få kapitalister som sitter och styr större delen av befolkningen och samhällets utveckling. Ekonomisk demokrati kräver därför att möjligheten till extrema inkomster och kapitalansamling begränsas. Ett tak bör sättas på vad var och en ska kunna tjäna och äga.

Att förstatliga företagen, som 1900-talets vänster propagerade för, är knappast en demokratisering eftersom politiker och byråkrater sitter lika långt ifrån folket som kapitalisterna. Istället behöver den sociala ekonomin utvecklas och de berörda få ta över och driva företagen. Brukar- och producentkooperativ ger en verklig demokratisering av samhället, näringslivet och arbetsplatserna. Detta oavsett om det handlar om sjukhus eller stålverk.

Med dessa reformer skulle demokratin bli mer komplett. Med fyra hjul under vagnen – civil, medborgerlig, social och ekonomisk demokrati – kan demokratin rulla på riktigt.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar