Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Det är inte gränser som begränsar

Debatt, Lukas Yassin - 9 år sedan

Ingen väljer sin födelseort, men att välja var en ska leva är en mänsklig rättighet. Som Elina Jansson delar jag övertygelsen om att individen ska äga makten över sitt öde, och få ting är så centrala i människors liv som just var de bor och verkar.

För att en vision om fri rörlighet ska fungera måste ekonomin anpassas därefter. Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för trovärdighet, i synnerhet för större reformer, vilket fri rörlighet rimligtvis bör ses som. Ifall ytterligare en stor reform, som basinkomst, införs, måste man se hur de kan kombineras på ett ekonomiskt hållbart vis. Annars riskerar man att förlora trovärdighet och det kan bli, som Elina beskriver det, ”en explosion av välvilliga tankar”.

Ett misstag som ofta görs när fri rörlighet önskas är att man vänder sig mot gränser som idé. Det hinder som finns mot fri rörlighet är inte gränser, och har aldrig varit. Hindret är gränskontrollerna och våldet mot dem som vill korsa gränserna.
Faktum är att inom Sverige finns flertalet gränser mellan kommuner, landsting/regioner, landskap et cetera. Vid dessa gränser finns inga kontrollanter. Den territoriella gränsen mellan Sverige och Danmark är inget hinder för den som tar tåget från Malmö till Köpenhamn. Gränser är bra! De möjliggör demokratiskt maktutövande och ansvarsutkrävande.
De valda beslutsfattarna för den lokala politiska organisationen har de boende inom den avgränsade området att svara inför. Invånarna på andra sidan gränsen ställer sina krav till de folkvalda inom hens avgränsade område. Invånarna är fria att flytta och röra sig över de lokala och regionala gränserna. Det är denna form av gräns som förespråkare av fri rörlighet bör stödja.

Nationalstaten är en dålig social konstruktion, då den bygger på föreställningar om en påhittad nation. Medborgarstaten är å andra sidan rationell till sin karaktär. Medborgarskapet innebär en juridisk tillhörighet till en stat, och är självvald. Den individ som vill bli svensk medborgare tar sig till Sverige, ansöker och uppfyller de krav som ställs. Först därefter åtnjuter hen fullt ut de medborgerliga privilegierna.

Att medborgarskapet bygger på idén om ”vi” och ”dom” är inget problem då grupptillhörigheten är frivillig och utbytbar. Vid införandet av basinkomst är det rimligaste att enbart medborgarna omfattas. Med motiveringen att det annars inte vore ekonomiskt hållbart. De som vill ta del av bas-
inkomsten är fria att bli medborgare. Det finns således ingen permanent uteslutning. De som utesluts är de som av olika skäl inte vill bli medborgare. Makten ligger hos individen som står utanför och inte hos kollektivet medborgarna.

En värld utan någon form av gränser vore inte rimlig. Att hela mänskligheten ska omfattas av det svenska skyddsnätet är inte ekonomiskt hållbart. Medborgarskapet, som är öppen för alla, är en rimlig avgränsning för vilka som bör omfattas av basinkomst. På så vis kan vi på ett ekonomiskt hållbart vis både verka för helt fri rörlighet och basinkomst.

Läs också Elina Janssons debattartikel, som Lukas Yassin och David Ling svarar på!

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar