Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Vatten i centrum för hållbar utveckling

Sofia Härén - 9 år sedan

Förra veckan samlades forskare från hela världen i Stockholm för årets Världsvattenvecka och i år präglades arrangemanget av FNs stora kommande konferenser om hållbar utveckling och klimatavtalet. Forskarna trycker på att vattenfrågorna måste få större utrymme i diskussionen om världens framtid.

Foto: Anupam Nath/AP/TT

Foto: Anupam Nath/AP/TT

Mänsklig värdighet var ett begrepp som återkom under den 25e Världsvattenveckan som inleddes söndagen den 23 augusti. Arrangören Siwi (Stockholm international water institute) tog fasta på att 2015 är ett år med flera stora beslut för mänskligheten och årets tema var ”Vatten för utveckling””.
– Vi på Siwi tycker att det är en hållbarhetsfråga och det är integrerat i vårt förhållningssätt. Rent och tillräckligt med vatten handlar om människors överlevnad och värdighet, säger Karin Lexén, chef för Världsvattenveckan och internationella processer på Siwi.

I slutet på september ska representanter från världens länder fatta beslut om hur nationer och organisationer ska fortsätta med det arbete som skett under de åtta Millenniemålen (Millennium development goals) som antogs i FN för att minska fattigdomen. I år är det slutpunkten för dessa mål, och en ny uppsättning mål har arbetats fram. Förslaget som nu ligger på bordet innehåller 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals) och till skillnad från Millenniemålen innefattar de alla människor, inte bara fattiga i utvecklingsländer.
– Det är viktigt att det är globala mål som ska genomföras i alla länder, men fortfarande är den övergripande målsättningen att minska fattigdom och bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Det finns fattiga människor även i rika länder och i den ökande gruppen med medelinkomstländer som BRICS-länderna, säger Karin Lexén.

Vatten och sanitet för alla

FNs generalsekretare Ban Ki-moon talade i slutet av förra året om de nya hållbarhetsmålen som “vägen till värdighet” och som en agenda som är universell och omvälvande, med en bas av rättigheter och med människor och planeten i centrum. Tillgång till vatten och sanitet för alla samt hållbar hantering av vatten, finns med som ett av målen. Karin Lexén tycker sig också se att intresset för vattenfrågorna ökar.
– Det är ett uttryck för att fler anser att det inte finns tillräckligt med vatten för att klara energitillgång, mat och hälsa, men olika aktörer, som näringslivet och regeringar, ser på frågan på olika sätt, säger hon.
World Economic Forum redovisade i sin rapport “Global risk report” för 2015 att en vattenkris är den globala kris som utgör det största hotet mot både länder och industrier under de kommande 10 åren.

Ökade svenska problem

Karin Lexén tycker att det även finns en ökad förståelse i Sverige för att rent vatten är en viktig del av ett hållbart samhälle.
– Vi är vana vid att ha jättebra kranvatten, men det kommer upp nya problem som vi inte kan hantera med nuvarande infrastruktur som till exempel kemikalier och bakterieutbrott. Vi kommer att behöva renovera våra gamla system och det kommer bli en allt viktigare fråga framöver.

Hon påpekar att med ökade klimatproblem kommer det också att bli ökade problem med översvämningar här, något vi redan sett hända.
– Jag tycker dels att vi behöver tänka på hur vi bygger nya bostadsområden och ny infrastruktur med tanke på detta.

Vi blir också påverkade genom de varor som våra svenska företag 
importerar, till exempel livsmedels-
importörer eller textilföretag som importerar kläder från områden med ökande vattenproblem.
– Så vad vi äter och vad vi har på oss – var det kommer ifrån och hur det har producerats – är något vi kan tänka på.

Vatten i nya FN-målen

Hållbarhetsmålen är nu i princip redan färdigförhandlade, påpekar Karin Lexén, processen har pågått sedan 2012.
– Vi är väldigt glada över att det finns ett vattenmål med. Det innefattar både sanitet, vattenanvändning och ekosystem. Nästa steg är att följa upp hur de genomförs och att det sker på ett effektivt och koherent sätt.

I Siwis tongivande rapport inför nästa vecka, en sorts programförklaring, lyfter en mängd forskare från olika delar av världen flera skilda ämnen kopplade till vatten som sanitet och hygien, informationsteknologi i stadsutveckling, ekosystemens resiliens, textilindustrin och mänsklig säkerhet.

Förutom de nya utvecklingsmålen har arbetet med att ta fram ett nytt klimatavtal börjat nå fram till mållinjen. Efter flera misslyckade försök har slutpunkten satts till FNs klimatmöte i Paris (COP21) i början på december.

Siwi och deras samarbetspartners, som forskare, näringsliv och vatten
organisationer kopplade till institutet, argumenterar nu för att vattenfrågan måste lyftas även i detta avtal och integreras i alla områden som den avgörande del av både mänskligt och övrigt liv som den faktiskt är.

Vattenkoppling saknas

Karin Lexén och hennes kollegor skriver i rapporten att det finns mycket kunskap om kopplingen mellan klimat och vatten på lokal och nationell nivå i många länder men än så länge finns inte vatten nämnt i avtalstexten inför klimatmötet i Paris.
– Vi kommer att följa klimatförhandlingarna, och hoppas på ett bra avtal som sätter kurs för de problem vi har, men vattenfrågan kommer troligen inte vara med. Det är märkligt med tanke på det nära förhållandet mellan vatten och klimat, och att 90 procent av alla naturkatastrofer är kopplade till vatten. Klimat och vatten behöver integreras bättre.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar