Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Världen bevakar Finlands pilotprojekt med basinkomst

Ana Udovic - 8 år sedan

Forskningsavdelningen till finska Försäkringskassan, KELA, har världens ögon på sig. Forskarna undersöker nämligen hur en basinkomst skulle kunna införas i Finland på försök, som ett nationellt pilotprojekt. Tanken är att det ska testas under 2017.

STOCKHOLM 20100831 : Ett barn leker med pengar, svenska mynt Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170

Man överväger om även barn ska få basinkomst, vilket skulle underlätta för barnfamiljer. Foto: Jessica Gow/TT

Syre har tidigare berättat om att Finland har en politisk majoritet som är intresserade av att testa en så kallad basinkomst, alltså en månatlig utbetalning som människor får utan att behöva bevisa att de är arbetslösa eller har särskilda behov. Eftersom regeringen vill testa detta, har finska socialförsäkringsinstitutet eller motsvarigheten till Försäkringskassan, KELA, satt igång med sina undersökningar. Redan i vår kommer forskarna att redovisa flera pilotprojekt som de arbetat fram, men först i november 2016 kommer ett av pilotprojekten att väljas ut, för att testas under 2017. Just nu är det framför allt juridiken som måste genomlysas.
– Vi måste se till vad som är möjligt i förhållande till den finska konstitutionen så därför måste vi studera de juridiska fallgropar som finns, dels vad gäller skattesystemet, dels vad gäller socialförsäkringssystemet, säger Pertti Honkanen, senior researcher på KELA.

Pertti Honkanen, senior researcher på KELA.

Pertti Honkanen, senior researcher på KELA.

Han har arbetat med basinkomstprojekt i Finland sedan 2007, och beskriver hur forskarna är uppdelade i flera arbetsgrupper – aktörerna är bland annat forskare från landets stora universitet, Tankesmedjan Tänk, Statens ekonomiska forskningscentral, Företagarna i Finland liksom sakkunniga inom kommunsektorn, skatterätten och grundlagen.
– Alla grupperna diskuterar olika möjligheter och testar kalkyler. Än så länge är diskussionerna väldigt öppna, eftersom det dröjer ett tag innan projektet ska börja, säger han.

En av diskussionerna handlar om summan för basinkomsten. Ska den motsvara normen för socialbidrag, alltså 550 euro, eller kommer den att bli högre? Vänsterförbundet tycker att omkring 850 euro per månad vore rimligt.
– Än så länge rör diskussionerna sig i skalan 500 till 800 euro i månaden, det kan bli något däremellan. Sedan vet vi inte vilka som kommer att bli testade – ska basinkomsten gå till slumpvis utvalda personer, så att vi lottar ut deltagare, eller ska vi använda en annan urvalsmetod? Det är öppet än så länge, säger Pertti Honkanen.

Idén är att basinkomsten ska vara för alla som ingår i försöket, alltså även dem som arbetar.
– Men vi skulle föredra om den var för arbetslösa eller deltidsarbetslösa, eftersom det då blir mer intressant att studera effekterna av basinkomst, säger Pertti Honkanen.

Forskarna tittar också på ifall basinkomsten ska vara villkorad – att den som får basinkomsten måste göra en samhällelig insats på något sätt – eller om den ska ges utan några villkor förbundna. Man tänker sig att den ska gå till människor som bor i Finland, men eventuellt behöver man inte vara finsk medborgare. En diskussion har varit ifall även barn skulle få basinkomsten, vilket skulle bli ett stöd för barnfamiljerna, men än så länge gäller det vuxna personer – i och med att Finland redan har ett barnbidrag.
I debatten höjs oroliga röster, man är rädd att basinkomsten blir en fattigdomsfälla – de påpekar att landets allra fattigaste pensionärer, de som får garantipension, erhåller 747 euro i månaden och de har ändå möjlighet att komplettera inkomsten med ett bostadsbidrag (något som kanske inte kommer att erbjudas dem med basinkomst).
– Pensionärerna kommer antagligen inte att ingå i det här experimentet. Men visst vore det ett misslyckande om basinkomsten ledde till att människor blev ännu fattigare och mer passiviserade så de glider ännu längre bort från arbetsmarknaden, säger Pertti Honkanen.

Han berättar att forskargrupperna försöker formulera en modell som blir kostnadsneutral, där basinkomsten finansieras genom skattemedel utan att de statliga utgifterna blir större än de är med dagens finska socialförsäkringssystem.
– Ett system som skulle göra att de statliga utgifterna ökade är inte realistiskt, även om mindre skillnader i utgifter inte är så viktiga – men börjar det handla om miljarder så fungerar det inte, säger Pertti Honkanen.
Hur skulle då ett väl fungerande experiment med basinkomst se ut?
– Det bästa scenariot vore om vi märker att personer med basinkomst är mer aktiva på arbetsmarknaden och inte exkluderas från den. Att slippa nötas ner av alla byråkratiska problem som uppstår i dagens socialförsäkringssytem är det största argumentet för basinkomsten, och då hoppas vi att experimentet också visar att människor får energi till att göra mer av sitt liv, säger Pertti Honkanen.

Men det är komplicerat att bygga en ny modell för social välfärd på detta vis, och han tror inte att en verklig basinkomst kommer att bli realitet i en nära framtid.
– Det är väldigt komplicerat och finns så mycket att göra. Vi måste till exempel ta hänsyn till fackförbundens oro över att detta sänker lönenivåerna och hur våra regler passar med den europeiska lagstiftningen, säger Pertti Honkanen.

För att kunna dra slutsatser behöver experimentet med basinkomst pågå i minst två år, först efter den tiden kan man dra några slutsatser, menar han.
– Men jag förstår att många är nyfikna på detta – jag är själv förvånad över att vår regering vill testa idén med basinkomst, säger han.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar