Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Utredning ifrågasätter Sveriges avtal med Nato

Klas Lundström - 8 år sedan

Under våren läggs det så kallade Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato på riksdagens bord. Ett avtal som legat till grund för stormiga debatter om Natoledda militärövningar i Norrbotten, upprustning av försvaret och huruvida kärnvapenalliansen kan tillåtas föra in kärnvapen på svenskt territorium. Nu analyserar en aktuell utredning Sveriges närmande till kärnvapenalliansen.

Enligt utredningen har Sverige anammat "de små stegens politik" i fråga om Nato. Foto: Jonathan Ernst/Pool/AP/TT

Enligt utredningen har Sverige anammat ”de små stegens politik” i fråga om Nato. Foto: Jonathan Ernst/Pool/AP/TT

I dag presenterar den så kallade ”Natoutredningen” sina slutsatser för Sveriges relation till Nato i Nobelmuseet, Stockholm. Utredningen framställs av en bred politisk palett bestående av diplomater, tidigare utrikesministrar och debattörer från både höger- och vänsterkanten.
Enligt utredningen har Sverige anammat ”de små stegens politik” i närmandet till Nato där några tydliga milstolpar har varit medlemskapet i Partnerskap för fred 1994 och samförståndsavtalet om ett värdlandsstöd tio dagar före valet 2014. Värdlandsavtalet innebär bland annat att Sverige i händelse av kris eller krig kan ta emot Natostöd och bli värdland för storskaliga militärövningar ledda av kärnvapenalliansen.

Natoutredningen understryker två saker som saknas i avtalet: inga ord om Sveriges alliansfrihet och inga klara besked i kärnvapenfrågan. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist har upprepade gånger slagit fast att det inte är aktuellt att placera kärnvapen på svensk mark, men utredningen påminner om att Natolandet USA principiellt vägrar ”att uppge till exempel om deras örlogsfartyg vid besök i svenska hamnar har kärnvapen ombord eller inte”.

Frågan om Värdlandsavtalet är känslig och olika källor som Syre talat med bekräftar en potentiell konflikt mellan UD och Försvarsdepartementet där särskilt den förra befarar att ytterligare närmande till Nato kan äventyra Sveriges trovärdighet som ”feministisk utrikespolitisk röst”.
Hultqvist anklagade i en DN-intervju (10/1) inför Folk och försvars årliga träff i Sälen svenska Natokritiker för en ”systematisk spridning av lögner”.
– Det pågår ett arbete för att ge en felaktig bild av vårt avtal, sade Hultqvist till DN.

Försvarsministern frågade sig också: ”I vems intresse ligger denna ständiga felinformation?” Stina Oscarson, dramatiker, fri skribent och en av författarna till Natoutredningen, tror inte att ett omyndigförklarande av kritiker till den rådande svenska Natopolitiken är till gagn för någon, särskilt inte allmänhetens förtroende för den politiska makten.

Stina Oscarson. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Stina Oscarson. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Natoutredningen är, menar hon, den första riktiga säkerhetspolitiska analysen av Sveriges historiska och nuvarande relation till Nato. En analys som hon anser särskilt viktig i dag då den säkerhetspolitiska debatten består av två tydliga motpoler: Nato och Ryssland.
– Det är löjligt att säga att vi ska bygga vår säkerhet med likasinnade, säger Oscarson till Syre. Vi ska markera mot Ryssland, men inte mot Turkiet och Kina. Är Ungern och Polen likasinnade? Hur trovärdigt är det?

Natofrågan lyfts ofta fram i svart eller vitt, därför hoppas Natoutredningen kunna bidra med lite fler färger och infallsvinklar. Stina Oscarson får frågan om hon inte kan finna något positivt med det svenska närmandet till Nato. Hon tänker efter en lång stund innan hon svarar:
– Visst, under vissa omständigheter måste vi samarbeta, men när omständigheterna ändras måste de upplösas. Så har inte skett med Nato sedan Warszawapakten upplöstes. Om jag trodde att vår makt att påverka Nato hade ökat genom ett medlemskap så hade jag sagt det, men nu tror jag inte det. Vi påverkar bättre som utomstående part, vi förlorar i trovärdighet om vi går med.

STOCKHOLM 20101013 Valter Mutt, politiker, riksdagsledamot fˆr Miljˆpartiet Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Kod: 10060

Valter Mutt. Foto: Henrik Montgomery/TT

Miljöpartiets riksdagsledamot Valter Mutt är av samma uppfattning.
– Allmänheten skulle nog ha ett och annat att säga om de fick verklig kännedom om Värdlandsavtalet, säger han till Syre.

Valter Mutt är nöjd med att äntligen ha ett tungt och trovärdigt dokument som utan ideologiska glasögon analyserar den svenska Natopolitiken. Han anser att avtalet vore oförenligt med en feministisk utrikespolitik. Mest allvarligt, menar han, är emellertid bristen på politisk framförhållning:
– Vilka garantier finns mot våldsanvändning med en annan färgad regering? Hur många timmar skulle Allan Widman (riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i Försvarsutskottet. Red. anm.) orka stå emot Natos försvarshögkvarter om det blir spänt läge?

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar