Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

”Vår empati bör omfatta allt levande”

Göran Dahl - 8 år sedan

En tidig morgon den första riktiga vinterdagen denna säsong lyckas jag med att via tåg, Metro och en kort promenad ta mig till Christiansborg i den danska huvudstaden. Christiansborg är ett stort gammalt slott mitt i Köpenhamn och inrymmer till största delen Folketinget. Jag ska träffa Uffe Elbæk, ledare för det nya partiet Alternativet. De fick 4,8 procent av rösterna (i Danmark krävs det 2 procent för att komma in i parlamentet) i valet i juni 2015. Det blir ett fyrtiofem minuter långt samtal, han är en upptagen man och är fullt medveten om att tempot inte är hälsosamt i längden.

Uffe Elbæk har varit politiskt aktiv länge men berättar att han saknade visioner om vad man var för, vilken typ av samhälle man själva ville bygga. Foto: Ole Hein Pedersen.

Uffe Elbæk har varit politiskt aktiv länge men berättar att han saknade visioner om vad man var för, vilken typ av samhälle man själva ville bygga. Foto: Ole Hein Pedersen.

Jag börjar med att fråga honom varifrån hans politiska intresse stammar från; varför är politik viktigt för honom?

– Jag har alltid varit en politisk människa, säger han och påpekar att han är präglad av ungdomsupproret 1968.

Han berättar att han (precis som jag) tillhör ”68-generationen”, vilket innebär att vi växte upp med en levande och aktiv subkultur (hippies, dropouts med flera) och en revolternas tid – i Paris, USA, Östeuropa och även i Skandinavien. Och kolonialismens sista fläktar, inte minst USAs krig i Vietnam. Det är klart vi var många som blev radikala.

Uffe engagerade sig i Vänstersocialisterna, ett litet (cirka två procent av rösterna) kommunistiskt parti som numera är en extremt liten grupp. Han tröttnade och lämnade partiet 1981.

– Jag var dödstrött på svartvita formuleringar, att alltid vara emot, emot de borgerliga, kapitalismen, inga positiva motbilder.

Det saknades helt enkelt visioner om vad man var för, vilken typ av samhälle man själva ville bygga.

Utbildningsprojekt

Under flera års tid arbetade Uffe Elbæk inom utbildningssektorn, bland annat startade han Kaospiloterna, ett omtalat och (för vissa) kontroversiellt ledarskapsutbildningsprojekt. Även utbildningsprojekten, som Kaospiloterna och Frontløberne (ett kulturutvecklingsprojekt i Århus), ser han som politiska projekt och jag frågar om han ser några likheter med vad han sysslade med på 1970-talet och det han gjort därefter?

– Jag menar att det finns en röd tråd i allt det jag ha gjort, att skapa starka förpliktande gemenskaper och samtidigt ge plats för individens utveckling. Jag älskar att skapa rum där människor kan möta sig själva, förklarar han.

Det handlar alltså om att befrämja både gemenskap och individuell frigörelse och självförverkligande.

Hållbara gemenskaper

Jag frågar vad som ledde fram till hans medvetande om miljöfrågorna både personligen och i samband med Alternativets start. Han nämner att han under 1970-talet var en del av kollektivrörelsen, att bo tillsammans och skapa hållbara gemenskaper, där fristaden Christiania är ett av flera exempel. Han nämner också att han och många andra redan då hade en dröm och längtan efter att saker och ting kunde vara helt annorlunda.

– Samhället hade då en långt större respekt för klotet vi bor på, säger han och nämner även att de amerikanska indianernas kamp och vikten av att leva som en del av naturen var viktigt.

Övertygelsen har knappast försvagats.

– Jag är så pass gammal att jag kunnat märka att klimatet har ändrat sig under de senaste tio åren.

Uffe Elbæk och Alternativet i valrörelsen förra året. Foto: Ole Hein Pedersen.

Uffe Elbæk och Alternativet i valrörelsen förra året. Foto: Ole Hein Pedersen.

En ny ekonomi

Alternativet är ett grönt parti, men Uffe betonar att de är betydligt mera än så.

– Vi har ett stort ansvar för kommande generationer för att se till att vår planet inte går under, att vår empati bör omfatta allt levande. Miljön ska finnas med i våra kalkyler och beräkningar, till exempel när vi mäter BNP. Det finns någon form av ”miljökredit”, en smärtgräns för vad levande varelser klarar av precis som det finns en plånbokens kassakredit. Samt en mänsklig kassakredit, vi löper på grund av stressen och ett uppskruvat arbetstempo risk för utmattning.

Något som Uffe blir mycket väl medveten om när han tittar på klockan för att se hur lång tid vi har kvar.

Alternativets politik handlar lika mycket om ekonomi, välfärd, frihet och solidaritet som om ekologi. Uffe återkommer till att vi bör minska vår konsumtion, återanvända mera, ha tid att mötas mer. För det krävs en kamp mot nyliberalismen och den ojämlikhet den resulterar i. Vi behöver en ny ekonomi som ersätter ”den version av kapitalismen som finns i dag”.

Bastrygghet

Som spirande exempel nämner han delningsekonomi, cirkulär ekonomi, andra sätt att räkna ut BNP på – till exempel använder Bhutan ett ”lyckoindex” – lokala valutor och andra experiment.

– Vi måste redefiniera vårt sätt att förstå ekonomi. Vi ska bort från förmynderi, förkorta arbetstiden med mera.

Jag frågar då om hur Alternativet ser på basinkomst/medborgarlön (borgerløn).

– Vi har inte tagit ställning till om borgerløn är den riktiga modellen, säger han.

Men i partiprogrammet föreslår Alternativet en bastrygghet utan krav på motprestation (och utan kontrollapparat). Ett nyckelord för att fånga deras vision är att ersätta välfärdsstaten med ett välfärdssamhälle, en fjärde sektor där de tre andra – stat, marknad och civilsamhälle – möts.

Alternativet försöker även att vara ett alternativ till de etablerade partierna i sin organisation och praktik: man anordnar workshops, eller ”politiska laboratorier”, och använder sociala medier för att få feedback, synpunkter och förslag från sina medlemmar och sympatisörer, Uffe använder orden ”en fördjupad demokrati”.

Frihetligt parti

Alternativet vill ha ett nytt postkapitalistiskt system, de är frihetliga och kritiserar skarpt den nyliberala modellen ”New Public Management” som innebär att statliga institutioner ska fungera som företag. Här talar Uffe och hans parti om att ”Befria den offentliga sektorn”, att ge offentliga institutioner mer autonomi.

Men Alternativet är svårt att placera på en klassisk endimensionell vänster-högerskala, man är emot det mesta som den danska högern (regeringspartiet Venstre och dess stödpartier) står för men är inget traditionellt vänsterparti: Uffe och Alternativet vill avbyråkratisera, stödja nytänkande och entreprenörskap som redskap för en ny och annorlunda gemenskap som inkluderar allt levande. Här är man faktiskt eniga med Liberal Alliance men inte med de konservativa. Båda partierna tillhör regeringens stödpartier.

Internationell dialog

Givetvis kommer vi in på flyktingfrågan och hur den ska lösas. Alternativet har inga trollformler att komma med, man är ett ”lyssnande” parti som vill föra en dialog med så många som möjligt – partier, organisationer och stater.

– Det är inte ett spörsmål om mer eller mindre EU, men om ett bättre EU, eftersom varken flyktingfrågan eller klimatkrisen kan lösas nationellt, påpekar Uffe Elbæk.

Han nämner även en kommande konferens i mars i Köpenhamn om ”Hur stärker vi det progressiva Europa?”

Alternativet är nu etablerat i Danmark, men även på gång i Norge, och det börjar få en viss, men ganska liten, uppmärksamhet i Sverige.

Uffe Elbæk. Foto: Public domain.

Uffe Elbæk. Foto: Public domain.

Fakta: Buddistisk anarkism

Emil Ejner Friis, som studerar historia vid Lunds Universitet och är knuten till tankesmedjan MetaModerna säger om Alternativet:

”Utöver den horisontella vänster-högerskalan finns en horisontell skala med polerna ”progressivitet” och ”konservatism”. I den senare är det Alternativet som är mest progressivt och Dansk Folkeparti som är det mest konservativa.”

”Alternativet står för ’buddistisk anarkism’.”

Fakta: Ett nytt parti på två år

Uffe Elbaek, 61 år och Alternativets partiledare, har lång politisk erfarenhet, bland annat var han kulturminister 2011–2012, då tillhörde han det socialliberala Radikale Venstre.

Efter misstankar om ekonomiska oegentligheter (som visade sig vara obefogade) avgick han efter ett mediadrev som även drabbade hans registrerade partner, antropologen Jens Pedersen. Uffe fick sig en tankeställare och började söka efter en politik baserad på ”från hjärtat till hjärtat”.

Uffe ser tre olika kriser, vår tids viktigaste utmaningar. Förutom en klimatkris och en systemkris har vi en empatikris – ett kyligare socialt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt klimat.

Alternativet föddes 2013 i Fredriksberg i ett möte mellan Uffe och två vänner. Stegvis skissade de en prototyp för partiet, i november samma år gick de ut i pressen med sina planer. Pressen förklarade idén som död. Men tack vare ”politiska laboratorier”, ett partiprogram som ständigt skrivs om och utökas i en kommunikativ process och ett oväntat intresse från allmänheten så gick det vägen. De hade inte ett öre när de startade partiprojektet men via crowdsourcing ordnade den detaljen sig.

För mer info se: alternativet.dk.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar