Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Tjuvjakt finansierar krig

Sebastian van Baalen - 8 år sedan

I dag, fredag, infaller den internationella dagen för förebyggandet av exploatering av miljön i väpnade konflikter. Tjuvjakten är ett exempel på hur illegal miljöexploatering finansierar krig. Men för att komma tillrätta med problemet krävs mer än militära åtgärder.

Utrotningshotad. En noshörning dödas var sjätte timme för sitt horn och tjuvjakten bara fortsätter att öka. Foto: Sebastian van Baalen

Utrotningshotad. En noshörning dödas var sjätte timme för sitt horn och tjuvjakten bara fortsätter att öka. Foto: Sebastian van Baalen

Tjuvjakten på noshörningar och elefanter har eskalerat de senaste åren. Enligt Världsnaturfonden (WWF) dödades 35 000 elefanter för sina betar förra året och 1 500 noshörningar för sina horn. I Sydafrika, som har flest noshörningar i världen, har tjuvjakten ökat exponentiellt sedan 2007, från 13 rapporterade fall 2007 till 1215 fall 2014, enligt den sydafrikanska stiftelsen Save the Rhino. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar noshörningen att utrotas inom de närmsta åren.
Tjuvjakten eldas på av höga marknadspriser – drygt 3000 dollar per kilo för elfenben enligt WWF – och hög efterfrågan i framförallt Asien. Johan Bergenäs är säkerhetsanalytiker på den Washingtonbaserade tankesmedjan The Stimson Center och strategisk rådgivare på Linköpings universitets security link-program. Han driver ett pilotprojekt för skydd av utrotningshotade djur i Kenya. Han menar att vi är dåliga på att förutse nästa generations finansieringsresurser.
– Transnationella kriminella grupper söker resurser med högt värde som är dåligt skyddade, och landade i elfenben och noshörningshorn. Det är svårt att övervaka djuren och de organisationer som har ansvar för djuren har dåliga resurser jämfört med de som har ansvar för andra transnationella flöden.

Enligt Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på WWF, är det framförallt ökat välstånd i Asien som driver efterfrågan. Mycket grundar sig i en tilltro till traditionell medicin och det höga statusvärdet.
– Elfenben köper man för att få en skulptur som man kan sätta på hyllan hemma. Vad gäller noshörningshorn finns en föreställning inom traditionell asiatisk medicin att det har medicinska effekter. Den övre medelklassen i till exempel Vietnam har blivit större och vill visa sin framgång. För att demonstrera det köper de noshörningshorn i pulverform.

För att komma tillrätta med den illegala handeln har Kina och USA beslutat om ett förbud mot handel med elfenben. Det är ett av flera internationella initiativ som tagits de senaste åren.
– Sådana här överenskommelser är väldigt, väldigt viktiga, kommenterar Mats Forslund. Det ger mandat till nationella myndigheter att jobba med dessa frågor.

Två resolutioner i FNs säkerhetsråd (2134 och 2136) understryker att tjuvjakten är ett växande internationellt säkerhetshot. De pekar specifikt på tjuvjakten som en finansieringskälla för väpnade grupper i Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Resolutionerna signalerar en viktig förändring, menar Johan Bergenäs.
– Jag tror att resolutionerna är manifestationer av att kunskapslyftet har kommit och att medlemsländerna börjar se allvaret i att ge organisationer med ansvar för att skydda djuren rätt resurser. Resolutionerna är en uppmaning att handla!

Mats Forslund håller med.
– Det har skett en radikal förändring de senaste fyra åren. Frågan har lyfts till högsta politiska nivå och då börjar det hända saker, myndigheterna får mandat att jobba med frågorna. Nu börjar man kartlägga de här kriminella ligorna.

I takt med att tjuvjakten militariserats har även naturskyddsoperationer anammat allt mer hårdföra metoder. Men trots att det främst är kriminella brottssyndikat som pekas ut i naturskyddsorganisationernas kampanjmaterial om tjuvjakten är det oftast fattiga människor som råkar illa ut när naturskyddsoperationer militariseras. Johan Bergenäs anser att det absolut finns en fattigdomsaspekt av tjuvjakten.
– Den här frågan löses inte enbart av säkerhetsåtgärder utan kräver en bredare fattigdomsbekämpning. Den är ett symptom på en bredare fattigdom.

Mats Forslund beskriver hur fattiga människor ofta utnyttjas av brottssyndikaten för att utföra själva dödandet av djuren.
– Brottssyndikaten anlitar lokalbefolkningen för de vet hur elefanterna rör sig, säger Mats Forslund. Det är de här människorna som råkar illa ut när det blir konfrontationer med polis och väpnade ligor.
Vissa länder har börjat applicera ”skjuta-för-att-döda”-strategier där misstänka tjuvjägare skjuts av parkvakter och militär.
– Man ska inte skjuta för att döda, det tar vi kraftigt avstånd från, poängterar Mats Forslund. Men vi kan ju inte påverka det, varje stat tar ansvar för sina egna polisiära åtgärder.
Och trots att WWF sällan lyfter fattigdom saspekterna av tjuvjakten i sitt kampanjmaterial anser Mats Forslund att de är tydliga med det i sitt arbete.

Johan Bergenäs är också kritisk mot de hårdföra metoderna i vissa antitjuvjaktsoperationer.
– Jag tycker det visar på att det finns väldigt dålig förmåga att på ett juridiskt riktigt sätt fånga in människor som engagerar sig i dessa aktiviteter. Det är mycket bättre att åtala och döma i rätten.
För att komma tillrätta med problemet innan det är för sent pekar han på en kombination av olika åtgärder.
– Det behövs underrättelsearbete, fattigdomsbekämpning, smart teknik som är anpassad till de förutsättningar som finns i nationalparkerna, men i vissa hänseenden också militär förmåga i fält. Men det är kombinationen som är det viktiga.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar