Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Tempot höjs inför COP21 i Paris

Benita Eklund - 9 år sedan

Just nu möts världens länder i tyska Bonn för att under två veckor förhandla om ett nytt globalt klimatavtal. Målet är COP21 i Paris i december då allt ska falla på plats.

Under mötet i Bonn ska den text som godkändes i Genève i februari förenklas och rationaliseras. Den består nu av 90 sidor, med många alternativa formuleringar som ska tas bort eller slås ihop. Sverige ska vid mötet i Bonn försöka få ”länder att närma sig varandra och hitta samsyn i svåra förhandlingsfrågor” enligt regeringens hemsida. Sverige vill stärka allianser med både låg- och höginkomstländer.

– Jag hoppas att de informella dialoger och högnivåmöten vi haft under våren bidrar till framsteg i Bonn. Vi behöver hitta kompromisser och lösningar i svåra frågor, säger Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt i ett pressmeddelande.

Den globala uppvärmningen ska hållas till under två grader, beslutades det vid COP16 i Cancun. Det nya klimatavtalet byggs nu utifrån att varje land anger sina ambitioner för minskade utsläpp efter 2020. Målet för EU och Sverige är ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal i Paris 2015, men mer troligt är att vissa delar blir bindande, andra inte. I den riktningen pekar bland annat ett uttalande av Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, till afrikanska delegater i Bonn i måndags, rapporterar The Guardian.

– Vi kan politiken i USA. Oavsett om vi gillar det eller ej, om det kommer till kongressen kommer det att avfärdas, menar han. Om förhandlarna följer denna anvisning, kan begränsningar i koldioxidutsläppen komma att uteslutas ur ett bindande avtal, eftersom det ändå inte skulle passera kongressens republikanska majoritet. Nytt för Parismötet COP21 är att världens ledare kommer att närvara redan vid inledningen. Det handlar om att ta tillvara erfarenheterna från COP15 i Köpenhamn, berättar Laurent Fabius vid en inledande presskonferens i Bonn. Där var problemen alltför komplexa när de mot slutet skulle lösas av statsministrar och statschefer.

– Detaljerna är inte klara men idén är att bjuda in dem för att få politisk input från början. Sedan är det delegaternas uppgift att fullfölja och implementera. Parismötet handlar om ambitionshöjningar och kompromissvilja, för att det ska bli långsiktigt och hållbart, menar Laurent Fabius och lyfter att också icke-statliga aktörer, som näringsliv och organisationer, måste vara med på tåget.

På en presskonferens arrangerad av The Climate Action Network, ett nätverk av 900 ideella organisationer världen över, betonas att att uppvärmningen redan skördar offer.

– Vi behöver också ett globalt mål för anpassning och för de permanenta förluster som kommer av klimatförändringarna. Det borde utgöra en separat del av avtalet, menar Jaco du Toit från WWF International.

Han lyfter också att utvecklingen mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp måste stödjas, både finansiellt och politiskt.

– Förnybar energi och energieffektivisering blomstrar redan där ute, det finns mycket potential, men vi behöver också regeringarna och den internationella processen för att hastigheten på den utvecklingen ska öka. Köpenhamnsmötet 2009 präglades av konflikter mellan rika och fattiga länder och under den stora demonstrationen där över 100 000 deltog var huvudbudskapet klimaträttvisa. Harjeet Singh från Action aid menar att de pågående värmeböljorna i Indien och Chad samt översvämningarna i Nepal, kan kopplas till klimathotet.

– Budskapet är mycket klart, klimatförändringarna pågår och vi måste inse att systemet laggar. Även om vi alla blir gröna nu kommer efterverkningarna att komma i 50 till 100 år. Viktiga komponenter i Parisavtalet måste vara att bygga motståndskraft och att hantera skador och förluster, menar Harjeet Singh. Inte bara med ekonomisk ersättning utan också genom hållbara globala strategier. Det handlar inte bara om utvecklingsländerna betonar han; höjda vattennivåer, ökenutbredning och glaciärer som smälter är globala problem.

– Detta måste erkännas i det nya avtalet. Mötet i Bonn omfattar både förhandlingar om det nya klimatavtalet och om ökade ambitionsnivåer före 2020. Det krävs betydande minskningar av utsläppen redan före 2020, för att minimera skadorna och hålla kostnaderna nere för klimatåtgärderna. Ytterligare två stora möten kommer att hållas före klimatmötet i Paris. Nästa blir i Bonn, den 31 augusti–4 september.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar