Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Stoppat arbete mot matsvinn

Andreas Jakobsson - 8 år sedan

Det tidigare regeringsuppdraget som gick ut på att kartlägga och minska matsvinnet har inte fått fortsatt ekonomiskt stöd. Trots EU-målen att halvera svinnet till 2030 görs just nu ingenting från regeringshåll i frågan.

Svenska matbutiker slänger gammal eller skadad mat för ett par miljarder kronor om året. Mat som har skönhetsfläckar eller har passerat bäst-före-datumet sorteras ut. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Svenska matbutiker slänger gammal eller skadad mat för ett par miljarder kronor om året. Mat som har skönhetsfläckar eller har passerat bäst-före-datumet sorteras ut. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Sedan 2013 har Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket tillsammans drivit ett gemensamt projekt mot det svenska matsvinnet på uppdrag av regeringen. Budgeten under alla de tre åren var sammanlagt 12 miljoner kronor och pengarna har bland annat gått till information till de svenska hushållen, kartläggning av matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan och studier om åtgärder mot svinnet. En utvärdering av projektet kommer den 7 mars, men redan nu står det klart att uppdraget inte får fortsatt stöd och fram till utvärderingen görs ingenting på området.

– Det var ju ett treårigt uppdrag så det är inte konstigt att det tar slut när det gått tre år. Det man gör nu är att utvärdera det här arbetet och se hur man sedan ska gå vidare, säger Karin Führ Lindqvist, som är handläggare på Näringsdepartementet.

Att regeringen kommer fortsätta att arbeta mot matsvinnet på något plan är sannolikt. Särskilt när man skrivit under på EUs mål att halvera matsvinnet till 2030. Men stoppet betyder ett långt glapp på ett område där det krävs akuta åtgärder. Matproduktionen står för ungefär 25 procent av de totala växthusgasutsläppen och en tredjedel av maten som produceras slängs.

– För att nå målen måste mycket göras i alla led i livsmedelskedjan, så det är ju inte bara staten som har ansvar för att initiera åtgärder för att minska matsvinnet. Jag tror att det behövs ett helhetsgrepp kring frågan och en större samverkan mellan det offentliga och det privata för att få en ordentlig minskning av matsvinnet, säger Karin Führ Lindqvist.

Inom uppdraget har olika forskningsprojekt genomförts. Man har bland annat kartlagt svinnet i produktionen av isbergssallad och nötkött, hur mycket matavfall hushållen spolar ner i avloppen och vilken effekt sänkt kyltemperatur skulle få för matsvinnet. Man har också tagit fram faktablad med råd för att minska matsvinnet för inspektörer, personal i storkök och andra yrkesgrupper och verkat för att det matavfall som ändå uppstår i större utsträckning ska gå till biogasproduktion.

En viktig del i uppdraget har varit att på olika sätt få de svenska hushållen att kasta mindre mat. På hemsidan stoppamatsvinnet.nu har privatpersoner fått tips om hur man kan minska sitt svinn, fått information om problemen med matsvinn och testat hur bra man är på att ta tillvara maten. Tillsammans med olika föreningar och företag som lyft hushållens svinn verkar det ha haft effekt. I Naturvårdsverkets senaste siffror har hushållens matavfall minskat från 770 000 ton 2012 till 720 000 ton 2014.

– Minskningen är mycket glädjande. Det har ju blivit ett mycket större fokus på mats vinnet den senaste tiden. Både från oss myndigheter, från livsmedelsföretagshåll och i medierna, säger Ingela Dahlin, som är projektledare på Livsmedelsverket.

I både världen och Europa är matsvinnsfrågan het. EU har tagit fram tydliga mål för sina medlemsländer och i Frankrike infördes nyligen en lag som gör det förbjudet för livsmedelsbutiker att kasta ätbar mat. I många andra länder arbetas det febrilt för att komma till bukt med matsvinnet. Men i Sverige görs alltså ingenting från regeringshåll just nu. Även de 12 miljonerna uppdelade på tre år kan tyckas vara i underkant för en så viktig fråga.

– I dag låter det kanske lågt, men 2012 var frågan inte alls lika mycket på tapeten som i dag. Som jag har förstått det var inställningen att alla tyckte att det var jättebra att det gjordes något på det området, säger Karin Führ Lindqvist.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar