Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Se till elevernas behov – inte till skolplikten

Ledare, Malin Bergendal - 9 år sedan

Medieanalyserna av OECDs skolrapport frossar i populistiska evergreens om ”bättre disciplin” för att minska frånvaron. Men det kan räcka långt att göra skolan möjlig för fler att gå i, skriver Malin Bergendal.

Skärp er, tänk långsiktigt, stirra er inte blinda på siffror och mätningar, ta ansvar och sluta skylla ifrån er. Så kan man sammanfatta budskapet till svenska skolpolitiker och skolmyndigheter i OECDs rapport om den svenska skolan den 5 maj. Kloka råd på det hela taget, och regeringens skolkommission ska utreda hur de ska bli verklighet, i dialog med bland annat skolpersonal, elever och föräldrar.

Mer på detaljnivå finns det saker att fundera över. Till exempel att rapporten dels pekar på hög frånvaro som ett problem, dels berömmer den svenska skolan för att den arbetar så mycket med inkludering. Jo, det är en bra princip att de allra flesta barn ska kunna gå i skolan tillsammans och att skolan ska klara av även barn som inte funkar som alla andra. Men på de flesta håll praktiseras en lågbudgetvariant som bara innebär att de sitter i samma klassrum som andra elever – alltför ofta utan stöd. Verklig inkludering innebär något mer och annat.

För en del barn är det inte heller en bra idé att gå i en klass med ett tvåsiffrigt antal elever. Inte alls. Ändå trycker myndigheterna på för att all placering i mindre grupp ska vara tillfällig och eleven ska tillbaka till ”sin klass” så fort det går, till varje pris. Även om eleven aldrig har upplevt den stora klassen som ”sin klass”. Även om eleven har fått vänner och ett socialt sammanhang för första gången i en liten grupp eller en resursskola. Som om gemenskapen med andra elever med liknande behov vore av mindre värde än gemenskapen – eller till och med utanförskapet – i en stor klass.

Sedan flera år kommer påpekanden om brister i särskilt stöd i den ena rapporten och revisionen efter den andra. Helt i linje med OECDs iakttagelser utmynnar det i att myndigheter bollar problemet mellan sig och ingenting händer. Och resultatet är en alltför stor grupp elever som tvingas till en skola där deras utveckling, självkänsla och livsvilja skadas. Så småningom vägrar vissa av barn helt att gå dit, och ibland kan föräldrarna inte längre med att tvinga dem.

Hur stor del av frånvaron det här handlar om är svårt att säga. Men flera av föräldrarna finns i nätverket Barn i behov och skriver där om sin situation. Fler och fler av dem berättar att skolan har tagit kontakt med socialtjänsten, som ofta konstaterar att föräldrarna med hänsyn till barnens bästa inte kan göra på annat sätt. Varpå rektorn kallar till möte med föräldrarna, barnet får gå tillbaka till skolan och alltihop upprepas igen. Det kanske säger sig självt, men ändå: det är inte bara barnen i de här familjerna som lever på gränsen till sammanbrott. Priset för att ta sitt ansvar som förälder när det går på tvärs mot skolplikten är ofta mycket högt.

Medieanalyser av OECDs rapport frossar i populistiska evergreens som ”bättre disciplin” för att komma tillrätta med att så många elever går i skolan så lite. Men förhoppningsvis läser beslutsfattarna rapporten med öppna ögon och tar orden om ansvar och långsiktighet på allvar. Då bör de inse att det kan räcka långt att göra skolan möjlig för fler att gå i. Och dessutom byta ut skolplikten mot den finska modellen där föräldrarna har ansvar för barnens utbildning snarare än deras närvaro i klassrummet.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar