Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Rörelsen som når fram till klimatförnekarna

Sofia Härén - 9 år sedan

Syre har pratat med Lars Almström en av medlemmarna i Klimatsvaret, en dotterorganisation till den amerikanska klimatrörelsen Citizens Climate Lobby. De arbetar genom att utbilda medlemmarna att prata direkt med politiker om sin hjärtefråga och upplevde nyligen ett mindre genombrott i Washington.

När amerikanska och kanadensiska Citizens Climate Lobby hade sin påverkansdag 2013 (bilden) samlade de 300 volontärer. I år var de 800 som förespråkade en succesivt ökande koldioxidavgift med full utdelning till folket.

När amerikanska och kanadensiska Citizens Climate Lobby hade sin påverkansdag 2013 (bilden) samlade de 300 volontärer. 

Lars Almström skrev förra veckan en debattartikel i Göteborgs-Posten där han uppmärksammar framgångarna för den amerikanska organisationen Citizens Climate Lobby (CCL). De hade under sitt årsmöte nyligen pratat med mer än 500 amerikanska politiker och tjänstemän  i Washington under några dagar och hade fått ett stort positivt gensvar för sina idéer, även från republikaner.

Lars Almström är själv medlem i Klimatsvaret som är en svensk lokalgrupp till CCL.

– Vi har egentligen inget med USA att göra men det är inspirerande att läsa hur bra det går för dem, säger han.

Han blev själv aktiv sedan han tillsammans med sin fru arbetat med att översätta miljövetaren Lester Browns bokserie Plan B till svenska.

CCL arbetar med en enda fråga, att införa en stigande koldioxidavgift och att låta inkomsterna från den delas ut lika till medborgarna, något de kallar “carbon fee and dividend” (kolavgift och utdelning). Detta är alltså något som tilltalar även de politiker i USA som tidigare varit klimatförnekare.

Klimatsvaret startade hösten 2013 i Stockholm, i höstas startade en grupp i Göteborg, under våren i Uppsala och under juni i Malmö. På deras hemsida kan man läsa vilka svenska politiker som de har träffat, det är på senare tid  i genomsnitt en i veckan. CCL har funnits i USA sedan 2007 och bygger på ett eget koncept med utbildning av medlemmarna för att möta och prata med politiker så effektivt som möjligt.

– Vi har kopierat de bra sakerna de har i CCL, och anpassar till det svenska politiska systemet, säger Lars Almström.

När det finns intresse för att starta en ny lokalgrupp så kör CCL och Klimatsvaret en workshop med övningar på plats.

– I CCL utgår vi ifrån att alla människor har något som de älskar, något som hotas av klimatförändringarna, förklarar Lars Almström.

Tanken är att det går att prata med alla om klimatförändringar, om man gör det på rätt sätt.

– En annan övning är att fundera på vad skillnaden är på politiskt inflytande och politiskt tvång. Det är sådana saker vi diskuterar. Hur påverkar vi politikerna på bästa sätt.

De har en uttalad linje att inte konfrontera politiker eller allmänhet, utan istället försöka resonera sig fram.

En annan del av konceptet är så kallade ”lasertal”. Det är i sin tur hämtat från ytterligare en amerikansk rörelse, RESULTS, som har arbetat med att bekämpa fattigdom genom politisk påverkan sedan början av 1980-talet.

– Det är korta texter med fakta och argument som sammanfattar hur vi tänker. Vi övar oss aktivt på att framföra det med egna ord, för att inte få tunghäfta när det gäller.

I Sverige upplever Lars Almström att reaktionerna har varit mottagande.

– Alla förstår nu att det är nödvändigt att minska koldioxidutsläppen och att ett bra sätt är att höja priset på dessa utsläpp, det är inga problem att få gehör för det.

Däremot möter de ett visst motstånd mot förslaget att alla ska vara med och dela på intäkterna.

Idén att höja priset på koldioxid har slagit igenom internationellt och CCL i USA antyder att tiden kanske är mogen för deras hjärtefråga med tanke på att de har kunnat prata så pass konstruktivt med republikanerna. Lars Almström påpekar att många ekonomer, även konservativa nationalekonomer, tilltalas av CCLs idé.

– Fördelen är att det inte höjer skattetrycket.

Han menar också att klimatfrågan måste lösas i politisk enighet, och det är bra med förslag som tilltalar hela det politiska spektret. Är deras rörelse ensidig? Ja det kan Lars Almström hålla med om.

– Å andra sidan menar vi att många frågor blir oviktiga om vi inte får ordning på klimatet. Det är en överlevnadsfråga. Det finns också många tankar, idéer och förslag om hållbar utveckling som Klimatsvaret inte har tagit ställning till.

–  Men om vi fick en stigande koldioxidavgift skulle det påverka många andra varor som innehåller eller transporteras med fossila bränslen. Det skulle stimulera ett förändrat beteende och det följer många bra livsstilsförändringar av en sådan stigande avgift.

Klimatsvarets moderorganisation CCL i USA gör en ambitiös satsning inför Paris med målet att få in sin fråga i klimatavtalet. Klimatsvaret är dock inställda på att jobba vidare efter Paris. Eftersom Sverige är bundet till EUs förordningar är en möjlighet att som ett första steg ha stigande avgifter på transportsektorn i Sverige enligt CCLs modell.

– Där skulle Sverige kunna agera själv, ett bra exempel att visa upp för USA och ett bra bidrag från Sveriges sida.

• Citizens Climate Lobby (CCL) har lokalavdelningar i USA, Kanada och Sverige.

 

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar