Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Paternalism skapar inte tillit

Ledare, Lennart Fernström - 9 år sedan

Syftet är oklart när nio socialdemokrater och akademiker föreslår samhällstjänst för alla mellan 18 och 24 år. Tydligen hoppas de att tvångskommenderingen ska ge tillit och forma ansvarsfulla medborgare. Men att frihetsberöva människor för deras eget bästa är att ta ansvaret ifrån dem, skriver Lennart Fernström.

Att makt lätt stiger makthavare åt huvudet så att de börjar styra allt möjligt som de inte borde lägga sig i, det vet vi. Att vänstern har en tro på den goda staten som ska leda de mindre vetande medborgarna rätt, det vet vi också. Därför finns det en logik när nio företrädare för olika delar av socialdemokratin, LO och akademin på DN utspel (aka DN debatt) för fram att en samhällsplikt borde införas för alla mellan 18 och 24 år. Men att allt fler, bara några år efter att värnplikten avskaffades, på nytt vill införa statligt tvångsarbete är ändå en oroande tendens.

Hela artikeln är ytterst otydlig med vad syftet egentligen är. Men helt klart finns en längtan efter att den goda staten ska forma goda medborgare. Förr hette det att lumpen gjorde män av pojkar. Artikelförfattarna hyllar också de gamla idealen och skriver:
”Den gamla värnplikten hade bland annat den effekten att män (det var länge bara män) i den ålder då de ska göra sitt inträde i vuxenlivet fick tillfälle att i studier och arbete umgås med personer från helt annan social bakgrund. Den bidrog till mognad och gemensamt ansvar. (….) Minskad social tillit är en alarmerande signal. Särskilt om detta är början på ett trendbrott. Det finns självfallet ingen enkel universalmedicin för att motverka en sådan utveckling. Vi vill emellertid lyfta fram en möjlig politisk åtgärd, nämligen att införa en medborgartjänst. Vi anser att vi behöver stärka de gemensamma samhälls-
arenorna där grupper och individer med olika bakgrund kan mötas.”

Goda ambitioner kan tyckas, men för det första är detta en skönmålning som heter duga. Mig veterligen finns det inga studier som visar att män födda på 60-talet och tidigare blev mer mogna och ansvarstagande än kvinnorna i samma generationer. Eller att de män som under 90- och 00-talet gjorde lumpen mognade mer än övriga män under samma period.
Men framför allt så är det aldrig rätt att frihetsberöva folk och sätta dem i tvångsarbete bara för att staten har en idé om vad som ska göra dem till goda medborgare. Inte heller finns det någon grund för att tro att det skulle fungera. Du uppnår inte tillit genom tvång. Du får inte ansvarstagande medborgare genom att ta ifrån dem deras eget ansvar.

Idén att tvinga folk till något för deras egen skull känner vi igen från arbetslinjen. Ingen mår bra av att gå arbetslös, så för deras egen skull måste vi tvinga in de arbetslösa i en massa meningslösa sysselsättningsåtgärder, heter det. Varför de nu skulle behöva tvingas om de själva mår bra av åtgärderna?
Nu hävdar visserligen artikelförfattarna ”att det ska röra sig om samhällsviktiga insatser som inte kan lösas tillfredsställande på annat sätt.” Vilka samhällsviktiga insatser som inte går att lösa på annat sätt är ytterst oklart. Branden i Västmanland sommaren 2014 nämns, liksom stormar, översvämningar, klimatpåfrestningar, olika slags miljöhot, störningar i el-, energi- och vattenförsörjningen samt kollapsade IT- och kommunikationssystem.
På vilket sätt det skulle vara effektivare att ha några 100 000 korttidsutbildade amatörer springande i brinnande skogar, lagande kollapsad el-, IT- och vattenförsörjning än proffs är svårt att förstå. Risken för än större katastrofer torde vara uppenbar med en sådan lösning. Att bygga en organisation där över 100 000 per år ska utbildas och sedan ingå i någon slags beredskapsorganisation kostar enorma summor. Vore det då inte bättre att minska ner antalet till några procent frivilliga som mot ordentligt betalt utbildades till riktiga proffs?
Världen och de system vi gjort oss beroende av blir alltmer komplicerade, att satsa på kvantitet som bygger på tvång istället för ett kvalitativt civilförsvar som bygger på professionalitet och fri vilja är väldigt mycket som att backa in i framtiden.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar