Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Organisationer kritiserar FNs nya utvecklingsmål

Thalif Deen/IPS - 9 år sedan

Inom kort ska FNs nya ambitiösa mål för den globala utvecklingen fastställas. Men ett globalt nätverk av organisationer riktar nu kritik mot de nya utvecklingsmålen.

Organisationerna, som är samlade under namnet United Nations Major Groups, UNMG, anser att det bland annat saknas en tydlig strategi för hur de 17 nya hållbara utvecklingsmålen ska uppnås.
Savio Carvalho vid Amnesty International, som ingår i UNMG, säger till IPS, att det även saknas tydliga regler för hur regeringar ska kunna hållas ansvariga för hur arbetet för att uppnå målen bedrivs.

De 17 nya målen, som kallas hållbara utvecklingsmål, SDG, ska ersätta millenniemålen som löper ut vid årets slut och gälla under de kommande 15 åren. I september hålls ett toppmöte inom FN där världens 150 politiska ledare ska godkänna de nya målen, som bland annat handlar om fattigdomsbekämpning, utbildningssatsningar, miljöarbete och åtgärder för en ökad jämställdhet. Alla målsättningar – i synnerhet en eliminering av den extrema fattigdomen och hungern i världen – ska enligt planerna infrias till år 2030.
Enligt UNMG saknas det dock mekanismer med ett tydligt ansvarsutkrävande, vilket ”riskerar att underminera den universella förpliktelsen att uppnå de hållbara utvecklingsmålen”, enligt nätverket. I ett uttalande understryker UNMG behovet av att världens befolkningar ska ”kunna hålla sina regeringar ansvariga för att målsättningarna uppnås och når ut till alla”.
UNMG består av en rad koalitioner och nätverk som kommer att granska utvecklingen efter 2015.

Även nätverket Women’s Major Groups, som representerar över 600 kvinnoorganisationer från fler än 100 länder, riktar kritik mot de nya utvecklingsmålen. Shannon Kowalski vid organisationen International Women’s Health Coalition, som ingår i koalitionen, understryker samtidigt att de nya utvecklingsmålen skulle kunna ha en avgörande effekt för världens flickor och kvinnor – genom att bereda vägen för ökade ekonomiska möjligheter, förbättrad mödravård, ökade utbildningsmöjligheter och åtgärder mot kvinnovåld.
– Men för att denna vision ska kunna förverkligas krävs det att arbetet för jämställdhet står i centrum, och att det markeras att detta är en förutsättning för en hållbar utveckling, säger Shannon Kowalski.
Den globala kampanjgruppen Beyond 2015 skriver samtidigt i ett uttalande att ”befolkningarna själva måste delta i förverkligandet av målen och i granskningen av arbetet”, för att de nya utvecklingsmålen ska få en verklig inverkan på människors liv. Beyond 2015 säger sig vara positiva till att det i förslaget till de nya målen finns ett fokus på att inkludera lokalbefolkningar i satsningarna.

Enligt gruppen är det avgörande att världens länder ställer sig bakom målsättningen om att inga grupper ska lämnas på efterkälken. ”Detta innebär att utvecklingen för alla sociala och ekonomiska grupper måste granskas”, samt att de berörda grupperna själva ska delta i dessa återkommande utvärderingar, skriver Beyond 2015.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar