Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

”Nu måste vi lägga all kraft på vattenfrågan”

Stella Paul/IPS - 8 år sedan

Över 748 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent dricksvatten. IPS träffade ”Indiens vattenman” när han nyligen besökte Sverige för att ta emot årets Stockholm Water Prize.

22-12-radar-singh
Varje år dör närmare två miljoner människor i världen på grund av brist på rent vatten. Samtidigt rapporterar FN att efterfrågan på vatten kommer att stiga kraftigt under kommande år, främst på grund av tillverkningsindustrin.
Senare i år ska millenniemålen vara uppnådda. Under året kommer världens länder vid en rad möten i stället sätta upp 17 så kal lade hållbara utvecklingsmål. Samtidigt har frågan om bristen på rent vatten kanske aldrig varit mer akut.

Någon som gjort något åt saken är Rajendra Singh, som förra veckan fick motta det prestigefulla Stockholm Water Prize, som ibland kallas ”Nobelpriset för vatten”. Priset har han fått för sitt 35 år långa arbete för att utveckla metoder för att på lokal nivå lösa vattenproblem.
Rajendra Singh hyllas för att ha återupplivat en gammal metod för att lagra vatten, hemma i den indiska delstaten Rajasthan. Tekniken har bidragit till att närmare 1  200 byar fått tillgång till rent dricksvatten, då regnvatten som faller under monsunen kunnat lagras med hjälp av vallar och dammar, så kallade johader.

IPS träffade Rajendra Singh i samband med den nyss avslutade Världsvattenveckan i Stockholm för att höra hans tankar om hur den globala vattenkrisen ska hanteras.
IPS: Du brukar säga att vi inte behöver någon ny politik, utan ”åtgärder” för att lösa vattenproblemen. Vad menar du med det?
Rajendra Singh: Låt mig få berätta om Indien. Där finns ingen brist på politiska riktlinjer och regler – det finns många lagar om hur vatten ska lagras, hanteras och användas. Men dessa riktlinjer och regler följs inte på rätt sätt, och resultatet blir avsaknad av konkret handling. Det vi behöver nu är en tydlig, folkligt förankrad satsning på vatten. I samband med det är myndigheternas agerande mycket viktigt – de ska se till att människor har de resurser som behövs, och skapa rätt förutsättningar.

Arbetet med vattenfrågor ska skötas genom att myndigheterna och lokala grupper samverkar. För att möjliggöra handling krävs det fyra saker: kunskap om vatten, lagring av vatten, rätt hantering av vattenresurserna och en effektiv vattenanvändning.
IPS: Många anser att dessa ”resurser”, det vill säga pengar, ska komma från den privata sektorn. Hur ser du på det?
Rajendra Singh: Förändringar uppstår aldrig med hjälp av pengar från den privata sektorn. För verkliga förändringar krävs det insatser från stat och lokalbefolkningar. Det finns många företag i Rajasthan, men vi har dessutom ett vattenparlament. Vi lyckades upprätthålla befolkningens rättigheter och en demokratisk miljö. Befolkningen stod upp för sina rättigheter, och där detta sker tvingas de som plundrar samhället på resurser på flykt.

IPS: Nu när millenniemålen ska ersättas av de hållbara utvecklingsmålen, vad måste regeringarna göra annorlunda när det gäller frågan om vatten?
Rajendra Singh: Liv, försörjningsmöjligheter och värdighet, alla dessa frågor är tätt förknippade med vatten. Vi måste ge vattenfrågan högsta prioritet, allt annat måste läggas åt sidan en stund. Vi får inte bli insnärjda i projekt och beräkningar, utan fokusera på det faktiska arbetet.
Mängder av vattendrag utsätts för otillåtna ingrepp. Det är ett problem som finns över hela Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh och även i andra regioner. Fattigdomen är ofta ett resultat av vattenkrisen, som hänger samman med att människors rättigheter har kränkts. Kan vi få ett slut på detta så kan vi få ordning på vattenfrågan i hela regionen.

IPS: Du satt tidigare med i styrelsen för en kommission som arbetade för att rena vattnet i Indiens tredje största flod, Ganges. Kan den floden verkligen någonsin få nytt liv?
Rajendra Singh: Det blir svårt, men är inte omöjligt. Men myndigheterna arbetar bara tillsammans med ingenjörer och tekniker, och har inte engagerat Ganges döttrar och söner – folket. Om det skulle ske så skulle floden kunna få nytt liv igen inom loppet av tio års tid. Detsamma gäller även andra floder i landet som Musi- eller Mithi-floden. Det som krävs är att regeringen har en politisk vilja och att vanliga människor deltar.
Jag ger aldrig upp, utan arbetar för att återskapa det som blivit skadat. Det är min livsfilosofi.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 7 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 7 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 7 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 7 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 7 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 7 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 7 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 7 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 7 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar