Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Nedrustning kräver tillit

Sebastian van Baalen - 9 år sedan

I går, den 6 augusti, var det 70 år sedan den första atombomben detonerade över den japanska staden Hiroshima. Minst 135 000 människor dödades i explosionen eller dog av strålningsskador.

Amerikansk provsprängning av atombomb den 18 april 1953.

Amerikansk provsprängning av atombomb den 18 april 1953.

Nedrustningen av världens kärnvapenarsenaler går långsamt. Trots att det totala antalet kärnvapenstridsspetsar i världen minskar, främst till följd av amerikansk och rysk avveckling, finns oroväckande trender i utvecklingen. Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) utvecklar eller förnyar i princip alla kärnvapenstater sina vapensystem. Främst handlar det om att förbättra vapenbärare som interkontinentala ballistiska robotar. Kina, Indien och Pakistan ser även ut att förstärka sina kärnvapenarsenaler.
– De erkända kärnvapenstaterna fortsätter att modernisera sina arsenaler, säger Anna Ek. Nedrustningen går alldeles för sakta!

Enligt Sipri finns omkring 15 850 kärnvapen i världen. Mer än 90 procent av dessa ingår i USA och Rysslands kärnvapenarsenaler. Resten återfinns hos de av ickespridningsfördraget (NPT) erkända kärnvapenstaterna Frankrike, Kina och Storbritannien, och hos Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea. Antalet kärnvapen har visserligen minskat kraftigt sedan 1990, men någon politisk vilja att avveckla ytterligare saknas.
– Den främsta orsaken är att man inte litar på att de andra kärnvapenstaterna också nedrustar, menar Thomas Jonter, professor i internationella relationer på Stockholms universitet. Därför föredrar de att nedrusta genom bilaterala avtal sinsemellan snarare än genom NPT.

Ickespridning och avveckling av kärnvapen regleras av NPT. Enligt fördraget, som vann laga kraft 1970, lovade de stater som ännu inte hade kärnvapen att inte skaffa eller främja spridning av kärnvapen. I gengäld förband sig de fem dåvarande kärnvapenstaterna att verka för ett avskaffande av sina kärnvapenarsenaler. Men trots att de länder som inte har kärnvapen har levt upp till sin del av avtalet går nedrustningen fortfarande långsamt.
– Internationella samfundet, inklusive Sverige, har varit alldeles för fokuserade på att arbeta med ickespridning, men alldeles för lite med kravet på att de befintliga kärnvapenstaterna ska nedrusta sina, menar Anna Ek.

För att driva på utvecklingen har 159 stater, däribland Sverige, ställt sig bakom ett initiativ som kartlagt de förödande effekterna av kärnvapenanvändning för såväl människor som miljö. Staterna i initiativet försöker nu sätta ytterligare press på kärnvapenstaterna att nedrusta.
– Många stater hoppades att kärnvapen skulle avskaffas helt efter kalla kriget, förklarar Thomas Jonter. För de 159 staterna bakom initiativet duger det inte bara med prat om nedrustning. De vill sätta press på kärnvapenstaterna att bekänna färg.

Thomas Jonter menar att vissa stater är beredda att gå så långt som att skapa ett förbud mot kärnvapeninnehav på humanitära grunder. Andra, till exempel de som är medlemmar i Nato och därmed beroende av den säkerhet som kärnvapen ger, är troligtvis inte beredda att gå lika långt.
Samtidigt kvarstår problemet med de kärnvapenstater som inte skrivit under NPT; Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. I dessa fall krävs troligen bilaterala förhandlingar i stil med Iranavtalet för att framgångsrikt verka för nedrustning.
Den rödgröna regeringen prioriterar nedrustningsfrågan och har anslutit till det humanitära initiativet. I maj deltog utrikesminister Margot Wallström vid översynskonferensen av NPT.
– Det handlar om att sätta människan främst, påpekade hon då enligt Regeringskansliet.

Anna Ek håller med och vill att Sverige ska gå ännu längre. Regeringen måste fokusera sitt engagemang på ett internationellt förbud mot kärnvapen.
– Det måste vara slut på kärnvapenförhandlingar som inte leder någonvart. Kärnvapen måste förbjudas och inget annat.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar