Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

När reformer inte räcker

Ledare, Malin Bergendal - 8 år sedan

I februari 2000, när vi precis hade konstaterat att Y2K inte skulle ödelägga världen, lade Demokratiutredningen fram sitt slutbetänkande till regeringen. Problemen som utredningen skulle lösa var ett minskande engagemang i demokratin. Mindre folk i folkrörelserna, färre medlemmar i partierna, färre röster i valen och ett minskande intresse för politik, speciellt bland de unga.

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och utredaren Olle Wästberg höll pressträff i Rosenbad när betänkandet Låt fler forma framtiden! överlämnades den 18 januari. Foto: Christine Olsson/TT

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och utredaren Olle Wästberg höll pressträff i Rosenbad när betänkandet Låt fler forma framtiden! överlämnades den 18 januari. Foto: Christine Olsson/TT

I dag är bilden en annan, och delvis handlar det om att vi har börjat förstå den bättre. Ja, de traditionella folkrörelserna samlar färre, men nya rörelser växer fram, till exempel omställningsrörelsen och Refugees Welcome. De politiska partierna har inte fått fler medlemmar, men medlemsantalet har slutat minska. Valdeltagandet har ökat lite och det politiska intresset bland unga har visat sig vara betydligt starkare än intresset för partiernas ungdomsförbund.

Men även om engagemanget i politiken inte har minskat har det blivit mer ojämnt fördelat, efter samma mönster som andra växande klyftor i samhället följer. De som engagerar sig i politiken, åtminstone inom den representativa demokratin, är friskare, har jobb i större utsträckning, har längre utbildning, är födda i Sverige och bor i mer välbärgade områden än övriga. Det konstaterar den nya Demokratiutredningen, som tillsattes i juli 2014, i det betänkande som utredaren Olle Wästberg lämnade till regeringen den 18 januari.

Tanken ligger nära till hands att den politiska klyftan är ett symptom på andra samhällsklyftor och att mycket vore vunnet om man försökte minska dem. Men den förra regeringen tillsatte istället en utredning som skulle undersöka behovet av reformer och åtgärder för att öka deltagandet i den parlamentariska demokratin. Den nya Demokratiutredningen innehåller en del intressanta förslag, till exempel försök med rösträtt från 16 år. Sådana förslag har fått hård kritik tidigare, men nu hörs få upprörda röster. Inte för att 16-åringarna har blivit så mycket mognare, kunnigare eller bättre på självständigt kritiskt tänkande, utan kanske snarare för att EU-parlamentet har rekommenderat medlemsländerna att låta unga från 16 år rösta i EU-valen.

I vilket fall som helst är det ett klokt förslag. Genom att ge 16-åringarna rösträtt tar man dem på allvar, involverar dem och ger dem en uppenbar anledning att skaffa sig kunskaper och tänka själva. Även om rösträtt i riksdagsvalen nog skulle engagera mer än de försök med rösträtt i frivilliga kommuners kommunalval som utredningen föreslår.

Demokratiutredningen föreslår också olika åtgärder för att fler med funktionsnedsättningar ska kunna vara politiskt aktiva, bland annat möjligheter för förtroendevalda att få assistans och ledsagare. Det är i och för sig bra, men också symptomatiskt. Rätten till assistans för personer med funktionsnedsättning har generellt minskat de senaste åren, vilket i sig är ett demokratiproblem, eftersom det minskar möjligheterna att delta i samhällslivet. I det ljuset verkar de föreslagna åtgärderna mest kosmetiska.

Det här är bara ett par axplock av förslagen, men minst lika intressanta är utredarens tankar om uppdraget. I betänkandet kan man läsa: ”Det är dock svårt att i grunden förändra maktförhållanden i samhället genom demokratireformer eller åtgärder för att främja deltagandet. Vårt uppdrag är begränsat till att analysera individers möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen och inte maktrelationerna i samhället ur ett vidare perspektiv. Mot bakgrund av omfattningen och djupet av de samhällsförändringar vi bevittnar i dag föreslår vi att en utredning tillsätts med uppgift att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället har förändrats sedan millennieskiftet.”

Kanske kan sådana tankar lättare gro hos den nuvarande regeringen än hos den som tillsatte utredningen. Å andra sidan vet vi redan en del om sambandet mellan klyftor och maktförhållanden. Det är dags att använda den kunskapen.

Betänkandet finns att läsa i sin helhet på http://demokratiutredningen.info.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar