Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Naomi Klein: Tystas inte av terrorn

Benita Eklund - 8 år sedan

Terrorism, flyktingar och klimatförändringar. Det finns samband och allt fler ser dem, menar Naomi Klein, aktivist och författare, som i boken Det här förändrar allt svingar släggan mot både kapitalismen och vår ovilja att se helheten. I veckan besökte hon Stockholm och Syres Benita Eklund har träffat henne.

STOCKHOLM 2008-06-04 Naomi Klein, fˆrfattare. Foto: Dan Hansson / SvD / SCANPIX / Kod 30062 ** OUT DN (‰ven arkiv) **

Naomi Klein besökte Stockholm i veckan. Syre träffade henne. Foto: Dan Hansson/TT

Under FNs paraply har världen enats om att hålla uppvärmningen under 2 grader. De kända reserverna av fossila bränslen är redan större än vad som kan brukas men ändå fortsätter jakten på mer, under allt farligare och mer miljövidriga förhållanden. I sin bok visar Naomi Klein hur insikter och framsteg på miljöområdet ständigt övertrumfas av profitintressen i ett system där tillväxt och fri handel går före människor och miljö.

Utsåld klimatsalong

Boken släpptes i början av året men kom nyligen ut på svenska och i veckan besökte Naomi Klein Stockholm. Hon deltog bland annat i ett samtal med miljöprofessorn Johan Rockström inför en utsåld salong på Stadsteaterns stora scen.

– Mycket av det jag gör är bara en ursäkt för att få folk att samlas i ett rum, för en introduktion till ämnet, säger hon när vi träffas morgonen efter i ett mötesrum på Grand Hotel.
Hon visar glatt ett sms hon nyss fått från en student som arrangerat en visning av filmen Det här förändrar allt. På en bifogad bild syns ett 60-tal studenter som klämt in sig i en lokal på universitetet.
– Det här händer hela tiden och jag älskar det.

Dokumentären, gjord av hennes man, journalisten och filmaren Avi Lewis, följer i fossilindustrins smutsiga spår och visar när Naomi Klein reser till platser där människor bjuder på hårdnackat motstånd. Mot all förmodan lyckades de övertala distributören av filmen att snabbt göra den mer tillgänglig. Den finns redan som dvd och för nedladdning och visas i vitt spridda sammanhang. Mest spektakulära platsen hittills var på fasaden till ett kolkraftverk i Amsterdam, en visning som lockade 12 000 människor och mynnade ut i en fest.
– Filmer är särskilt bra för att nå dem som inte nödvändigtvis är redo att gå på ett möte. Efteråt kan du organisera en diskussion och berätta om manifestationer och kampanjer.

Alltsedan hennes första bok No Logo kom ut 2001 har Naomi Klein haft en särställning bland aktivister och rättviserörelser. Hon har varit ett draglok för globaliseringsmotståndet och gett bränsle till gräsrotsrörelser världen över, från ursprungsbefolkningars kamp för markrättigheter till Occupy-rörelsen. Hon är just nu särskilt engagerad i divesteringsrörelsen och sitter i styrelsen för 350.org som uppmanar kommuner, universitet och företag att sälja aktieinnehav i verksamheter som skadar miljön och investera i det motsatta.

Hoppet till rörelserna

Bakom Naomi Klein står ett team av researchers och hennes analyser vilar på en klimatvetenskapligt robust grund, intygar Johan Rockström under samtalet på Stadsteatern. I boken avfärdar hon allt från messiasgestalter som Bill Gates till utsläppsrätter och koldioxidinfångning.
Hon har några förslag på hur omställningen ska finansieras: inför en miljardärsskatt, beskatta finansiella transaktioner, stäng skatteparadisen och kapa militärbudgetarna. Men hur det hela ska gå till är mer oklart. Hoppet står framför allt till ”rörelserna”, de som blockerar fossilbolagens framfart för att rädda sitt dricksvatten eller skapar alternativa gemenskaper, som Transition towns.
– Det handlar om om att bygga en väldigt annorlunda rörelse och berätta en historia som ger hela bilden. En stor del av dagens miljörörelse ser sambanden men tror att ”klimatet” är enklare att vinna och satsar på det. De menar att vi inte ska trötta ut oss med allt det andra, som fattigdomen och rasismen.

Brustna fördämningar

Hela boken handlar egentligen om att visa på samband som normalt inte tas med i klimatdiskussionerna, menar Naomi Klein. Och klimatförändringarna påverkar oss redan, betonar hon. Hennes eget uppvaknande kom i New Orleans när hon bevakade efterdyningarna av stormen Katrina 2005.
– Vi såg tydligt vad som händer när extremt väder möter ett samhälle som tillåtits vittra sönder. Fördämningarna brast och styrande på alla nivåer var fullständigt inkapabla att utföra de mest grundläggande uppgifterna, som att evakuera och ge vård. Människor tappade kontrollen och det blev otäckt väldigt snabbt, och sedan tillkom ett lager rasism på det.

Den nya berättelsen

Frihandeln är ett stort hot mot klimatet, det är en grundtes i Det här förändrar allt, och som exempel lyfter hon hur företag kan stämma stater som vill ställa om.
– I boken visar jag hur handelsavtalen, som många av oss alltid varit emot, är allvarliga hinder för att införa och försvara starka klimatregleringar.
En annan röd tråd i boken är hur den nuvarande ”berättelsen” om världen, den som ger oss bilden av isolerade individer som har ett övertag om naturen, behöver ersättas av en ny.
– Den nya berättelsen handlar istället om ömsesidighet och beroende. Inte som en svaghet utan som en styrka. Det här kommer klimatförändringarna till sist att tvinga fram eftersom de slår sönder vår illusion av dominans över naturen.

Passiviteten är farlig

Motrörelserna utmanar systemet och skapar ”friktion”, men en verklig förändring av det politiska landskapet skapas inte med kampanjer, menar Naomi Klein. Det handlar om långsiktigt omvandling av miljösegrar till lagar och regler men också om att våga ta alla strider. Samhällen kan förändras snabbt även om det inte händer ofta.
– Det finns tidpunkter när hela samhällen blir politiserade och alla på något sätt bidrar, när gränsen mellan aktivisten och alla andra suddas ut.
Hon nämner hur USA under andra världskriget snabbt ställde om till lokal matproduktion och hur bilfabriker började producera stridsflygplan. Men även en ekonomisk eller ekologisk kris kan öppna dörrar. I boken Chockdoktrinen som kom 2007 visar hon hur kaos i ett samhälle kan utnyttjas av destruktiva krafter.
– Det som är farligt är när människor demobiliserar och blir passiva. Kriser testar oss, antingen drar du dig tillbaka eller växer upp snabbt, jag tror alla känner igen det från personliga erfarenheter.

Inför Parismötet

Med en stark mobilisering i samhället finns det å andra sidan stora möjligheter att förändra menar Naomi Klein. Efter depressionen på 30-talet var till exempel trycket på regeringen sådant att det resulterade i bland annat stora arbetsmarknadsprogram och nya hyresbostäder.
Klimatmötet i Paris närmar sig och jämfört med Köpenhamn 2009 är rörelsen för klimaträttvisa både starkare och bredare, menar hon.
– Det är en rörelse som organiserar sig på ett väldigt annorlunda sätt. Demonstrationerna i Köpenhamn präglades av de ideella organisationerna och ett tryck utifrån. Förra årets People’s Climate March i New York hade en helt annan känsla, nu var det grannar som demonstrerade sida vid sida, vanliga människor som drabbats av stormen Sandy.
Rörelsens självförtroende har också vuxit av en rad segrar; Obama sa nej till oljeledningen Keystone XL, Shell lämnade Arktis och Tyskland ställer om till förnybart. Innan de senaste terrorattackerna fanns hopp om ett starkt samspel mellan civilsamhället och politikerna, som redan pressats att gå längre än de skulle gjort annars. I dagsläget är det dock oklart hur hårt trycket på politikerna kan bli eftersom demonstrationer och sidoarrangemang kommer att ställas in.
– Risken finns att vi får en igenbommad fästning med ett möte för världens ledare och nästan ingen roll för civilsamhället att spela, ett väldigt dåligt scenario.

Terrorattackerna är i själva verket bara ytterligare ett tecken på behovet av ett helhetstänk, menar hon.
– Det finns alltid flera lager av faktorer som leder till att krig bryter ut, men som John Kerry sagt var torkan en viktig anledning till kriget i Syrien. Med bombningarna och vedergällningen blev Paris en del av en våldscykel som hänger ihop med både klimatförändringarna och flyktingkrisen.

Ta plats i debatten

Men ”förklaringar” lyser ofta med sin frånvaro efter händelser som terrorattackerna i Paris, och den som försöker lyfta blicken riskerar att uppfattas som svag, menar Naomi Klein.
– Det farliga med chockartade ögonblick är människor kan förlora självförtroendet och låta berättelsen om ”säkerheten” suga ut allt syre ur rummet och bli det enda vi pratar om.
En annan anledning till att progressiva krafter tystnar är att de inte vill framstå som okänsliga.
– Men det finns ett djupt moraliskt ansvar i att inte lämna det här utrymmet till högern och företagsintressen, även om människor känner sig obekväma när de pratar om det, vilket är förståeligt. I en perfekt värld skulle vi lämna utrymme för sorg, men i den världen lever vi inte. Vi lever i en värld av profittänkande och extrem opportunism. De människor som saknar skrupler kommer tyvärr att använda dessa tillfällen av sorg för att driva igenom sin agenda.

Naomi Klein har de senaste åren spenderat mycket tid på resande fot. Med sig till Stockholm har hon maken och den treårige sonen, logistiken sköts via sms under intervjun. Hon reser för att bidra till mobilisering och lämnar också plats för sammankomster med organisationer och vanliga medborgare. Tiden som viks för medierna är begränsad och på vägen ut möter jag dagens nästa journalist som haft turen att få en lucka i det späckade schemat.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 7 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 7 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 7 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 7 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 7 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 7 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 7 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 7 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 7 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar