Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Millenniemålen har gett framsteg men det är långt kvar

Thalif Deen/IPS - 9 år sedan

Millenniemålen kallas ett av FNs mest ambitiösa program för utveckling och fattigdomsbekämpning och beskrivs trots svagheter som en framgångssaga av världsorganisationen. De nya hållbara utvecklingsmålen som ska antas i september kommer dock ta ett bredare grepp på vad utveckling är.

– Vi vet att den extrema fattigdomen kan utrotas inom en generation. Millenniemålen har i hög grad bidragit till denna utveckling och lärt oss att regeringar, företag och civilsamhället kan samarbeta för att uppnå förändring och framsteg, sa FNs general-sekreterare Ban Ki-Moon när slutrapporten för millenniemålen presenterades vid ett möte i Oslo förra veckan. ”Millenniemålen säger inte heller någonting om konsumtions- eller produktionsmönster i det globala nord och hur dessa påverkar klimatförändringar, biologisk mångfald och levnadsvillkor …”

Millenniemålen är inte inriktade på strukturella förändringar som minskar fattigdomen, anser kritiker. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Millenniemålen är inte inriktade på strukturella förändringar som minskar fattigdomen, anser kritiker. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

FN hävdar att fattigdomen i världen halverats till följd av millenniemålen.

– Världen har nått detta mål – och vi bör vara stolta över detta, tillade Ban Ki-Moon.

Enligt de nya hållbara utvecklingsmålen, som avlöser millenniemålen och som ska antas i september i år, ska fattigdomen i utvecklingsländerna utrotas till 2030. För två decennier sedan levde nära hälften av befolkningarna i utvecklingsländer i extrem fattigdom. Enligt slutrapporten för millenniemålen har antalet människor som lever i extrem fattigdom minskat från 1,9 miljarder 1990 till 836 miljoner 2015.

Civilsamhällets organisationer menar dock att verkligheten inte är så enkel. Jens Martens från Global Policy Forum som granskar FNs arbete säger att millenniemålen reducerat utveckling till ett fåtal kvantitativa mål och menar att målen inte är inriktade på strukturella förutsättningar för utveckling.

– Den extrema fattigdomsgränsen på 1,25 dollar per dag är fullständigt fel. Någon med en inkomst på 1,26 dollar per dag är fortfarande fattig. Att enbart fokusera på låga inkomster är långt ifrån tillräckligt. Regeringar måste ta itu med fattigdom och ojämlikhet i alla avseenden, påpekar han.

Jens Martens ställer sig positiv till att de nya hållbara utvecklingsmålen tar ett betydligt bredare grepp på utveckling och är universella, det vill säga gäller både fattiga och rika. Ben Phillips vid biståndsorganisationen Actionaid säger till IPS att världens ledare inte kan leva upp till sina löften om att utrota fattigdomen om de inte tar itu med växande klyftor när det gäller rikedom och makt.

– Om människor går till sängs hungriga, saknar tillgång till vatten, god sanitet, utbildning och en god hälsa, så säger inkomstgränsen ingenting om att fattigdomen utrotats, säger Ben Phillips. Han menar att fattigdomen kan bekämpas genom att politiska ledare ser till att skapa fler arbetstillfällen, höjda minimilöner, offentlig service för alla, stoppar skattefusk och tar itu med klimatförändringarna.

I slutrapporten konstateras att millenniemålen i stort har varit framgångsrika. Dock framhålls att framstegen varit ojämna när man tittar på olika regioner och länder. Konflikter utgör det största hotet mot utveckling och bristen på jämställdhet kvarstår trots att fler kvinnor tar plats i parlament och fler flickor går i skolan. Trots att millenniemålen lett till stora framsteg lever fortfarande cirka 800 miljoner människor i extrem fattigdom och lider av hunger. Barn från den fattigaste femtedelen av hushållen löper dubbelt så stor risk att drabbas av kortväxthet och fyra gånger så hög risk att hoppa av skolan som barn från den rikaste femtedelen av hushållen i världen.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar