Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Låt Sverige förbli alliansfritt

Debatt, Peter Norrthon - 9 år sedan

Sverige har varit alliansfritt i 100 år och har haft fred i 200 år. Efter andra världskriget blev Sverige en stor anhängare av FN, som i sin stadga förbjuder angreppskrig. Vår utrikes- och säkerhetspolitik har hittills byggt på ”fredliga lösningar på krig och konflikter genom diplomati, samtal, förhandlingar och medling”.

Inga Thorsson var ordförande i den svenska nedrustningsdelegationen 1973–1985. Här är hon på S-kongress med Anna Lindh 1987. Foto: Bertil Ericson/TT

Inga Thorsson var ordförande i den svenska nedrustningsdelegationen 1973–1985. Här är hon på S-kongress med Anna Lindh 1987. Foto: Bertil Ericson/TT

Som alliansfri nation har Sverige vunnit stor respekt i världen, anlitats som medlare i konflikter och lett nedrustningsförhandlingar. Detta hade inte varit möjligt om vi varit medlem i en militärallians.

Nato bildades 1949 för att försvara medlemsstaterna mot angrepp. Särskilt hotfull var Sovjetunionens maktposition i Östeuropa. Tolv västeuropeiska länder blev medlemmar under militär ledning av en amerikansk general: USA och Kanada i väst och Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien i Europa. På femtiotalet tillkom Grekland, Turkiet och Västtyskland.
Efter att Västtyskland blivit medlem samlade Sovjetunionen östblockets stater och bildade en militärallians för ”vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd”, Warszawapakten 1955. Medlemsländer blev Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. Denna militärallians upplöstes 1991 efter kommunismens fall i Östeuropa.

FN tog 1962 initiativ till en Nedrustningskonferens i Genève. Alva Myrdal blev ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen 1962–1973, och åtföljdes av Inga Thorsson 1973-1982, och Maj-Britt Theorin 1982–91. Sverige kunde således som alliansfri stat göra en stor insats mot kärnvapen.
Efter Sovjetunionens fall har Nato öppnat för att föra angreppskrig för att stävja eventuella hot mot alliansen. Nato ingrep i Bosnienkriget 1995 och förde krig mot Jugoslavien 1999. Efter terrorattacken mot USA 2001 har USA startat krig mot Afganistan, Irak och Libyen. Alla dessa angreppskrig har varit olagliga och i strid mot FN-stadgan och Natos ursprungliga syfte att försvara varandra mot yttre angrepp.

På 1980-talet träffades USAs och Sovjetunionens ledare och skrev framgångsrika avtal om nedrustning av kärnvapen. Gorbatjov gick också med på att lägga ner Warszawapakten och fick löfte av president Reagan att Natos östra gräns skulle gå mellan Tyskland och Polen. Men tio år senare inbjöds alla de gamla Warszawapakt-länderna att bli medlemmar. Estland, Lettland, Litauen, Slovenien och Kroatien är också medlemmar. Två länder från före detta Sovjetunionen har blivit medlemmar: Makedonien och Georgien. Och det senaste året har man bjudit in Ukraina till Nato. Detta blev spiken i kistan när det gäller provokationer mot Ryssland.

Alla krig skapar flyktingströmmar. Europa, Israel och USA har försökt stoppa dessa flyktingströmmar, bland annat genom att bygga fyra meter höga murar och en utbyggd gränspolis. I sommar har Europa och USA insett att det inte går att stoppa denna växande migration.

Nato styrs av USA. USA blev självständigt från England för 240 år sedan. Under den första tiden bedrev USA erövringskrig i cirka 120 år. Därefter har USA varit i krig i närmare 80 år. Därför finns det all anledning att Vända Nato ryggen och arbeta för Gemensam säkerhet. Om vi bevarar alliansfriheten kan Sverige fortsätta att vara ett respekterat land som gör stora insatser för att skapa fred i världen.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar