Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Kolkraften som sätter MPs trovärdighet i gungning

Benita Eklund - 9 år sedan

Det är nytt för Miljöpartiet att balansera sina visioner mot regeringsduglighet. På helgens kongress blev motsättningen tydligt vad gäller klimatet, där miljöminister Åsa Romson både betonade att politikerna måste bli ”radikalt bättre” på klimatarbete och förespråkade en öppen linje inför fortsatta utsläpp från Vattenfalls kolkraftverk.

mp_Foto-Kicki_Nilsson-TT
På helgens kongress hamnade miljöministern i kläm mellan klimatambitionerna och kolkraften.

Det är den hetaste frågan på MP-kongressen, den om kolet. Trots att språkrören tidigare betonat att Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland borde behållas och avvecklas, vill partistyrelsen nu ha en mer öppen linje.

Greenpeace kampanjar på plats med Låt kolet ligga (och kolbitar à la Fridolin), och ombuden trotsar till sist pragmatiken och röstar för att partiet ska ”verka för att Vattenfall behåller och successivt fasar ut sin brunkolsverksamhet”.

Diskussioner om realpolitik kontra gröna visioner är ständigt närvarande under helgen: Är partiet trovärdigt i klimatfrågan om man släpper chansen att bespara världen gi gantiska kolkraftsutsläpp? Kan partiet vara progressivt utan att också ibland lägga krokben för sina företrädare? En påtaglig stolthet över de gröna ministrarna blandas med oro för det låga stödet i opinionen.

Som av en tillfällighet krockar ett seminarium om klimatet med klimatutskottets viktiga diskussioner i plenum. Åsa Romson ger sin bild av läget i klimatförändringarna och rusar sedan vidare till debatten.

Hon inleder med klimatpanelen IPCCs varningar om att utsläppen fortsätter att öka och att vi utan ytterligare åtgärder får en tempe raturökning på 2,5 till 7,8 grader till 2100.

– Fyra till sex grader blir ökningen om vi bara gör ungefär det som man förväntar sig att vi ska göra. Vi måste bli radikalt bättre, som politiker i alla länder, alla kommuner och på alla ställen, i alla börsstyrelser. Skala upp klimatarbetet helt enkelt.

Enligt IPCC måste utsläppen minska med 40-70 procent till 2050 och till noll år 2100.

– Det handlar om så mycket som möjligt så snabbt så möjligt.

Kyoto-avtalet upphör 2020 och det är i dagslä get inte troligt att ett rättsligt bindande avtal kommer på plats i Paris. Men man har i alla fall ”lyckats bända upp låsningen efter Köpenhamn” menar Åsa Romson och det ser ut att bli ett globalt avtal med förutsättningar för en tillräckligt robust konstruktion tror hon.

– Länderna ska självständigt bestämma över sina utsläpp. Den legala förankringen kommer att ligga i transparensen, på att man rapporterar.

Det är dock osäkert om ländernas frivilli ga utsläppsminskningar blir tillräckliga för att skydda oss från ”farliga klimatförändringar”.

– I Paris kommer vi överens om ett avtal, hoppas jag, som är början på en dynamik där vi ständigt antar nya mer progressiva åtgärder för klimatarbetet.

Åsa Romson vill se ett rejält tryck utifrån.

– Man kan vilja väldigt mycket själv men det är bara så långt som man har mandat från en bredare krets som man kan lyckas.

Hon hoppas på den allt bredare diskussionen om hur klimatåtgärder stärker ekonomin, innovationskraften och livskvaliteten i städerna. En annan positiv signal är att ök ningen av de globala utsläppen från energisektorn möjligen avstannar, trots att ekonomin växer. Och att USA och Kina spelar en mer konstruktiv roll än inför Köpenhamnsmötet.

Med på seminariet är också Linnea Engström, europaparlamentariker för Miljöpartiet, som fokuserar på klimaträttvisa, som hon menar är ”ett extremt nedprioriterat området”.

– Vi står inför enorma utmaningar vad gäller den sociala dimensionen av klimatfrågan.

Hon illustrerar sina resonemang med världskartor som till exempel visar hur jordbruksmarken minskar i takt med klimatförändringarna. I de länder som drabbas värst är också bristen på jämställdhet som störst. Hon ser en växande mänskligarättigheterkris.

– Det finns en direkt länk mellan mänskliga rättigheter, jämställdhet, rätten till utveckling – och klimatförändringarna.

Kvinnor och fattiga drabbas hårdast av klimatförändringarna och det måste finnas närvarande i avtalet, menar Linnea Engström. Hon möter dock ett stort motstånd och säger att många vill få bort sådana skrivningar ur avtalet.

Det  hänger till stor del på finansieringen.

– Den kommer att vara helt avgörande för om detta upplevs som ett rättvist avtal.

Hon menar att det finns en risk att de växande privata investeringarna tas som ursäkt för sänkta ambitioner, men pengarna från privat håll går inte till anpassning för fattiga länder, här måste staterna ta sitt ansvar.

– Det är viktigt att vi blir fler som ställer krav på mänskliga rättigheter, jämställdhet och anpassningspengar i det här avtalet.

 

Några andra frågor där de miljöpartistiska ombuden gick emot partistyrelsens linje:
• Basinkomst ska utredas
• Ränteavdragen ska fasas ut
• Krav om tuffare linje i TTIP-förhandlingarna

 

Eftersom ett elfel i tryckeriet har försenat veckans tidning bjuder vi här på hela veckans nummer.
Läs tidningen som pdf genom att klicka här.
Läs tidningen som ”on-screen-paper” (bläddringsbar) genom att klicka här.

Vill du prenumerera gör du det här.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar