Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Kunskap om vattenhantering hjälper andra

Sebastian van Baalen - 9 år sedan

Holländsk ingenjörskonst har förvandlat vad som en gång var ett sumpigt floddelta till ett bördigt och välbeställt samhälle. Nu vill holländarna dela med sig av sina erfarenheter till andra lågt liggande länder.

Enligt ett engelskt ordspråk skapade Gud världen, men holländarna skapade Nederländerna. Och visst ligger det ett uns av sanning i det senare påståendet. Med hjälp av stora vattenhanteringsprojekt har omkring 3 500 poldrar – torrlagda våtmarker – anlagts. Resultatet är ett enormt ingenjörsprojekt bestående av ett komplext system av vallar, avrinningssystem och pumpstationer. Med sin unika historia är det föga förvånande att Nederländerna fokuserar speciellt på just vattenhantering i sitt biståndssamarbete.

Maarten Gischler arbetar som vattenrådgivare vid nederländska utrikesministeriet. Han förklarar att vattenhantering är ett av Nederländernas fyra biståndsområden.
– Förbättrad vattenhantering svarar mot det sjunde millenniemålet som stipulerar att människor ska få tillgång till rent vatten. Bra vattenhantering är essentiellt för att uppnå millenniemålen.

Kooperativa projekt

Enligt den nederländska biståndsstrategin ska man bistå utvecklingsländer med att förbättra tillgången till rent dricksvatten och sanitära anläggningar, säkrare vattenhantering i framförallt deltaområden, samt effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket. Till detta har utrikesministeriet allokerat omkring sex procent av den totala biståndsbudgeten på omkring fyra miljarder euro. Men trots Nederländernas expertis inom de tekniska lösningarna för vattenhantering fokuserar biståndssamarbetet främst på en något oväntad aspekt.
– Många länder har duktiga ingenjörer, menar Maarten Gischler. Vad vi är duktiga på är styrningen av vattenhantering. Våra institutioner har mer än 1 000 år på nacken som kooperativa projekt.

Främja samarbete

Det Maarten Gischler syftar på är den nederländska modellen – polder-modellen. Enligt historiker tvingades olika samhällsklasser samarbeta för att möta hotet från havet redan på medeltiden i Nederländerna. Detta har fostrat en politisk kultur med fokus på konsensus och pragmatism. Ett konkret exempel är de lokala vattenstyrelserna som överser skyddsvallar och pumpstationer. Institutionerna, som ofta omnämns som landets första demokratiska, driver in sina egna skatter och dess representanter väljs i lokala direktval.
– Vattenstyrelserna ger stabilitet och öronmärkta pengar, förklarar Maarten Gischler. Vi tror att de kan ha en stabiliserande effekt genom att främja samarbete. I deltaländer som till exempel Bangladesh, som redan har viktig infrastruktur, är det just denna typ av styre som ofta saknas.
Liknande tankegångar ligger bakom landets fokus på sju internationella flodområden där man enligt den officiella strategin söker ”främja samarbete mellan länder uppströms och nedströms”. Bland annat har nederländsk expertis anlitats vid framtagandet av deltaplanen för Mekongfloden.

”Leva med vattnet”

Samtidigt ser de alltid pragmatiska holländarna även klimatförändringarna och stigande havsnivåer som en möjlighet att tjäna pengar. Den nederländska regeringen har utsett vattenhantering till ett framtida exportområde och holländska arkitekter och ingenjörer har anlitats för att utveckla bättre stormskydd i bland annat New Orleans och New York. Även Göteborg ser över möjligheten att utveckla översvämningsskydd med hjälp av nederländska ingenjörer.
Men trots Nederländernas expertis inom vattenhantering är det kanske deras insikt att kampen på sikt är hopplös som är den största lärdomen för andra lågt liggande länder. Enligt landets nya Deltaplan ska man lära sig att ”leva med vattnet”, ”leva med naturen” och ”bereda plats för floden”. Flytande hus är en lösning, depolderisering en annan. Inte ens holländarna kan stå emot naturen för evigt.
– Ett av våra budskap till andra länder är att inte göra samma misstag som vi, säger Maarten Gischler. Det går inte att bara bygga skyddsvallar, andra lösningar behövs också.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar