Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Höjda skatter i årets budget

Benita Eklund - 9 år sedan

Jobb, skola och klimat stod i fokus när regeringen i veckan presenterade budgetpropositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Kritiken har framför allt handlat om att skattehöjningarna kommer leda till färre jobb och att regeringen underskattat kostnader.

Budgeten innehåller nya reformer för drygt 24 miljarder kronor. Men regeringen har också ”ett fast grepp om statsfinanserna” understryker Magdalena Andersson på presskonferensen. Satsningarna finansieras framför allt genom skattehöjningar.
På klimatområdet ska Sverige vara en drivande kraft inför klimatmötet i Paris i höst.
– Vi måste också visa att vi går före hemma och det gör vi i och med den här budgeten.
Om vi inte lyckas hålla temperaturökningen under 2 grader kommer även vi att drabbas hårt, menar hon.

– De flyktingströmmar vi ser i dag kommer inte att vara någonting jämfört med flyktingströmmarna om naturkatastroferna blir verklighet.

Med budgetens klimatsatsningar ska andelen förnybar energi öka, bland annat åttadubblas det årliga stödet till solceller, från 50 till 390 miljoner. Dessutom ges stöd till lagring av el och till miljöteknikutveckling. Ett annat klimatfokus är fossilfria resor och transporter där till exempel supermiljöbilspremien fylls på och elbilar och bussar får stöd.
I budgeten ligger också höjda miljöskatter och 500 miljoner till klimatinvesteringar i utvecklingsländer.
– Vi blir därmed den största bidragsgivaren per capita i den gröna klimatfonden, påpekar Magdalena Andersson.

Det är en tämligen ljus framtidsbild som Magdalena Andersson målar på presskonferensen. Konjunkturen i Sverige ser ut att förbättras under de kommande åren och det gäller även omvärlden i stort. Jobben blir fler och med infrastruktursatsningar kommer hjulen rulla ännu snabbare.
– I budgeten gör regeringen den största bostadspolitiska satsningen på 20 år, säger Magdalena Andersson.

Det handlar bland annat om ett investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter. Dessa behövs för att människor ska kunna flytta till jobben, menar hon. Ett allt större problem på arbetsmarknaden är nämligen dålig matchning, som kan bero på både bostadsbrist och att de arbetslösa saknar utbildning. Nu ska det ”byggas broar över rekryteringsgapet” och i budgeten ligger också satsningar på kunskapslyft och fler utbildningsmöjligheter för arbetslösa. På det tredje prioriterade området, skolan, handlar det i synnerhet om att komma åt de sjunkande resultaten i internationella jämförelser. Det blir bland annat lärarlönelyft och höjd personaltäthet.

Kritiken under veckan har särskilt handlat om den sjunkande disponibla inkomsten och att beräkningarna i och med flyktingsituationen redan blivit inaktuella. Magdalena Andersson menar att det i dagsläget är svårt att se hur satsningar som till exempel lärarlönelyftet kommer att slå.
– De skattehöjningar och utgiftsminskningar vi gör går rakt över till andra reformer. En del är svåra att räkna på rakt av. I den enkla beräkningen sjunker den disponibla inkomsten.
Det stora antalet flyktingar kan påverka en del prognoser håller hon med om, och lovar åtgärdspaket ”i närtid”.

Några vallöften som förblir ouppfyllda är höjningen av barnbidraget med 100 kronor – ”det kommer” – och löftet om det återställda enprocentsmålet för biståndet.
– Vi är tillbaka på en procent till 2018, lovar Magdalena Andersson på presskonferensen.

I budgeten finns en satsning på kostnadsfri mammografi, en slant till primärvårdens arbete med kvinnors hälsa i socioekonomiskt utsatta områden och ett fåtal andra åtgärder som särskilt gynnar kvinnor. Men även om budgeten inte rymmer några stora jämställdhetsreformer så är den ändå ett litet steg framåt på detta område, regeringen har nämligen arbetat med jämställdhetsbudgetering.
– Vi har tagit ett första steg som jag tror är i det närmaste världsunikt. Alla förslag har analyserats ur hur de slår för män och kvinnor.

Fler exempel på välfärdssatsningar i höstens budget är en avskaffad bortre gräns i sjukförsäkringen, höjd föräldrapenning på grundnivån, extra medel till Försäkringskassan, socialtjänsten och till kompetensförsörjning i sjukvården.

Finansminister Magdalena Andersson lade fokus på jobb, skola och klimat när hon presenterade budgeten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Finansminister Magdalena Andersson lade fokus på jobb, skola och klimat när hon presenterade budgeten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Omröstningen i riksdagen hålls i början av december. Förra året frångick Sverige-demokraterna praxis och röstade på Alliansens budget. Det resulterade i Decemberöverenskommelsen som innebär att regeringens budget kommer att släppas igenom trots att regeringen och Vänsterpartiet inte har egen majoritet.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar