Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Historiskt möte för kontroll av världens vapen

Benita Eklund - 9 år sedan

I måndags startade det allra första statspartsmötet för det globala vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty, ATT. Till målet – en effektiv kontroll av världens vapenflöden – är det långt, men de beslut som nu fattas kan få stor betydelse. Organisationer på plats lobbar bland annat för transparens, berättar Linda Åkerström från Svenska Freds.

Efter decennier av påtryckningar och en trög uppstart blev det till sist ett bindande globalt vapenhandelsfördrag i december 2014. I dagsläget har 72 länder ratifierat fördraget, det vill säga gjort det juridiskt bindande, och ytterligare 59 skrivit under. Omkring 1  000 delegater närvarar i Cancún i Mexiko och Linda Åkerström kallar mötet ”historiskt”.
Syftet är att införa internationella normer för vapenhandeln och att skapa effektiva kontrollsystem. I första hand ska den mest destruktiva handeln begränsas, utifrån ett ”golv” av gemensamma nämnare. Deadline för ländernas första årliga rapportering är 31 maj 2016.

Det första statspartsmötet handlar till stor del om att få fördraget att fungera i praktiken.
– Det finns många exempel på nedrustningsinitiativ som har strandat för att stater inte investerat tillräckligt och fullföljt sina åtaganden. Vi vill inte att det ska hända detta avtal, säger Linda Åkerström.
Under veckan ska det till exempel avgöras hur mycket av staternas exportrapportering som ska vara öppen, hur arbetet ska finansieras och i vilken utsträckning det civila samhället ska få delta och ha chans att påverka.
– Det handlar om att gå från fina ord till praktisk handling. Vår strävan är att så långt det är möjligt med det här avtalet som verktyg försöka begränsa det enorma lidande som dagligen orsakas av den stora tillgången till vapen runt om i världen, särskilt i konfliktzo ner.

Svenska Freds deltar som del av en internationell koalition av organisationer som heter Control Arms. En av de mest avgörande punkterna är att öka öppenheten kring de beslut som tas, och i den rapportering som staterna förbundit sig att göra. Vissa stater vill ha öppen rapportering medan andra arbetar hårt för att den ska vara sekretessbelagd berättar Linda Åkerström; av ”säkerhetsskäl” men också på grund av hänsyn till vapenindustrin.
– Utan öppenhet blir det väldigt svårt att sätta press på staterna att leva upp till sina åtaganden. Det finns risk att avtalet då försvagas.
De ramar och mötesregler som nu tas fram kommer också att få stor betydelse. En viktig punkt är hur besluten ska fattas. Linda Åkerström hoppades på majoritetsbeslut – inte konsensus – och under tisdagen visade det sig att det blir både och.
– Vi är inte helt nöjda men tycker att det är ganska bra och är glada att blockeringsmöjligheterna inte blev alltför stora, säger hon.

En hel del är fortfarande öppet på onsdagen och skillnaderna är stora mellan olika länders målsättningar.
– I vilken utsträckning de själva är vapenexportörer eller beroende av import eller om de själva är drabbade av väpnad konflikt påverkar också. De beslut som tas här är avgörande men det verkliga testet blir att se hur avtalet följs i praktiken.

Aktion i Cancun för ett starkt avtal. FN-fördraget Arms Trade Treaty trädde i kraft förra året och är det första i sitt slag. Förhoppningen är att det ska stärka den globala freden och säkerheten genom att hindra illegal handel med vapen. Foto: Control Arms

FN-fördraget Arms Trade Treaty trädde i kraft förra året. Förhoppningen är att det ska stärka den globala freden och säkerheten. Foto: Control Arms

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar