Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

GMO-odling kan förbjudas

Jacob Hederos - 8 år sedan

Utredaren har sagt sitt om det senaste förslaget i den kontroversiella GMO-politiken. Men det är oklart om de nya reglerna som möjliggör nationella odlingsförbud ska införas.

Av de nio grödor som står till kö för att få odlingsbesked i EU är fyra bekämpningsmedelståliga och fem står emot skadedjur. Foto: TT/AP Photo/The Maui News/Matthew Thayer.

Av de nio grödor som står till kö för att få odlingsbesked i EU är fyra bekämpningsmedelståliga och fem står emot skadedjur. Foto: TT/AP Photo/The Maui News/Matthew Thayer.

Det råder en politisk strid om reglerna för genetiskt modifierade organismer i EU. Varken förespråkare eller motståndare är nöjda med nuvarande läget. Men för odlingen har en överenskommelse nåtts. Det är dock fortsatt osäkert om de nya reglerna löser det politiska dödläget i ett EU som är delat mellan dem som vill och dem som inte vill odla GMO.

– Det har totalt gått i baklås. Lagstiftningen på det här området är urgammal. Den är också teknikbaserad och omfattar inte de nya former av växtförädling som finns i dag. Läget är därför mycket otydligt, säger utredaren Birgitta Eilemar.

Odlingsöverenskommelsen innebär att det nu är möjligt för att alla medlemsländer att under vissa förutsättningar förbjuda grödor som redan godkänts på EU-nivå. Utredaren vill inte ta ställning till frågan om den frivilliga förbudsmöjligheten ska införas i Sverige, men har sagt sitt om hur det i så fall skulle kunna göras.

– Just denna fråga är inte aktuell för tillfället då det bara är en GMO-majs i EU som i dag är godkänd för odling, och den är inte aktuell i Sverige. Men det kan bli aktuellt om kanske fem till tio år, säger Birgitta Eilemar, som också är ordförande i Gentekniknämnden.

Uppgörelsen om odlingen beskrivs av förespråkare som en chans att mjuka upp det låsta läget. De hoppas att fler grödor nu ska kunna godkännas och användas av de länder som vill. Men de befarar också att godtyckliga förbudsbeslut ska fattas av medlemsländer som är motståndare till GMO. Men motståndarna ser istället stora luckor i det förbudsvapen som medlemsländerna fått och misstänker att de i slutändan kommer att bli överkörda av storbolagen som producerar GMO. Producenternas samlade röst Europabio och exempelvis Greenpeace var därför båda kritiska till direktivsförändringen.

Det är inte bara på kontinenten som ämnet är känsligt. Detsamma gäller i Sverige. Det tog åtta månader för regeringen att enas om en gemensam linje, som dock senare beskyllts för att vara vag. Men när omröstningar nu sker i Bryssel röstar regeringen ja till godkännande av nya GMO-grödor.

Frågan om förbudsmöjligheten ska införas ligger nu på miljödepartementets bord. Bland de myndigheter som lämnat sin ståndpunkt till Birgitta Eilemar är det nästan jämnt. Tre är för förbudsmöjligheten, fyra emot. En av motståndarna är hennes vanliga arbetsplats, Gentekniknämnden, som består av politiker och expertis. Miljöpartiets representant motsatte sig dock slutsatsen att lagen inte behövs i dagsläget, och ansåg att den borde införas redan nu för att kunna användas när behov uppstår.

– Ett argument mot att man inför en möjlighet till förbud är att det skulle skicka vissa signaler. Och signalerna som kommit under flera års tid har varit problematiska, då de bland annat lett till att forskare har svårt att få anslag till projekt för att studera frågan. Vi har därför tryckt på vikten av att det fortsatt ska göras tydligt att forskning på området ska möjliggöras även om lagen ändras, säger Birgitta Eilemar.

En av dem som hade önskat att både utredningen och regeringens GMO-politik haft en mer kritisk inställning är Sebastian Dawson hos Jordens vänner. Han ser flera risker med den, som han kallar det, teknikvänliga inriktningen i svensk politik just nu.

– Hela frågeställningen är inte till vår fördel, det saknas systemkritik. Men öppningen kan bli en trojansk häst, där vi binder upp oss till storföretag som patenterat produkter.

Odlingsuppgörelsen är bara ett led i att skapa en ny EU-politik. I import- och användningsfrågan är såren fortfarande öppna. Få är nöjda med att GMO-grödor i dag godkänns för import och användning trots att de varken fått grönt eller rött ljus av medlemsländerna. Detta leder till att GMO-varor flödar utan det tänkta politiska stödet. Men kommissionsförslaget för att räta upp läget har gått på grund ordentligt i båda de lagstiftande församlingarna. De har dock stått på sig. Under 2016 ska en konsekvensanalys ge stöd för deras förslag. Men det återstår att se om det hjälper.

Fakta: GMO i EU

År 2014 odlades GMO i 28 länder i världen. I EU odlas den enda godkända grödan (en majssort vid namn MON 810) i fem länder, främst i Spanien. En svenskutvecklad potatis godkändes 2010, men EU-domstolen drog tillbaka tillståndet 2013 då de ansåg att godkännandeprocessen inte gått rätt till. Källa: Utredningen som finns på www.sou.gov.se

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar