Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Frihet skapar samarbete

Krönika, Petra Östergren - 9 år sedan

Frihet har aldrig intresserat mig. Åtminstone inte som begrepp. Min generations unga anarkister var mer intresserade av handling än filosofiska resonemang. Det räckte att den bullrige ryssen Michael Bakunin kallat sig ”fanatisk frihetsälskare” och hävdat att frihet utan socialism var privilegier och orättvisa, medan socialism utan frihet var slaveri och brutalitet. Anarkister tog avstånd från både liberalism och kommunism och det var gott så.

Men avsaknaden av diskussion berodde också på att för frihetliga har inte frihet i sig uppfattats som intressant. Det har setts som medel snarare än mål. För att nå det övergripande målet – rättvist ordnade gemenskaper och samhällen – måste människor vara fria från stat och överhögheter. Frihet får folk att bete sig så att ömsesidigt samarbete och respekt uppstår.

Britten Alan Ritter kallar detta för ett triadiskt frihetskoncept. Det är en relation mellan subjekt som är fria från hinder att nå sina mål, något som brukar kallas för gemensam individualitet (”communal individuality”).

Det finns en myriad invändningar mot grundpremissen – att vi skulle ha en naturlig fallenhet för inbördes hjälp – som redan Pjotr Krapotkin försökte bevisa genom empiri och Errico Malatesta kontrade genom att torrt undra varför naturen i så fall väntat på att anarkister skulle upplysa resten av mänskligheten om detta. Och det kan man ju fundera på.
Men eftersom få anarkister tror på en statslös värld, utan hellre försöker få små gemenskaper att fungera här och nu, är inte den diskussionen särskilt relevant. Det är däremot hur man ska applicera idén om frihet på de egna gemenskaperna – liksom på sina meningsmotståndare. Eller, som den anarkistiska filosofen Matthew Wilson uttrycker det: Hur ska anarkister upprätthålla ordning utan förneka vissa, och vissas, frihet? Eller: Hur ska allas frihet garanteras?
 
För, menar Wilson, i varje gruppering och samhälle finns makt och värderingar, även i de utan stat. Anarkisters vanliga svar är att brott uppstår ur orättvisor och när de är borta försvinner även brotten. Men det håller inte. Inte heller är Wilson imponerad av att hänvisa till konsensusbeslut. Det är ett resultat, inte en lösning.

Dessutom, ser man till anarkistiska aktivistgrupper är det uppenbart att friheten inte ska gälla alla – fascister, sexister och homofober är till exempel inte välkomna i gemenskapen. Så vem ska bestämma var gränserna går? Och vart ska de ta vägen som inte delar värderingarna? Eller, för att ta den senaste SD-reklamen i Stockholms tunnelbana som exempel – vem har rätt till yttrandefrihet i det rättvisa och goda samhället?
 
Wilson ger inga svar, men menar att anarkister kan lära av de svårigheterna som liberaler brottats med i sina försvar för frihet och olikhet. Men framförallt måste värderingar erkännas och argumenteras för – även om vi inte skulle hålla med oss själva i slutändan.
Det är en svår process, men görs det kollektivt och på ett rimligt sätt, är det bättre än att låtsas som om dilemmat inte existerar.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar