Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Frihet försvaras inte med tvång

Ledare, Lennart Fernström - 9 år sedan

Krigsminister Peter Hultqvist meddelade i slutet av förra veckan att han vill utreda återinförandet av en allmän värnplikt.
– Vi vill bygga ett robustare och mer fungerande personalförsörjningssystem, sa han enligt Aftonbladet.

Det är svårt att se detta som annat än nostalgisk populism, för inte ens de som tror att fred skapas med en stark militärmakt kan tro på att gårdagens lösningar är framtiden. Att med kvantitet, i form av en massa värnpliktiga, möta högeffektiva krigsmakter är inget annat än skrämmande cynism. Bara för att de värnpliktiga knappt får någon ersättning och därmed är billigare än dyra krigsleksaker, är det inte okej att se dem som kanonmat som kan offras.

Att du inte skapar fred genom att rusta upp och skramla med vapen eller värnpliktiga, lika lite som jag undviker bråk på Möllevångstorget genom att stå och hota folk med en påk, kan vi lämna därhän denna gång. Inte ens för hökarna är det ur försvarsstrategisk synvinkel vettigt att 2015 försöka vinna ett krig med ett numerärt övertag i form av korttidsutbildade amatörer. Så hela idén med värnplikt i olika former (det blir allt vanligare att även en civil samhällstjänst förordas) bygger på något helt annat än försvarsmässiga avvägningar. Diskussionen brukar istället landa i att det handlar om att fostra ungdomar till bättre medborgare. Förr i tiden kallades det att göra män av pojkar, i dag sägs mer allmänt att det är ett bra sätt för ungdomar att bli vuxna.

Även argumentet att ett ”folkförsvar” är mer demokratiskt och förankrat om ”alla” måste delta brukar föras fram. Men du kan inte fostra ungdomar till att tänka fritt och kritiskt i en organisation som de tvingas in i och vars grund bygger på att de ska lyda istället för att tänka själva. En organisation där du är livegen 24/7 i månader eller i värsta fall något år. Du kan inte försvara demokrati och mänskliga rättigheter i en auktoritär och toppstyrd organisation där vanliga demokratiska fri- och rättigheter inte gäller.

Det är alltför vanligt, inte minst bland politiker, förvånande nog lika mycket till höger som till vänster, att med politiska beslut vilja tvinga folk in i det levnadssätt som just den politikern tycker är bra. Det kan handla om allt från kvotering av föräldraledighet till att förbjuda surrogatmödraskap. Förutom att det sällan är ett framgångsrecept för att skapa det samhälle som politikern vill ha, se till exempel på Sveriges misslyckade drogpolitik, så är det principiellt förkastligt. En majoritet (eller dess ombud) ska inte inskränka den enskildes rätt att leva sitt liv så länge den enskilde inte inskränker någon annans lika självklara rätt.

Det finns förstås en massa frågor där den enes vilja att göra något begränsar andras frihet. Därför är det helt okej att ha lagar som förbjuder dödande och andra former av övergrepp och tvång. Det vore också rätt att inkludera andra djur i detta.

Däremot är det aldrig rätt att förslava någon, inte ens för en kort stund, utifrån vad en tror är bäst för majoriteten. Du kan inte försvara frihet, demokrati och oberoende genom att ta ifrån individen dennes frihet, oberoende och demokratiska rättigheter. De som föreslår denna typ av tvångsåtgärder bör också fråga sig vad straffet ska vara för dem som vägrar. Ska de som vägrar buras in, få böter eller fråntas vissa rättigheter?

Om Hultqvist har problem att få folk till försvaret har han, precis som alla andra som leder verksamheter, två vägar att välja mellan. Lägga ner eller åtminstone minska verksamheten eller att skapa bättre villkor så att fler blir intresserade av att delta. Jag föreslår att Hultqvist gör det första.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar