Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

FNs hållbarhetsmål: 16 rätt och 1 fel

Ledare, Malin Bergendal - 9 år sedan

Året är 2015 och inom ett par månader ska FNs åtta millenniemål vara uppnådda. Så kommer det inte riktigt att bli: den extrema fattigdomen är inte utrotad, alla barn får inte gå i skolan, det är långt kvar tills kvinnor och män är jämställda.

Barnadödligheten och mödradödligheten minskar, men inte så mycket att man når målen. Koldioxidutsläppen ökar och den biologiska mångfalden minskar istället för tvärtom. Och bara fem länder har nått FNs biståndsmål.

Ett minst sagt halvdant resultat, kan man tycka. Men de flesta målen är åtminstone delvis uppnådda: den extrema fattigdomen är halverad, spridningen av farliga och smittsamma sjukdomar är halverad, två miljarder människor har fått tillgång till rent dricksvatten och cirka 40 fattiga länder har fått sina skulder avskrivna. Nio av tio barn börjar skolan – lika många pojkar som flickor.

FN siktar högt med de nya hållbarhetsmålen. Foto:   P K Bangash/AP/TT

FN siktar högt med de nya hållbarhetsmålen. Foto: P K Bangash/AP/TT

Hur hade det sett ut utan millenniemålen? Enligt en FN-rapport som kom i somras beror de här framstegen till stor del på arbetet för att nå millenniemålen. Att bedöma den uppgiften är svårt, men om det stämmer inger det verkligen hopp om FNs förmåga att samla länder och få människor att hitta lösningar.

Den 20 september antogs 17 nya mål, FNs hållbarhetsmål, som går längre än millenniemålen. De nya målen har fått kritik för att vara för omfattande och för svåra att mäta, men Jan Eliasson, vice generalsekreterare för FN, tycker inte att det nödvändigtvis är ett problem.
– Flera nya fenomen täcks av hållbarhetsmålen, exempelvis migration, urbanisering och teknologiöverföring. Dessa sjutton mål är vad som krävs för att världen ska bli bättre fram till 2030, säger han till Svenska Dagbladet.

Dessutom hänger flera av målen ihop med varandra, påpekar han. När fler får rent vatten och ordentliga toaletter, till exempel, förbättras även hälsa och utbildning, vilket i sin tur ökar jämställdheten och minskar fattigdomen. Och utrotas fattigdomen kommer de flesta av de andra målen att bli lättare att nå.

Här finns många ändar att börja i, och en sådan borde vara basinkomst i fattiga områden. I flera länder i olika världsdelar har försök med basinkomst lett till bättre hälsa, fler barn som går i skolan och att fler arbetar. Bättre utbildning bör i sin tur kunna vara en av flera nycklar till många av hållbarhetsmålen.

Jobb och tillväxt finns med bland målen, inte alls överraskande, men lite av en katt bland hermelinerna. I en tid då den tekniska utvecklingen lämnar allt mindre manuellt arbete kvar att göra och idén om tillväxt som självändamål hotar att köra slut på planeten borde vi lämna sådana ”mål” bakom oss. Visst kan jobb och tillväxt bli tillfälliga och lokala effekter, men som övergripande mål kommer de att motverka de sociala och ekologiska.

Att FNs medlemsländer har lyckats komma överens om så stora ambitioner är ändå klart imponerande. Att målen är svåra att mäta kan vara både en fördel och en nackdel: det kan bli tomma ord, men det kan också ge utrymme för länder med olika förutsättningar att finna sina egna vägar framåt. Vad som fortfarande saknas bland målen är frihet och demokrati. Jag funderar på vad det betyder, men tänker att om hela världen verkligen försöker nå de här målen borde vi få en humanare och mer hållbar värld, där frihet och demokrati har lättare att slå rot.

Hållbarhetsmålen i korthet
1. Utrota fattigdom för alla
2. Utrota hunger och skapa hållbart jordbruk
3. Säkerställa hälsa och välmående för alla
4. Erbjuda utbildning till alla av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande
5. Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter
6. Rent vatten och sanitet till alla samt hållbar hantering av färskvatten
7. Hållbar energi som är tillgänglig och överkomlig i pris för alla
8. Främja jobb för alla samt en hållbar ekonomiskt tillväxt
9. Bygga och främja hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer
10. Minska ojämlikheten mellan länder
11. Utveckla samhällen och städer hållbart, tryggt och trivsamt
12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion
13. Agera omedelbart på klimatförändringarna
14. Säkerställa att haven exploateras hållbart
15. Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: mark, skog, hav, luft och biologisk mångfald
16. Främja fred och rättvisa
17. Stärka partnerskapet mellan länder för att uppnå dessa mål.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar