Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Fegt nej till surrogatmödraskap

Ledare, Malin Bergendal - 8 år sedan

Barn får många av oss utan att ta så noga ställning till saken i förväg. Plötsligt är ett litet knyte på väg och oftast är det välkommet, men inte alltid planerat. För andra är det mer komplicerat, kanske omöjligt att få barn utan hjälp.

Robert Skoglund och hans dotter Alwina, som föddes av en surrogatmamma i Indien. Foto: Ingvar Karmhed/TT.

Robert Skoglund och hans dotter Alwina, som föddes av en surrogatmamma i Indien. Foto: Ingvar Karmhed/TT.

Länge har det pågått en debatt om vilka som ska få hjälp att bli föräldrar – bara par med en kvinna och en man eller även par av samma kön? Bara par eller även ensamstående? Och vilka metoder ska de få använda?

Jag menar att folk måste kunna använda vilka metoder de vill och kan, så länge ingen inblandad far illa. Adoption? Javisst, om det är det bästa för barnet. Det händer att barn rövas bort för adoption och att någon skor sig på verksamheten. Men det kan inte därför vara fel att ta hand om ett barn som behöver föräldrar.

Insemination, äggdonation? Javisst, så länge det finns säkra metoder. Surrogatmamma? Här blir det svårare, eftersom en graviditet är något så speciellt och eftersom människor lever i så olika situationer. Ska vi ha regler som passar när en kvinna själv vill bära någon annans barn? Eller regler som hindrar att utsatta kvinnor utnyttjas? Kan vi ha lagar som täcker båda fallen?

Det är bland annat sådana frågor som har gjort att regeringens utredning om hjälp till ofrivilligt barnlösa har fått delas i två. Det första delbetänkandet kom 2014 och ledde till ett riksdagsbeslut den 16 januari 2016 om att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning.

Det andra delbetänkandet tar bland annat upp äggdonation och surrogatmödraskap – och tillstyrker det förstnämnda men inte det andra. Utredarna tar ställning mot kommersiellt surrogatmödraskap, där kvinnan som bär barnet får betalt. De vill inte bara att det ska fortsätta att vara förbjudet i Sverige, de vill också att samhället starkare än i dag ska motarbeta användandet av kommersiella surrogattjänster utomlands. Anledningen är att de anser det ”svårförenligt med de förbud som finns mot handel med kvinnor och barn”.

Men de vill inte heller tillåta altruistiskt surrogatmödraskap, där surrogatmodern inte får betalt för graviditeten utan bara en ersättning för sina omkostnader. Utredarna ser i och för sig fördelar med att tillåta det, först och främst att fler ofrivilligt barnlösa skulle kunna bli föräldrar. Dessutom skulle det bli tryggare och enklare för familjer med barn som har kommit till på det viset.

Det som de anser talar emot altruistiskt surrogatmödraskap är framför allt osäkerhet om hur det kan påverka barnen. Visserligen finns enligt utredarna inget som talar för att barn födda av en surrogatmamma skulle fara illa, men de studier som visar att barnen inte far illa är otillräckliga, menar de. Man vet inte vad det kan betyda för ”t.ex. identitetsutveckling och långsiktiga familjerelationer” att vara född av en surrogatmamma.

Nej, det är mycket man inte kan veta om hur ett barn och en familj kan komma att utvecklas. Det verkar underligt att lägga så stor vikt vid en fara som inte ens kan urskiljas. Som om det utredningen hänvisar till som ”försiktighetsprincipen” har fått bli svepskäl för ren socialkonservatism.

De ser också en risk för att surrogatmödrar som säger sig ställa upp ideellt i själva verket får betalt och kanske utnyttjas. Det är omöjligt att veta om de i själva verket har påverkats av ”påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda ekonomiska motiv”, skriver utredarna.

Att påtryckningar, känslor av inre tvång och dolda ekonomiska motiv inte ska vara grunden för viktiga beslut i livet är en god tanke som gärna kan få genomsyra fler delar av samhället. Men det måste finnas bättre sätt att förhindra sådant än att förbjuda själva beslutet.

Utredarna konstaterar också att det kan bli komplicerat om surrogatmamman ångrar sig och vill behålla barnet eller kanske göra abort. Så är det utan tvekan, men det är ju därför det behöver regleras. I dag kan en kvinna bära någon annans barn utan att bryta mot någon lag, utan att surrogatmödraskap egentligen är tillåtet. Det är juridiskt krångligt och osäkert, men det går. Och det görs.

I dag finns ett par hundra barn i Sverige som är födda av surrogatmödrar. En av utredningens uppgifter var att reda upp den juridiska situationen för dessa familjer. När utredarna nu har duckat det uppdraget borde regeringen ta bollen och skapa tydliga regler.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar