Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

EU begränsar miljögift – inget hinder för export

Sofia Härén - 9 år sedan

Användningen av det giftiga ämnet nonylfenoletoxilat minskar alltmer i EU. Troligen kommer snart ytterligare ett beslut att fattas om begränsningar i kläder. Men fortfarande tillverkas ämnet i Sverige och exporteras.

radar-kemikalier-kläder
I snitt går det åt nästan ett kilo kemikalier när en vanlig T-tröja produceras.

Under de senaste åren har svenska medier vid flera tillfällen larmat om miljögiftet nonylfenoletoxilat (NFE) i kläder. Naturskyddsföreningen gjorde exempelvis tester på flera klädmärken 2008 och Greenpeace gjorde tester på en rad stora klädmärken både 2012 och 2014 som visade på höga halter i en stor del av plaggen.

Organisationerna påpekar att även små mängder i kläderna är ett tecken på att det använts i stora mängder under produktionen, eftersom en stor del tvättas bort redan i fabriken. När vi sedan tvättar produkterna vi köpt i Sverige släpps ämnet ut även i våra vatten. Det stora problemet är dock de stora utsläppen som sker i produktionslandet.

– I världen används det i väldiga mängder, främst i textilindustrin, säger Therese Jacobson, ekotoxikolog och sakkunnig i miljögiftsfrågor på Greenpeace.

Nonylfenoletoxilat bryts ner i avloppet till nonylfenol (NF), som är mycket giftigt för vattenorganismer. Det är också hormonliknande och kan till exempel störa fortplantningen.

I Sverige har det tidigare tillverkats i stor skala, varav huvuddelen har exporterats, men nonylfenoletoxilater ingår i en grupp av ämnen som regering och riksdag redan under 1990-talet beslutade om att avveckla.

Sedan dess har produktionen sjunkit kraftigt. 1998 tillverkades 7500 ton i Sverige. Men siffror i Kemikalieinspektionens produktregister visar att flera produkter med nonylfenoletoxilat fortfarande tillverkas i Sverige i dag. Eftersom antalet företag som tillverkar ämnet nu är färre än tre stycken går uppgifterna dock under sekretess. Men en sökning på enbart en av grupperna i registret, “grenad nonylfenoletoxilat”, visar att produktionen av detta uppgick till över 2400 ton 2013.

– Det förvånar mig att det tillverkas så pass mycket i Sverige, säger Therese Jacobson. Jag vet ju inte vad just de här kemikalierna ska användas till, men det är en generellt problematisk grupp eftersom de är hormonstörande och det är väldigt problematiskt att öka på mängden.

I dag finns begränsningar för att använda ämnena i EU, men de är tillåtna inom några områden som i färg och vissa rengöringsmedel, med förutsättningen att det är ett slutet system med omfattande rening eller utan utsläpp i avloppet. Det innebär att det även kan förekomma tillverkning av kläder med nonylfenoletoxilat i EU så länge reningen vid tillverkningen är tillräckligt bra.

De uppmätta halterna i avloppsvatten har också minskat radikalt sedan 90-talet men de utsläpp som fortfarande sker kan till stor del härledas till importen av kläder som innehåller ämnet.

– Vi har föreslagit en begränsning för nonylfenoletoxilater i importerade kläder för att komma åt det problemet, säger Dag Lestander på Kemikalieinspektionens avdelning för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.

Han har jobbat med frågan under flera år och säger att efter tre år ska beslut snart fattas av EU-kommissionen. Det gäller dock inte ett förbud, textilvaror i EU får i så fall fortfarande innehålla 100 mg NFE per kilo.

– Vi skulle välkomna ett importförbud, för vi vill inte att man flyttar runt på problemet säger Therese Jacobson.

Hon påpekar att det är lika illa att man släpper ut ämnena i Kina, Bangladesh och Indonesien som här.

Dag Lestander berättar att nonylfenoletoxilat sedan förra året också har rekommenderats av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA att ingå i den hårdare kemikalielagstiftningen i Reach som kallas tillståndsförteckningen. På den listan ingår i dag bara 31 andra ämnen, bland annat olika ftalater och ämnen som innehåller arsenik, krom och bly.

– Om EU-kommissionen tar ett beslut utifrån ECHAs rekommendation blir det ett så kallat solnedgångsdatum, vartefter man inte kan använda ämnet i EU utan tillstånd.

Det finns såvitt Dag Lestander känner till inga diskussioner om att förbjuda export av nonylfenoletoxilater till andra länder. Export av farliga ämnen i den här kategorin går dock under ett regelverk som kräver att det mottagande landet ska godkänna importen.

– Det är upp till dem, tyvärr, kan man väl säga.

Det är inte heller aktuellt med ett tillverkningsförbud i EU.

– EU-kommissionen skulle kunna bestämma att det krävs tillstånd att använda nonylfenol, det skulle i praktiken innebära ett förbud mot produktion av nonylfenoletoxilater, men det är beslut som i så fall fattas på politisk nivå, säger Dag Lestander.

Han tror att det sannolikt kommer vara tillåtet att producera och exportera nonylfenoletoxilater under vissa villkor även i framtiden men påpekar att om det blir en begränsning i textilier, så bidrar det till att efterfrågan minskar.

– Det tvingar implicit tillverkarna att hitta alternativ.

 

•  Nonylfenol finns sedan 2012 på Reachs kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Nonylfenoletoxilat sattes upp på listan 2013. 

• Totalt är det i dag 163 ämnen på listan som ställer särskilda krav på informa­tion och i vissa fall anmälan.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar