Arkiv för tidningensyre.se

Tidningen Syre
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Lennart Fernström

Eon stänger fyra reaktorer

Sofia Härén - 9 år sedan

Den 14 oktober var det avgjort. Energibolaget Eon har drivit på beslutet om att två reaktorer i Oskarshamn ska avvecklas. Även två reaktorer i Ringhals kommer att avvecklas sedan nyinvesteringarna avbryts.

Eon har även beslutat tillsammans med Vattenfall att inte investera mer i Ringhals 1 och 2, som därmed kommer att stängas före 2020 enligt Vattenfall.

Eon har även beslutat tillsammans med Vattenfall att inte investera mer i Ringhals 1 och 2, som därmed kommer att stängas före 2020 enligt Vattenfall.

På onsdagen beslutade styrelsen för Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, under en extra bolagsstämma att reaktorerna Oskarshamn 1 (O1) och 2 (O2) ska tas ur drift. Planerna om en avveckling avslöjades av majoritetsägaren Eon den 23 juni, som Syre tidigare skrivit om. Reaktorerna togs i drift i början på 1970-talet med en beräknad livslängd på 40 år. För att driva dem längre krävs det moderniseringar och investeringar som inte längre ses som ekonomiskt försvarbara.
– Vi har återkommande kommenterat att de historiskt och varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som nu också höjts samt tillkommande krav på omfattande investeringar medför lönsamhetsmässiga problem för framförallt mindre reaktorer som O2, säger Ingemar Engkvist, Eon Kärnkraft, i ett pressmeddelande.

Bolaget uppger att de nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020 är ett exempel där O2 skulle behöva stora investeringar. Kärnkraftverkets andra ägare Fortum var dock av en annan uppfattning och röstade tillsammans med arbetstagarrepresentanterna emot beslutet på ett extra styrelsemöte den 30 september. Därav den extra bolagsstämman. För Oskarshamn 1 (O1), Sveriges äldsta reaktor, har redan en process om avveckling inletts, sedan OKG den 18 juni lämnade in en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan för en framtida stängning till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Den juridiska processen beräknas ta fram till 2016–2017 men ingen tidsplan för stängning finns ännu.

OKGs vd Johan Svenningsson meddelade i anslutning till ansökan att ett beslut om stängning enbart skulle baseras på marknadsmässiga grunder men att “med rådande marknadsprognoser konstateras helt enkelt att den får allt svårare att bära sina egna kostnader för framtida underhållsbehov”. Då fanns inga signaler om att även O2 skulle stängas. OKG uppgav tvärtom att ”Säkerhetsmoderniseringen vid Oskarshamn 2 (O2) är samtidigt inne i en intensiv fas med driftsättning av en mängd olika system och komponenter”. Uppgraderingen av O2 inleddes 2004 och skulle ske i flera steg, men har sedan försenats i omgångar.

Med det nya beslutet avbryts den pågående ombyggnationen av reaktorn och den kommer inte att startas igen. O1 har stått stilla flera gånger under året utöver underhållsstoppet i våras, men OKG har nu förhoppningen att den ska gå störningsfritt fram till nästa underhåll som är planerat till slutet av mars. Eon är också minoritetsägare till Ringhals kärnkraftverk, där Vattenfall är majoritetsägare. De beslutade på ett extrainsatt styrelsemöte för en dryg månad sedan att ”begränsa investeringarna för Ringhals 1 och 2”. Även här uppges marknadsförutsättningarna och effektskatten som de avgörande faktorerna. Tidigare har ägarna inte varit eniga i frågan.
– Investeringsbeslut, som fått vänta medan diskussionen med Eon pågått, kommer inte att tas upp på nytt. Vi beslöt även att avsluta redan påbörjade investeringsprojekt som skulle ha genomförts från 2017 och framåt, säger Torbjörn Wahlborg, styrelsens ordförande och chef för Vattenfall Generation, i ett pressmeddelande.

En analys av Ringhals vd Eva Halldén visar att de nya riktlinjerna innebär att de två reaktorerna kommer att drivas som längst till 2020. Det multinationella Eon ska också enligt beslut från förra året dela upp sitt bolag i två delar, en process som pågår under 2015 och 2016. The future Eon som ska syssla med förnybar energi som sol och vind samt distributionsnätverk, och Uniper som ska ta över bolagets verksamhet i de traditionella sektorerna som gas och kärnkraft. Två specialiserade företag kan bli mer konkurrenskraftiga på den alltmer uppdelade marknaden, motiverar Eon beslutet.

Jan Strömdahl, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK), menar att den senaste tidens utveckling är något som de har förutsett. – Man kan säga att det är enligt ritningarna. Reaktorerna har blivit för gamla och det lönar sig inte att köra kärnkraft framöver. Han tycker att det till och med är onödigt att fatta politiska beslut eftersom det kommer innebära att skattebetalarna skulle betala för avvecklingen, och det kan kärnkraftföretagen göra själva.
– Det är en logisk utvecklingslinje och det kommer inte stanna vid de här reaktorerna utan det kommer att fortsätta, säger han.

Han håller dock inte med om att effektskatten skulle vara en avgörande faktor, tvärtom.
– Egentligen skulle man kunna beskatta kärnkraften ännu hårdare om de ska ta ansvar för både eventuella olyckor och ta hand om avfallet både på kort och lång sikt. Den nuvarande beskattningen räcker inte till för det, påpekar Jan Strömdahl.

Fler artiklar

Omställningen måste vara etisk

Stefan Villkatt
journalist, lärare samt miljö-, djurrätts- och fredsaktivist
04 april 2016

Omställningen kommer att kräva kunskap om hur vi kan leva självförsörjande på ett etiskt riktigt sätt, skriver Stefan Villkatt på veckans Under ytan. Han undrar om det ens kan kallas självförsörjning att leva på andras kroppar eller kroppsfunktioner.

Läs hela artikeln

Aktiv dödshjälp bör legaliseras

Gustaf von Heijne
medlem i föreningen Rätten till en värdig död
04 april 2016

I Syre den 15 januari 2016 skriver Jacob Schönning om sin syn på dödshjälp och den verklighet han lever i. Den avundas jag honom inte. Det skriver Gustaf von Heijne på debatt.

Läs hela artikeln

Basinkomst är ingen kvinnofälla

Andreas Meijer
04 april 2016

”Systemkollaps! Bidragsskapande! Lathetsfrämjande! Kvinnofälla!” Argumenten mot basinkomst (BI) är många och har hörts från många håll. Här bemöter jag några av de argument som brukar föras fram. Det skriver Andreas Meijer i sitt debattinlägg.

Läs hela artikeln

Sånger om dem som är på flykt

Jenny Eriksson - 8 år sedan

Nadin al Khalidi skriver och berättar historier utifrån bilder och egna minnen från krig och flykt. Hon ser det inte som att texterna är politiska men med sitt band Tarabband påverkar hon unga människor i både Sverige och arabiska länder.

Läs hela artikeln

Mare Kandre som punkare

Nike Markelius - 8 år sedan

Det finns skilda åsikter om vad punken stod för och vilka förändringar i samhället den åstadkom som musik/folkrörelse, men faktum är att det för många var en frihetsrörelse som ytterst ville ingjuta mod i och ge utrymme åt var och ens rätt att fritt välja sina vägar i livet.

Läs hela artikeln

Låga vattennivåer visar på djupare problem

Klas Lundström - 8 år sedan

Rekordlåga vattennivåer plågar södra Sverige, vilket äventyrar dricksvattentillgången. Sveriges dricksvatten håller hög kvalitet, men senast förra veckan slog myndigheter larm om farliga ämnen i brunnar i Sörmland.

Läs hela artikeln

Lång väg kvar till skövlingsfri palmolja

Madeleine Johnsson - 8 år sedan

Svenska och internationella storföretag kan fortfarande kopplas till palmoljeindustrins skövling av den indonesiska regnskogen. En ny rapport från Greenpeace visar att flera svenska företag inte gör tillräckligt för att satsa på palmolja som producerats på ett hållbart sätt.

Läs hela artikeln

Från grön politik till gröna Converse

Lennart Fernström
Ansvarig utgivare på Syre
31 mars 2016

Delar av påsken ägnade jag åt att läsa Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra – Miljöpartiets väg till makten. Det mest tydliga i boken är att Strömberg inte förstått den gröna dimensionen. Istället försöker hon genom mikroberättande bevisa att den gröna särarten är flummig och verklighetsfrånvänd.

Läs hela artikeln

Islam – en del av vår värld

Jerker Jansson
författare och socialantropolog gästkrönikör i Syre
31 mars 2016

”Vi bekämpar en terroristorganisation, en barbarisk organisation som dödar oskyldiga människor. Vi bekämpar inte en religion”, kommenterade Bernie Sanders terrorattentatet i Bryssel förra veckan.

Läs hela artikeln

Japan och Skottland lyfter ovillkorat grundbidrag

Benita Eklund - 8 år sedan

Idén om en ovillkorad basinkomst, som funnits i politiken sedan 60-talet, har fått ett uppsving på senare år. I Japan tror man nu att ett generellt stöd till unga kan vara ett sätt att möta en avsevärd minskning av konsumtionen, enligt Sankei daily.

Läs hela artikeln

Fortsatta bidrag till köttindustrin trots klimatlarm

Jacob Hederos - 8 år sedan

Medvetenheten om köttets pris är i dag stor men konsumtionsnivån ligger nästintill still. Hur är det möjligt? Svaret är oftast att ”det är gott” och att ”det är billigt”. Information om konsekvenserna, behovet av omställning och de alternativ som finns verkar inte räcka. Det kanske inte är så konstigt. ”Bara för att vi vet att det är dumt att köra bil som vi gör så slutar vi inte med det,” svarar forskarna som Syre varit i kontakt med.

Läs hela artikeln

En livsmodell där alla får plats

Sanni Gerstenberg
grön samhällsdebattör och gästkrönikör för Syre 
30 mars 2016

Blev nyligen tagen av en artikel i tidningen Vi om den belgiska småstaden Geel. I flera hundra år har det funnits psykiatrisk öppen familjevård där. Deprimerade, schizofrena, psykotiska, maniska och paranoida människor bor i privata familjer som också sysselsätter dem.

Läs hela artikeln

Handelsavtalen hindrar hållbar omställning i Guatemala

Anna Nylander - 8 år sedan

– På sockerrörsplantagen används mycket kemikalier. Vi dricker förorenat vatten och barnen blir sjuka, berättar småbrukaren Amelia Choc Cuz. Hon är en av många i Guatemala som menar att det här är konsekvenser av handelsavtal som öppnat upp för en kraftig expansion av det industriella jordbruket. Men nu växer både medvetenheten och motståndet.

Läs hela artikeln

Bakom den ryska propagandans kulisser

Andreas Hedfors - 8 år sedan

Med kulturell hjärntvätt och militära utspel försöker ryska ledare dölja sitt vanstyre och korruption. Tyvärr går västvärlden med i dansen. Andreas Hedfors har träffat den hyllade författaren Peter Pomerantsev.

Läs hela artikeln

Det radioaktiva sopberget

Lena Carlberg - 8 år sedan

Under 2017 ska beslutsunderlaget för ett framtida kärnavfallsförvar och en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle finnas hos regeringen. Detta trots att den valda förvaringsmetodens brister har påtalats under hela processen. Miljörörelsen ser sig själv som den enda motmakten och tycker att myndigheterna ”jamsar med” industrin snarare än tar sitt ansvar.

Läs hela artikeln

Palestinas folk behöver vår hjälp

Anna Wester
ordförande i Palestinagrupperna i Sverige och redaktör för tidningen Palestina Nu
29 mars 2016

Palestinierna lever undanträngda, instängda, skilda från varandra med taggtråd, höga murar och olagliga israeliska bosättningar i ett ockuperat land. Politikerna gör ingenting för att lösa problemen. Nu är det civila samhället palestiniernas hopp, skriver Anna Wester i veckans Under ytan.

Läs hela artikeln
Visa fler artiklar